CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2003. december 05., péntek 11:06


A Városüzemeltetési Kft szétválasztásáról, valamint a hőszolgáltatás privatizációjához kapcsolódó díjrendelet változtatásról.

Fidesz kommentár a legutóbbi közgyűléshez

Fidesz kommentár a legutóbbi közgyűléshez

    A soproni FIDESZ irodában Mágel Ágost és Havas András tartott tegnap sajtótájékoztatót.  A képviselők kifejtették álláspontjukat a Városüzemeltetési Kft szétválasztásáról, valamint a hőszolgáltatás privatizációjához kapcsolódó díjrendelet változtatásról.

    A FIDESZ úgy véli, a Városüzemeltetési Kft szétválasztása elsietett lépés volt, s ráadásul a Közgyűlés baloldali többségének döntése jogilag is ingatag lábakon áll. Nem vették ugyanis érdemben figyelembe azt a 22 kérdést, amelyet a cég  felügyelő-bizottsága fogalmazott meg, s Major Árpád, a korábbi ügyvezető felmentésének módja is méltatlan volt. A több éve pályázati úton megválasztatott ügyvezetőt teljesen váratlanul érte a döntés, négyszemközti beszélgetés által nem volt lehetősége megismerni a november 27-i közgyűlés előterjesztését.
    Az új vezetők megbízatása fél évre szól- ez az idő kevés az igazán felelős döntések meghozatalához, ezáltal lehetetlenné válik a cég felelős vezetése.
    A privatizáció ódiuma, hogy az önkormányzati döntés jogköréből kiesik a szemétszállítás, s így ellenőrizetlenséggel, valamint díjnövekedéssel kell számolnia a lakosságnak.
    A hőszolgáltatási díjrendelet szorosan összefügg a SOTÁV Kft. privatizációjával. Ismeretes, hogy a FIDESZ korábban sem támogatta a privatizációt, mivel a párt a közszolgáltatások privatizációjával alapjaiban nem ért egyet. Az eredeti rendelet alkotáskor – szeptemberben – négy alakalommal is rögzítették, hogy rendeletmódosításra kerül majd sor, hogy a fogyasztói érdekek ne sérüljenek. Azonban a rendelet jelenlegi módosítása a fogyasztói érdekek helyett  a jövendő privatizációs partner érdekeit helyezi előtérbe. Havas András képviselő szerint nemcsak a közgazdaságilag elhibázott a díjrendelet, hanem a józan üzleti észjárásnak is ellentmond. A hiba abban van, hogy egyrészt garantálnak az elismert költségek fölött 8 % árbevétel arányos nyereséget, másrészt, amennyiben a szolgáltató ennél a 8 %-nál magasabb nyereséget ér el, azt elvonják tőle. Ez a szabályozás a szolgáltatót arra ösztönzi, hogy elismert költségeit növelje.
    Az intézményi fogyasztók –a kórház, a jereváni lakótelepen található iskolák, óvodák és bölcsődék – távhő díjának emelése teljesen kiesik az önkormányzat jogköréből, azonban visszahat majd az adófizető lakosságra. Ismeretes, hogy az intézmények hődíját – a gázáremelésre való hivatkozással – nemrégiben 40%-al emelték.
    Összességében a privatizáció, különösen ezzel a rossz díjrendelettel a hőszolgáltatási díjak szükségesnél nagyobb emeléséhez fognak vezetni.

H. E.