CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2004. június 20., vasárnap 14:42


Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny

Sopron iskolavárosi múltjának hírnevéhez és a hazai fizikaoktatás nemzetközi elismertségéhez nagyban hozzájárultak a több évtizede zajló, a tehetségkutatás- és ápolás mellett a határon túli magyarsággal való kapcsolattartás célját is megvalósító, soproni szervezésű fizikaversenyek, amelyek között a Vermes Miklós nevével fémjelzett résztvevői számára Sopronban a Berzsenyi Dániel Evangélikus Líceum dísztermében tartottak díjátadó ünnepséget szombaton. A Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaversenyre négy országból érkezett közel 90 résztvevő között a mechanika, a hőtan és az elektromosságtan-optika kategóriában osztottak ki díjakat.

Tölli Balázs, líceumigazgató köszöntőjében elmondta: az oktatás a tradíció élővé tétele és egyben munka az egész magyar nemzet épülésére is, a Líceum falán elhelyezett, emléktáblák tisztelgés a példamutató nagy elődök előtt.
A verseny ma értéket mutat fel; azokra az értékre mutat rá, amelyek fontosak kell hogy legyenek minden oktatási intézmény számára.
A tehetség Istentől kapott tálentum, de értékké akkor válik, ha másoknak is adunk abból.
A Líceumnak öröm, hogy a versenyen a Kárpát-medence négy országának tehetséges fiataljai találkozhattak Sopronban, – tette hozzá az igazgató – , aki a jelenlévőknek arról is szólt, hogy a gimnáziumban alakult az ország első diákönkormányzata, amelynek diákjai a Deák-kútnál találkoztak és szervezték meg a szabadságharcban való részvételüket. Id Dr. Prőhle Károly idézetével a hazaszeretetre való nevelés fontosságát hangsúlyozta: ,,Itt lobogott/ a Deák-kúti Vármegye zászlaja/ egykor,/ Szelleme mostan is int:/'Ifjú, szeresd a hazát'."
Nagy Márton, Rátz Tanár úr-díjas fizikatanár, a verseny kezdeményezője és szervezője a Líceum híres tanáraira, nagyjaira – Hatvani István professzorra, Bay Zoltánra, Csikay Gyulára, Rátz Lászlóra, Mikola Sándorra, Vermes Miklósra – emlékezve figyelmeztetett arra, hogy az oktatásban a nagy iskolák által követett jelmondat – ,,Orando et laborando" – kellene, hogy meghatározza a maiak életét is.
Nagy Márton megköszönte az Oktatási Minisztérium nevében jelenlévő Sipos János helyettes államtitkárnak, hogy segítségével három év után a verseny ismét felkerült a minisztérium által támogatottak listájára; az ünnepségen támogató munkájáért a Vermes Miklós Alapítvány nevében Sipos János Vermes Miklós-emlékérmet vehetett át.
Sipos János hangsúlyozta: Magyarország természeti kincsek helyett a tudást és a tehetséget viheti az unióba, ezért tartja fontosnak a magyar diákok nemzetközi megmérettetéseken elért sikereit és a tehetségápolást.
A résztvevők megkoszorúzták a Líceum fizikus nagyjainak emléktábláit.

Az ünnepi esemény hangulatát korálmuzsika és Bors Anikó diák előadásában Vass Albert Hontalanság hitvallása című verse tette még emelkedettebbé. A résztvevők a hagyományokat követve, a Líceum udvarán megkoszorúzták az iskola fizikus nagyjainak emléktábláit.

T.É.

A Vermes Miklós Nemzetközi Fizikaverseny díjazottjai:

Mechanika: 1. Boross Péter (Tóth Árpád Gimnázium, Debrecen); 2-3. Buday Péter (Garay János Gimnázium, Szekszárd), Pálovics Róbert,(Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg). Hőtan kategória: 1. Molnár Kristóf (Zrínyi Miklós Gimnázium, Zalaegerszeg); 2. Szaller Dávid (Berze Nagy János Gimnázium, Gyöngyös); 3. Horváth Gergely (PTE Babits Mihály Gyakorló Gimnáziuma Pécs).

Tóth Éva