CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2004. február 24., kedd 13:26


Pályázati felhívás

Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága intézményvezetői beosztás ellátására

P Á L Y Á Z A T I     F E L H Í V Á S
 

1.   A pályázatot meghirdető szerv
   a./ neve: Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése
   b./ címe: 9021 Győr, Árpád út 32.

 2. A meghirdetett álláshely:

   a./ munkahely: neve, címe: Győr-Moson-Sopron Megyei Múzeumok Igazgatósága

                                                9022 Győr, Széchenyi tér 5.

   b./ munkakör: intézményvezető (magasabb vezető)

     - a magasabb vezetői beosztás ellátására a megbízás  öt évre szól
     - vezetői megbízással egyidejűleg felsőfokú végzettségű vagy
     - felsőfokú szakmai képesítést igénylő munkakörben történő határozatlan időre szóló   kinevezés.

 

3.   Az állás betöltésének feltételei:

   -         szakirányú egyetemi végzettség,
   -         legalább öt éves múzeumi szakmai gyakorlat,
   -         kiemelkedő tudományos tevékenység.

   Előnyt jelent:

   -         vezetői gyakorlat, szervezési gyakorlat,
   -         középfokú,  angol vagy német nyelvtudás, esetleg egyéb nyelvismeret,
   -         közgazdasági, pénzügyi végzettség vagy gyakorlat.
 

4.   A vezetői megbízás kezdő időpontja:  2004. július 01.

 
5.   Juttatások:

   a./ illetmény, vezetői pótlék az érvényben lévő közalkalmazotti törvény és a hozzá kapcsolódó ágazati jogszabályok,  illetve megegyezés szerint,
   b./ egyéb juttatások: jogszabály és megállapodás alapján.
 

6.   A pályázat tartalmazza a pályázó

   -         részletes szakmai életrajzát, publikációs jegyzéket,
   -         3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítványát,
   -         szakmai gyakorlatot igazoló hiteles okmányait,
   -         iskolai végzettségét tanúsító oklevelet, vagy annak hiteles  másolatát,
   -         a vezetési és szakmai programot.

 
7.   A pályázat benyújtásának

   a./ határideje: a Kulturális Közlönyben való  megjelenéstől (2004.02.16.) számított 30   nap (2004.03.01.)
   b./ helye (postai címe): Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlésének Elnöke
                    9021 Győr, Árpád út 32.   (Tel. 96/522-201)

 
8.   A pályázat elbírálásának határideje: a benyújtási határidőt követő 30 napon belül.
A pályázat elkészítéséhez szükséges információkat a Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzati Hivatalánál lehet beszerezni. Tel: 96/522-260, 96/522-214

Intézmény telefonszáma: 96/310-588.

(P.Z.)