CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2004. jĂşnius 16., szerda 16:02


GySEV: Sopron regionális központtá válik

GySEV: Sopron regoinális központtá válik

    Az EU-csatlakozás hatására, – miután a felmérések szerint a térségben nincs a GYSEV-hez hasonló léptékű szolgáltató –   Sopron regionális központtá válik. A vállalat székhelye Sopronba kerül.  A Hotel Sopront értékesítik.

    A GySEV Rt. közelmúlban zajlott közgyűlését követően 2004. június 15-én,  Budapesten sajtótájékoztatón ismertették a céget érintő főbb döntéseket, illetve a közgyűlés határozatait..
A közérdeklődésre számot tartó kérdésekről a cyberpess is tájékozódott.

    A GySEV Rt. 2004. május 28-án megtartott évi rendes közgyűlésen elfogadásra került a cég 2003. évi mérlegbeszámolója és a 2004. évi üzleti terve.
A tulajdonosok tájékoztatást kaptak a készülő vállalati stratégia és vagyonértékelés állásáról.
A tulajdonosok - a jövőbeni vállalati célokat támogatandó – összességében 1.8 milliárd Ft értékű tőkeemelést szavaztak meg és szándékoznak végrehajtani a GYSEV Rt-ben - több lépcsőben - az alábbiak szerint: 2004. évben az osztrák állam 600 millió forint, a Speditionsholding AG. 72 millió forint értékben emel tőkét a vállalatban. Még ebben az évben a Speditionsholding megvásárolja GYSEV Rt. saját részvényeit (1.4 %) + 28 millió forint tőkeemelést hajt végre. A magyar állam 2005, 2006, 2007 években 300 millió forint/év, 2008-ban 200 millió forint összegű tőkeemelést hajt végre.

    A közgyűlés határozott a nem vasúti célú ingatlan és portfolió elemek értékesítéséről. Értékesíthetők:  a Raabergast (Hotel Sopron, a Hotel Lokomotív, a nagycenki vendéglátó egység),  a soproni GySEV-sportpálya, valamint a  Vasútvill Kft.a HTA Kft., a Plantech Kft., a Raabertrade Kft. és a Vámservice Kft. GySEV Rt. tulajdonában lévő üzletrészei.
A tulajdonosok abban az esetben járulnak hozzá az értékesítéshez, ha az értékesítésből befolyó összegeket vasútfejlesztésre fordítják.

    A közgyűlés határozott arról, hogy a vállalat székhelye Sopronba kerüljön. Budapesten vezérképviselet és kereskedelmi iroda, Bécsben kereskedelmi iroda működik a jövőben. A bécsi és wulkaprodersdorf-i telephely státusza változatlan marad, a változások okiratba foglalása a következő, szeptemberi közgyűlésen történik.

    A közgyűlés megerősítette Siklós Csaba vezérigazgató úr megbízatását 2004. december 31-ig.

    Az FB. tagok közé - a tulajdonosi szerkezetváltásnak megfelelően - a Speditionsholding Ag részéről Gustav Poschalko úr illetve az Osztrák Szövetségi Állam alkancellárjának kabinetfőnöke dr.Christian Ebner úr került megválasztásra.


A GySEV Rt. magyar és osztrák üzemének összevont működését jellemző 2003. évi főbb – számunkra közölt –  tájékozató forgalmi és számviteli adatok szerint a vállalat magyar üzeme 134 millió forint veszteséggel, az osztrák üzem 5.000 € eredménnyel zárta a 2003-as gazdálkodási évet.

Figyelembe véve, hogy  a mozdonyvásárlásokból eredő hosszúlejáratú hiteleket átértékelése a magyar üzemben 440 millió forint többlet költséget okozott,  a munkavállalókhoz kötődő többlet céltartalékok megképzése közel 1 millió euró többlet ráfordítást okozott az osztrák üzemben, a céltartalékok és a hitelátértékelés nélkül a GYSEV Rt. eredménypozíciói 2003. évben összességében 1,4 milliárd forint értékben javultak.

Áruszállítás
Az áruszállítás területén a GYSEV Rt. áruszállítási teljesítményei jelentősen nőttek.
2003. évben 7,032 mill tonna árut szállítottak , mely 5,87 %-os növekedés az előző évhez képest.
A ROLA forgalom - folyamatos hatékonyságjavulás mellett - 2002. II. felétől fokozatosan csökkent, melynek oka részben a magyar közúti járműpark jobb műszaki színvonala, illetve az új alternatív útirányok megjelenése.

Személyszállítás
A GYSEV Rt., a MÁV Rt, és az ÖBB új Eurégiós közlekedési rendszert vezetett be, az utasforgalom hosszabb távú fellendítése érdekében. A GYSEV 3.818 millió utast szállított 2003. évben. Személyszállítási tevékenység veszteségesebb lett az előző évhez képest, melynek alapvető oka, hogy a személyszállítás költségei új költségstruktúrában kerültek elszámolásra.

A GySEV Rt. magyar és osztrák üzemének összevont működését jellemző, 2004-re tervezett adatokra vonatkozóan megtudtuk:
2004. évben a legnagyobb kihívás a vállalat vezetése számára, a költségcsökkentési program folytatása és az áruszállításból származó bevételek növelése.
Szintén a 2004-es év feladata a közszolgáltatási (személyszállítás), infrastruktúra működtetési és a kombinált fuvarozás támogatási szerződések megkötése a magyar állammal. A szerződések – a veszteségek csökkentésén túlmenően – fejlesztési lehetőséget is kell, hogy biztosítsanak a vasútvállalat számára.

A személyszállítás területén a GySEV javítani kívánja a személyszállítási szolgáltatása színvonalát. További 20 db személykocsi és 3 db két-áramrendszerű motorvonat megrendelését tervezik. Ezzel a régióban növekvő mértékű, színvonalú és intenzitású szolgáltatást kívánnak nyújtani.

A GYSEV Rt. is belépett a Nemzeti Üdülési Csekk elfogadó helyeinek sorába.  Speciális kedvezményekkel, illetve a Sopron-Szombathely vonal melletti ipari üzemek hivatásforgalmának vasútra terelésével szeretnék emelni utasaink létszámát.

Az áruszállítási teljesítmények terén a 2003 évhez hasonló növekedési ütemet terveznek. Annak szerkezetében azonban változás várható, tekintettel arra, hogy az EU-csatlakozás miatt, illetve az osztrák “ÖKO-Pont” rendszer megszüntetésének hatására a ROLA forgalom a töredékére eshet vissza. (Ez a tény különösen az osztrák üzem eredményességére lehet hatással.) Ennek ellensúlyozásaként új ROLA viszonylatok kialakításának lehetőségét vizsgálják.

A hagyományos árufuvarozásban a magyar gazdaság növekedésével, GDP arányos növekedésre számítanak, illetve a GYSEV vonalán képzett projektvonatok számát kívánják fokozni. Tervezik újabb két-áramrendszerű mozdonyok beszerzését.

Logisztika
Az EU-csatlakozás hatására Sopron regionális központtá válik. Felméréseik szerint nincs a térségben a GYSEV-hez hasonló léptékű szolgáltató, ezért még az idén tervezik egy 3000 négyzetméteres, tovább bővíthető raktár megépítését. Így kívánják ellensúlyozni a vámügynöki tevékenység csökkenéséből adódó bevételkiesést.

Idegenforgalom, vendéglátás:
A tulajdonosaik megerősítették a Hotel Sopron szálloda értékesítésének szándékát. Az értékesítés időpontjáig kiemelt feladat, hogy a szálloda gazdálkodási mutatói javuljanak. (Az elmúlt 5 hónap eredményei kedvezőek.)

A hatékonyság javító intézkedések eredményei már mutatkoznak. A szálloda eladásából befolyó összeget a vasút fejlesztésére kívánják fordítani.

S.T.-T.É.
Fotó:T.Zs.