CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2003. oktĂłber 14., kedd 12:19


A turisztikai régiók átszervezése, az állami irányítás ellen és a regionális bizottságok jogkörének erősítése érdekében

Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság:Nyílt levél a Miniszterelnöknek

Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság: Nyílt levél a Miniszterelnöknek

Sajtótájékoztatón tette közzé a tegnap a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság soproni székhelyén Patyi Elemér elnök, és Horváth Vilmos elnökhelyettes a miniszterelnökhöz címzett nyílt levelet, amelyben a turisztikai régiók tervezett átszervezése, a turitmus állami irányítását bírálják, továbbá a regionális idegenforgalmi bizottságok jogkörének erősítését, a szubszidiaritás elvét érvényesítő egyeztetések és döntéshozói átgondolások szükségességére hívják fel e figyelmet.
 

Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság
9400 Sopron, Új u. 4. Titkárság: 9700 Szombathely, Mártírok tere 1. 

Dr. Medgyessy Péter Miniszterelnök Úr részére Miniszterelnöki Hivatal

Tárgy: turisztikai régiók átszervezése

Tisztelt Miniszterelnök Úr!

Az egész idegenforgalmi szakmát örömmel töltötte el, hogy az új államapparátus kialakításakor a turizmus legfelsőbb szintű irányítása a Miniszterelnöki Hivatal szervezeti keretein belül kapott helyet. Ez előrevetítette az ágazatnak szánt kiemelt figyelmet, és ezzel együtt a rendelkezésre álló fejlesztési források növekedését. Az idegenforgalom irányítása az ágazat nemzetgazdaságban betöltött szerepéhez méltó szinten valósult meg. Az Európai Uniós csatlakozás közeledtével reménykedtünk, hogy az integráció működési alapelvének számító szubszidiaritás elvét szem előtt tartva ez együtt jár a régiók megerősödésével, a döntéshozatali - irányítási jogkör decentralizálásával.

Nem kis meglepetés, csalódás ért bennünket akkor, amikor a turizmus irányítása átkerült a Gazdasági és Közlekedési Minisztériumba. A Turisztikai Államtitkárság munkaszervezete megszűnt, a szakma irányításával a közigazgatási államtitkár vezetésével működő Turisztikai Hivatal foglalkozik. Így a Turisztikai Államtitkárság véleményünk szerint a szakmát már nem tudja markánsan képviselni.

Csalódottságunkat fokozta, hogy a Magyar Turizmus Rt. a közeljövőhen regionális egységeinek átszervezésére, a régiók számának csökkentésére törekszik. Ez a tény három problémát is felvet.

Egyrészt az öt régiós marketingkommunikációs tevékenység akkor kezdődik, amikor mind külföldön, mind belföldön bevezetésre és elfogadásra került a kilenc régiós felosztás. Marketingszempontból így nem lehet arculatot építeni.

Másodsorban a jelenlegi tervezési-statisztikai régiók (NUTS-II.) és az idegenforgalmi régiók szinte tökéletesen fedik egymást, tehát a területfejlesztés és az idegenforgalom - mint a területfejlesztés egyik eszköze - jól együtt tud működni. A jelenlegi idegenforgalmi régiókban mára már jól működő szakmai kapcsolatok alakultak ki. A régióhatárok megváltoztatásával, egyes régiók hatalmas méretűre növelésével véleményünk szerint már nem lehet hatékony kooperációt megvalósítani a területfejlesztési és az idegenforgalmi szervezetek között.

Végül, de nem utolsósorban az átszervezés előreláthatóan azzal jár, hogy a legtöbb regionális idegenforgalmi bizottság munkaszervezet nélkül marad! Akkor, amikor a Nemzeti Fejlesztési Terv a Regionális Fejlesztés Operatív Program keretein belül szán kiemelt figyelmet a turizmusfejlesztésre!

A tervezett átszervezés egy olyan periódusban történik, amikor az idegenforgalom területén visszaesés tapasztalható, és még hatékonyabb munkát kellene végeznünk. Egy ilyen lépés hosszú időre lehetetlenné teszi a munkát!

Az idegenforgalom állami irányítását és a regionális idegenforgalmi bizottságok helyzetét, szerepét a területfejlesztési, a régiós szakmai szervezetekkel és a turizmusért felelős politikai államtitkárral történő egyeztetést követően szükséges újragondolni. Véleményünk szerint a Turisztikai Államtitkárság államigazgatásban betöltött szerepének növelésével a szakma ismét a megfelelő képviseletet kapna, ha már az évek óta várt Turisztikai Minisztérium felállítása nem történt meg. A regionális idegenforgalmi bizottságok döntési - irányítási jogkörének erősítésével a szubszidiaritás elvét szem előtt tartva lehetőség nyílik a hatékonyabb turizmusfejlesztésre, ezáltal a gazdaság jelentős húzóágazata versenyképességének növelésére.

Szombathely, 2003. október 13.
 
 

Patyi Elemér 
elnök 
a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság nevében