CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Közélet

2004. július 30., péntek 14:05


„Komolyan és felelősséggel”

Dr. Szakács Imre a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) új elnöke

„Komolyan és felelősséggel”
Dr. Szakács Imre a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) új elnöke

„A megtiszteltetés nagy, a felelősség még nagyobb, a lehetőségek azonban rendkívül korlátozottak” - Ezzel a mondattal kezdte sajtótájékoztatóját dr. Szakács Imre, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács (NYDRFT) új elnöke, aki 2004. július 15-től tölti be ezt a tisztséget.

Szakács Imre elsőként a területfejlesztésről és területrendezésről szóló 1996. évi XXI. törvény szeptember 1-jétől hatályos – a NYDRFT munkáját is érintő – változásairól szólt. Véleménye szerint e jogszabály-módosítás - mely hosszas viták után, koalíciós egyezség nyomán született – a területfejlesztés szemszögéből egy teljes, de meglehetősen bonyolult rendszert vázol fel, ám a rendszer működéséhez szükséges forrásokról nem rendelkezik. „Meglátjuk, hogy megfelelő források hiányában mennyire lesz működőképes ez a struktúra.”

A NYDRFT új elnöke a jelenlegi támogatási rendszer hibáiról és aránytalanságairól szólva a következőket mondta:
„Jelenleg az ország keleti térségébe lényegesen, sőt aránytalanul több fejlesztési forrás jut, ez a fajta elosztás szakmailag sem indokolt. Sem a regionális fejlesztési tanácsok döntési hatáskörébe utalt fejezeti kezelésű előirányzatok, sem pedig a terület- és régiófejlesztési célelőirányzat (TRFC) tekintetében nem tartjuk elfogadhatónak a rendeletekben szereplő súlyozási arányokat sem a fejlettségi különbségek, sem a kedvezményezett térségek besorolásának, sem pedig a forráselosztás tekintetében.”

Szakács Imre külön érintette a minisztériumok decentralizált forrásaiban megjelenő, régiós szinten elosztható összegeket, melyek közül néhányat összegszerűségében „nevetségesnek” nevezett.

Példaként említette a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma „nemzeti közművelődési és könyvtári hálózatfejlesztési programjában” megjelenő 25 milliós támogatást. „Ha a Nyugat-dunántúli Régió 2000 főnél kevesebb lelket számláló településeit vesszük – 591 ilyen településen a régió lakosságának 90 %-a él – , akkor könnyen kiszámítható, hogy 1-1 ilyen településre a támogatásból 42300 Ft jut. A mai könyvárakat figyelembe véve, 2500 Ft/db-os árral számolva, ebből a pénzből minden falu csupán 16-17 könyvet tudna vásárolni!”

Ugyanígy „látszatintézkedésnek” nevezte a GYISM játszótérfejlesztésre fordítható 21 milliós régiós keretét. „A régióban 653 település található. Ma egy EU-konform játszótér kialakítása legalább 5 millió forint. Nem nehéz kiszámolni, hogy akkor ebből a keretből a régió települései közül csak 4-en épülhet a kor igényeinek és elvárásaink megfelelő játszótér.”

A minisztériumok decentralizált forrásai közül a legmegdöbbentőbb adatnak mégis a GKM „útfenntartási- és fejlesztési célelőirányzat” 600 milliós összegét tartja Szakács Imre. „A régió önkormányzati útjainak hossza 16233 km. Ma egy 6 méter széles út bekerülési költsége 36-48 millió forint kilométerenként. Ez a 600 millió tehát 13-16 km út megépítésére lenne elég.”

Végezetül RFT elnöki „arc poetica”-jat Szakács Imre a követkőképpen foglalta össze:
„ A Regionális Fejlesztési Ügynökség és a Regionális Fejlesztési Tanács korábbi stratégiai döntései nyomán szeretném elérni, hogy minél több pénz kerüljön a régióba. Ezért fogok dolgozni - komolyan és felelősséggel."

P.Z.