CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Lapszemle

2004. augusztus 11., szerda 13:38


Lapszemle 2004. augusztus 11.

Bizonytalan tartalmú nyilatkozatok a kormányátalakítás kapcsán
MR
Elvekben egyetértés, kevés konkrétummal. Így összegezhető az, amit a kormányátalakítási tárgyalásokról megtudhatunk a koalíciós pártoktól.
 Egyelőre semmi sem biztos a kedden kezdődött koalíciós kormányátalakítási tárgyalások után. A pártelnökök nyilatkozatai alapján úgy tűnik, hogy az MSZP és az SZDSZ az elvekben egyetért, egyelőre azonban kevés konkrétumban tudott megállapodni, annyi azonban biztos, hogy még a hónap vége előtt közlik, hogyan alakul át a kabinet. Erre utalt Kuncze Gábor az SZDSZ elnöke is miután tárgyalt a miniszterelnökkel.

- Annyi hír terjed már és annyi információ jelenik meg, - ezek egy része persze téves, más része meg átmeneti helyzeteket tükröz, - hogy ezt túl sokáig húzni nem szabad, mondja Kuncze Gáboz. A döntésnek nyilván belátható időn belül meg kell születnie.

Többszöri kérdésünkre sem árult el ennél többet Kuncze Gábor, csupán annyit tudtunk meg - és később erről az ügyvivő testület is állásfoglalást adott ki, - hogy a párt elégedett a minisztereivel és nem tart indokoltnak személycseréket. A pártelnök azt mondta: most nem aktuális az a kérdés, hogy megszűnik-e az informatikai minisztérium, bár kedden még arról volt szó, hogy ezt a lehetőséget is mérlegeli a miniszterelnök. Kovács László, a szocialista párt elnöke nem tartotta kizártnak a sportminisztérium megszüntetését sem, de lapinformációk szerint mára ez lekerült a napirendről.

- Egy ilyen szervezeti átalakítás együtt járhat nem szükségképpen, de együtt járhat minisztériumok megszűnésével és esetleg új tárcák létrehozásával, közölte Kovács László, aki így folytatta: lényeg az, hogy a kormány működése ne többe, hanem kevesebbe kerüljön.

Gyurcsány Ferenc sportminiszter posztjára a hírek szerint Baráth Etele a Miniszterelnöki Hivatal- és Mesterházy Attila a szaktárca jelenlegi államtitkára esélyes. Ami biztos, lesz egy fejlesztési tárca nélküli miniszteri poszt. Hogy ezt ki kapja, arról egyelőre csak találgat a sajtó, de újsághírek szerint Csillag István gazdasági miniszter neve is szóba került, bár az SZDSZ nem tartja indokoltnak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium feladatainak átcsoportosítását.

- Például az Unió 2007-2013 közötti költségvetéséből adódó fejlesztési lehetőségeknek a koncepcióját fogja ez a tárca nélküli miniszter kialakítani, mondja a külügyminiszter, aki szerint ez most egy koncepcionális kérdés, minden konkrétum, legyen az személy vagy egy konkrét tárca sorsa, az még korai.

A jelenlegi külügyminiszter uniós biztosi megbízatása miatt október végén távozik a kormányból, de a szocialisták őszi, tisztújító kongresszusa után még egy bársonyszék megüresedhet. Hiller István kulturális miniszter ugyanis hivatalosan is bejelentette, hogy versenybe száll az MSZP elnöki posztjáért.
 Kádár DóraTradíció és modernizmus lesz a megnyitó alappillére
www.mti.hu

Két nappal az athéni olimpia megnyitója előtt a program néhány alapeleméről már fellebbentették a fátylat a görög szervezők, de természetesen a szerdai sajtótájékoztatón sem derült ki, hogy ki gyújtja meg majd a lángot, s milyen sztárok lépnek fel a három és fél órásra tervezett műsorban. Az előadásban keveredik majd a múlt és a jelen, a gála első felében az ötkarikás játékok és a házigazda ország története elevenedik majd meg. A második rész már a modern időket idézi, s a hagyományoknak megfelelően ekkor kerül majd sor a csapatok felvonulására, s a lánggyújtásra is.

Az biztos, hogy teltház, 70 ezer érdeklődő figyelheti majd a 4000 fellépőt érintő gálát, amelyben megelevenednek majd az olimpia és a görög történelem legfontosabb eseményei. A tájékoztatón az is elhangzott, hogy a legutóbbi próbán 17 perc alatt evakuálták a stadion közönségét. A tökéletes biztonságért minden helyszínen külön csapat dolgozik majd, mindegyik folyamatosan készül, de a szervezők reményei szerint "bevetésükre" nem kerül sor. (MTI)Vita a pápai feminizmusról
Népszabadság • Sándor Klára
/Karikatúra: - Hé! Ez a hely már foglalt! /
Július 31-én tette közzé a Vatikán a Levél a katolikus egyház püspökeihez a férfiak és a nők egyházi és világi együttműködéséről című írást. A vitaindítónak és további vizsgálódások kiindulópontjának szánt iratról több szinten lehet vitatkozni, tartalmi és stiláris értelemben egyaránt.

Az ideológiai megközelítés láthatóan a stílus alsó szintjeit hívta elő, nemcsak az FDP és a német Zöldek megszólalásaiban (az előbbiek "özönvíz előtti, a valóságtól elszakadó"-nak nevezték a levelet, az utóbbiak szerint "az egyház a középkor és az újkor között ragadt"), hanem abban a bízvást alpárinak minősíthető válaszban is, amit a KDNP elnöke adott az SZDSZ kissé talán elhamarkodott, a világsajtó híradásaira építő nyilatkozatára. Nagy kár volna viszont, ha a vita a megszokott kardcsörtetéssé alacsonyulna. Nemcsak a téma fontossága - a nők esélyegyenlősége és a nemek társadalmi viszonyainak normalizálása - miatt, hanem azért is, mert a dokumentum érdemes arra, hogy komolyan elgondolkodjunk rajta.

A vatikáni állásfoglalás a nemek társadalmi viszonyának rendezésére kínál teológiai megalapozású alternatívát, s egyben bírál két, újabban észlelt tendenciát. Az egyik kifogásolt nézet szerint a nők csak akkor bontakozhatnak ki igazán, ha a férfiak ellenfeleivé válnak: hogy ne legyenek kiszolgáltatva a hatalommal való visszaélésnek, nekik is hatalmat kell szerezniük. A másik bírált fölfogás az, amelyik a nemek közötti biológiai különbségeket jelentéktelennek tekinti, s a nemek szerepeinek eltérését sokkal inkább a tanult nemi identitással (dzsender) magyarázza. Ez a szemlélet a dokumentum szerint megkérdőjelezi az apa-anya kettősségére épülő családmodellt, azonosan kezeli a hetero- és a homoszexualitást, és megerősíti azt a nézetet, hogy a nők fölszabadításának magában kell foglalnia a Szentírás kritikáját is, merthogy az egy alapvetően a férfiak által irányított kultúrában fogant, s így Isten patriarchális koncepcióját nyújtja. A dokumentum kiemeli, hogy e szemlélet nem tulajdonít jelentőséget annak a ténynek sem, hogy Isten fia az emberi természetet annak hímnemű formájában jeleníti meg.
*
Úgy tűnik, az erőteljes homofóbia és a bűnbakkeresés ebben az esetben az egyház önmagával való őszinte szembenézését helyettesíti.
*
A bírált nézetek helyett a vatikáni levél a nemek együttműködését javasolja, abból kiindulva, hogy Isten terve szerint az emberi a férfi és a női princípium egysége. Teológiai érveléssel mutat rá, hogy mindkét nemet azonos méltóság és azonos jogok illetik meg, de egyben meghatározónak tartja a köztük lévő biológiai különbségeket. Ezek a vatikáni állásfoglalás szerint pszichés és spirituális különbözőségekhez is vezetnek. A levél a nőiség legmeghatározóbb jegyének a másokért való életet tartja (beleértve az anyaságot is), és megbecsülést követel az otthon végzett munkának. Ugyanakkor kijelenti, a nőknek lehetővé kell tenni, hogy szabadon választhassák meg, nőiségüket otthon vagy a munka világában, vagy mindkét szerepben akarják-e kibontakoztatni. Fölhívja a figyelmet arra is, hogy a nőkre a gazdasági és társadalmi problémák megoldásában nagy szükség van, s azt is biztosítani kell, hogy felelős pozíciókba kerüljenek; valamint meg kell szüntetni a nőkkel szemben elkövetett visszaéléseket és diszkriminációt.

Ez a megoldási javaslat és a mögötte álló teológiai érvelés nem először jelenik meg a vatikáni gondolkodásban: lényegében azonos a tartalma II. János Pál a nők IV. világkonferenciájára (1995, Peking) írt levelében, illetve az 1987-1988-as Mária-évet lezáró Mulieris Dignitatem (A nőiség méltóságáról) c. apostoli levelében foglaltakkal. A pápai feminizmus elméleti háttere más, mint a feminista irányzatok többségéé, de gyakorlati követeléseiben, még ha a hangsúlyok és a prioritások mások is, meglehetősen hasonlít hozzájuk - az abortuszt és a nők papi szolgálatának kérdését kivéve. (Ezek viszont nagyon fontos eltérések.)

Ez nem jelenti azt, hogy ne volna érdemes megvitatni a pápai feminizmus alaptézisét, mely a nemek biológiai különbségeiből vezeti le a nők, illetve férfiak pszichéjének és spirituális szerepének eltéréseit. A spirituális szerepek különbségeire vonatkozó kijelentések megvitatása értelemszerűen nem a laikusok dolga. A spirituális vonatkozások leválasztásával azonban tudományos vita tárgyává tehető, hogy valóban meghatározóak-e a két nem közötti biológiai különbségek a kognitív képességek és a pszichés attitűdök kialakításában, valamint a társadalmi szerepek választásában. A spiritualitás és a biológia, illetve pszichológia szétválasztása az egyház számára lehetővé tenné, hogy ne erkölcsi-etikai megközelítést alkalmazzon természettudományos kérdések megítélésekor, mint ma teszi, s megismerje azokat a tudományos eredményeket, amelyek nagy mennyiségben rendelkezésre állnak a nemek biológiai és dzsender-eltéréseinek összefüggéseiről. Ez a lépés a Genezis szimbolikus értelmezésének további, az ember teremtésére vonatkozó kiterjesztése volna: ugyanezt az utat járta be a katolikus egyház, amikor végül fölismerte, hogy a geocentrikus világkép nem tartható, vagy amikor lassan elfogadja az evolúció tanát is.

A dokumentumot az első sajtóinterpretációk erősen feminizmusellenesnek nevezték, jóllehet a "feminizmus" szó elő sem fordul benne. Ezek az interpretációk mégsem tévedtek nagyot. A bírált nézetek elméleti hátterét ugyanis a szociális konstruktivizmus adja, s ez a feminista irányzatok egy részét is jellemzi. Ebben a kontextusban, a nők felszabadítását szorgalmazó törekvésekre vonatkoztatva, a sugallt jelentés tehát valóban az, hogy a Vatikán bizonyos feminista irányzatokkal elégedetlen.

Leginkább mégis azért érdemel figyelmet a két "tendenciát" elítélő bírálat, mert ez új eleme a Vatikán nemekkel kapcsolatos véleményének. Megjelenése valószínűleg nem független attól a ténytől, hogy az említett korábbi két írással szemben a püspököknek szóló levelet nem II. János Pál, hanem Joseph Ratzinger bíboros, a Hittani Kongregáció vezetője jegyzi. A testület (az egykori inkvizíció utóda) a hit kérdéseiben irányadó vatikáni álláspontok meghatározója, a német bíboros a pápa belső embere, némelyek szerint egyik lehetséges utóda. Nincs kizárva, hogy a bíboros ez esetben pápább akart lenni a pápánál, s a nemek viszonyának rendezésére vonatkozó javaslatot próbálta egyben fölhasználni arra is, hogy elhárítson vele két, a katolikus egyházat jócskán zavarba ejtő kihívást.

Az utóbbi időben kínosan megszaporodtak a katolikus papok pedofil és homoszexuális botrányairól szóló híradások. Csak az elmúlt egy évet visszaidézve: nyilvánosságra hozták, hogy az utóbbi fél évszázadban az USA-ban 4450 papot vádoltak meg gyermekek molesztálásával, s a több mint 11 ezer esetből 6700-ban bizonyíthatóan megalapozottan. Több férfi tett följelentést egy alaszkai jezsuita atya ellen, aki arra hivatkozva "játszadozott" az akkor még kisfiúkkal, hogy az alaszkai őslakosok erkölcsei amúgy is lazák; Norvégiában éppen Ratzinger bíboros vizsgálódik homoszexuális zaklatási ügyekben. A bécsi érsek 1988-ban kipattant pedofil-homoszexuális botrányát ugyan még próbálta diszkréten kezelni az akkori osztrák katolikus vezetés, a St. Pölten-i katolikus szeminárium körül a közelmúltban kitört viharokat már nem lehetett. Azt azonban a Vatikánban sem gondolhatják komolyan, hogy az osztrák paptanárok feminista nézetek hatására létesítettek homoszexuális kapcsolatot növendékeikkel, vagy töltötték meg a szeminárium számítógépeit gyermekpornót ábrázoló és szodomista felvételekkel. Úgy tűnik, az erőteljes homofóbia és a bűnbakkeresés ebben az esetben az egyház önmagával való őszinte szembenézését helyettesíti.

A katolikus egyházat belülről feszegetik azok a tradíciók, amelyeket sok teológus szerint korszerűtlen ballasztként hurcol magával a katolicizmus. Ilyen a papi cölibátus megtartása, az áldozás megtagadása az elváltaktól, és ilyen az is, hogy a nőknek nem engedik papi szolgálat végzését. A női papi szolgálat érdekében erőteljes, sok egyházi személy részvételével szerveződött mozgalom lép föl. Teológiai érvekkel támadják a Vatikán szerintük férfiuralmi szemléletű, patriarchális, a Szentírással valójában ellentétes tanát a komplementaritásról, amely férfi és nő teljes egyenlősége helyett egyfajta kiegészítő spiritualitást tételez föl - éppen ez az a szemlélet, amely a pápai feminizmus teológiai hátteréül szolgál. Így érthetőbb, miért kap különös hangsúlyt a vatikáni dokumentumban a Biblia feminista kritikájának elvetése, s miért sorolódik egy csoportba a "biológiai nemi jelleget elmosó" nézetekkel: az itt megbélyegzéssel fölérő besorolás a kritika érdemi vitát elkerülő semlegesítését célozza.

Kétségtelen, hogy a vatikáni levélben sejtetett feminizmusbírálat nehezen védhető állításokat fogalmaz meg. Méltatlan volna azonban erre hivatkozva egyszerűen félresöpörni a dokumentumot, hiszen a pápai feminizmus és más feminista irányzatok céljai sok szempontból közösek. A nemek esélyegyenlőségének megteremtése, társadalmi viszonyaik normalizálása nyilvánvalóan nem következhet be anélkül, hogy a társadalom egyáltalán tudomást venne arról, hogy a két nem esélyei ma nem egyenlők, hiszen az azonos bánásmódra vonatkozó jogi szabályozás önmagában nem képes kulturális berögződések megváltoztatására; s hogy fölismerné, az erőteljes sztereotipikus gondolkodás mindkét nemnek károkat okoz. A bajok tudatosítását jelentősen elősegítheti a társadalmi vita, s ennek kiindulópontjaként, mint az egyik lehetséges konzervatív javaslat, használható a napokban megjelent vatikáni dokumentum.

Az SZDSZ ezért - a vatikáni levél szándékaival összhangban - kezdeményezni fogja, hogy a pártok esélyegyenlőségi szakértői és a civil szervezetek képviselői vitassák meg, hol azonosak, hol eltérőek álláspontjaink, s hogy az eltérő ideológiai meggyőződések ellenére hogyan tudunk a közös célok érdekében együttműködni. Úgy gondolom, ezek eléréséhez mindannyiunknak a magunkéhoz hasonló ideológiai keretben gondolkodó nőket és férfiakat kell megnyernünk - és először saját pártjainkon, szervezeteinken lesz érdemes számon kérnünk a kinyilvánított elvek érvényesítését is.

A szerző az SZDSZ OT elnökségének tagjaMinimálbérért dolgozik minden kilencedik magyar
MNO
Amíg Bulgáriában a havi bruttó minimálbér 61 euró volt az idén januárban, addig Luxemburgban 1403 euró. Nagy a különbség abban is, hogy a teljes időben foglalkoztatottak hány százaléka él minimálbérből: a cseh, ír, holland és lengyel adat 0,8 és 4 százalék között van, Romániában azonban 8,9, Magyarországon pedig 11,4 – számolt be a Napi Gazdaság.

Több mint hússzoros különbség is lehet az unió 25 tagállama, a tagjelöltek és az Egyesült Államok törvényesen megállapított bérminimumszintje között – derült ki az Eurostat legfrissebb adataiból.

Az Európai Unió tagállamai közül mindössze hétben nincs törvényileg szabályozva a minimálbér: Ausztriában, Cipruson, Dániában, Finnországban, Németországban, Olaszországban és Svédországban. A többiben, a három tagjelölt esetében és az Egyesült Államokban a havi bruttó minimálbér 61 (Bulgária) és 1403 (Luxemburg) euró között volt az idén január elsején. Jelentős szórás van a vizsgált országok között abban is, hogy a teljes időben foglalkoztatottak hány százaléka él minimálbérből: a spanyol, brit, cseh, ír, holland, máltai, lengyel és portugál adat 0,8 és 4 százalék között van (az Egyesült Államokban 1,5), míg Romániában 8,9, Magyarországon 11,4, Franciaországban 14, Luxemburgban 15,1 és Lettországban 15,4 százalék.Új fővárosa lesz Dél-Koreának
www.magyarhirlap.hu
A jelenlegi főváros lá/tképe - Forrás: Seoulsearching.com /
Annyi bizonyos: új fővárosa lesz Dél-Koreának. Azt azonban egyelőre nem tudni, hogy pontosan hova költöznek a kormányépületek.

A jelenlegi túlzsúfolt és gazdaságilag túlságosan is domináns főváros, Szöul tehermentesítését 45 milliárd dollárból akarják megoldani. A tervek szerint az új helyen - valahol Csungcsong tartományban, vagyis az ország közepén - az építkezés 2007-ben kezdődhet meg, és a munkálatokkal a tervek szerint 2030-ra végeznek.

Előreláthatóan a kormányzati és más, adminisztratív intézmények költöznek majd, de elképzelhető, hogy a parlament és a legfelsőbb bíróság is átteszi székhelyét az új fővárosba.
A koreai kormány várhatóan év végén árulja el, pontosan hova álmondták meg az ázsiai ország új fővárosát.Csárdás világrekord-kísérlet
Duna TV
Körcsárdásrekord felállítására vállalkoztak a romániai Bihar megyében. A Hegyközi Napokon a magyarság egyik legősibb táncát kívánták beírni a Rekordok Könyvébe.

A Hegyköz hét magyar lakta településének közös ünnepét minden alkalommal különös rendezvényekkel próbálják emlékezetessé tenni. Volt már Trabant-törő verseny, jelképes falbontás, valamint a terrorizmus koporsójának máglyán égetése. Idén a körcsárdásrekord felállítása volt a rendezvény csúcspontja. - Ez egy jelképe, szimbóluma annak, hogy a magyarság összefog, hogyha akar, és remélem, nemcsak a csárdásban, hanem a politikában is ugyanúgy fog működni. A számlálóbiztosok szerint 237 ember csárdásozott a legelőnyi területen. A hajnalig tartó mulatságról készült fényképeket és videofelvételeket, valamint a közjegyző által hitelesített jegyzőkönyvet elküldik a Rekordok Könyvének illetékeseinek. A jelentkezés elfogadásával a szervezők szerint nem lesz gond, mivel ilyen kategóriában még nem született világrekord.