CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. november 26., szombat, Virág napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

EU  

Partnerség 2007-2013 – nyugat-dunántúli elképzelések

Az Európai Unió 2007-2013 közötti költségvetési időszaka új lehetőségeket tár fel az újonnan csatlakozott országok, így Magyarország számára is. A Nyugat-dunántúli régió célja, hogy a 2007 első felében megnyíló fejlesztési források minél jobb hasznosítása érdekében a lehető legjobban felkészüljön a források fogadására, illetve partnerségben tervezze meg a fejlesztések irányát. A várható külső hatások figyelembe vétele mellett a régió ezen időszakára vonatkozó fejlesztési alapelveinek és ezáltal a konkrét fejlesztési irányoknak a meghatározásában a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és Ügynöksége olyan partnerségi konzorciumot hozott létre, amely szaktudásával és tapasztalatával megfelelően fel tudja készteni a régiót (együttműködésben annak megyéivel és nagyvárosaival) a várható kihívásokra.

A fenntartható fejlődés, az esélyegyenlőség, partnerség és nyitottság, valamint a foglalkoztatás és az információs társadalom fejlesztésének, illetve a Nyugat-dunántúli régióra oly jellemző kezdeményezőkészség alapelvei mentén kezdte meg a konzorcium munkáját, amelynek eredményeként öt stratégiai fontosságú fejlesztési területet határozott meg. A fejlesztési források javarészét 2007 és 2013 között erre az öt fejlesztési területre kell koncentrálni annak érdekében, hogy a régió hosszú távú elképzeléseinek megfelelően fejlődhessen.

A régió környezeti és kulturális értékeinek védelme keretében nemcsak környezetvédelmi fejlesztések (légszennyezettség csökkentése, vízvédelem, hulladékkezelés, természet- és tájvédelem) várhatóak, hanem a kulturális örökség és a társadalmi identitás értéknövelése, a települési környezet fejlesztése, a gazdaság környezettudatos működésének ösztönzése, továbbá a fiatalok környezettudatos életre nevelése és oktatása is.

A társadalmi kohézió megerősítése során a közösségek iránti elkötelezettség javítására, illetve a lakosság morális, demográfiai megújulására kell törekedni. Ennek érdekében a közszolgáltatások térségi alapon történő fejlesztése, az egészségügyi rendszer fejlesztése, a szociális ellátások bővítése, illetve az oktatás-nevelés infrastruktúrájának, módszertanának megújítása, továbbá a civil kezdeményezések megerősítése szükséges.

Nyugat-Dunántúl szempontjából az egyik legfontosabb célkitűzés a gazdasági versenyképesség javítása a gazdaság paradigmaváltása által. Ehhez szükséges a Magyarországon először ebben a régióban megjelent klaszterszemlélet további alkalmazása a régió kulcságazataiban, illetve ennek a szemléletmódnak a kiterjesztése a feltörekvőben lévő ágazatokra. További fontos tényező a munkaerőpiac igényeinek megfelelő humán erőforrás biztosítása, illetve a régió kis- és középvállalkozásainak versenyképességének növelése. Rendkívüli mértékben hozzájárulhat azon paradoxon felszámolása is a gazdaság versenyképességének javulásához, amely szerint bár a Nyugat-dunántúli régió rendelkezik Magyarországon a második legmagasabb egy főre jutó GDP-vel (a Budapestet is magába foglaló Közép-Magyarországi régió után), mégis az utolsó helyek egyikén áll a régiók rangsorában a K+F tevékenységek terén. E fejlesztési területet azonban nemcsak a régió szintjén kell kezelni, hanem a régió nagyvárosainak, logisztikai központjainak versenyképessége növelése által is. Továbbá nem hanyagolható el az olyan kiemelt turisztikai termékek fejlesztése sem, mint többek közt a termálturizmus. A nagyvárosok fejlesztése mellett a vidéki területek fejlesztése is elengedhetetlen a megfelelő egyensúly fenntartásához.

A társadalmi-gazdasági szempontból hátrányos helyzetű kistérségek területi felzárkóztatása a régión belüli egyenlőtlenségek enyhítésére szolgál.

Mindezen fentebbi fejlesztési területeket áthatja a területi együttműködések (nagy- és kistérségi, illetve a régió területi adottságaiból adódó határmenti, továbbá nemzetköz közlekedési, társadalmi, gazdasági kapcsolatainak) bővítésének célkitűzése.

A konzorcium munkájának köszönhetően olyan fejlesztési koncepció jött létre, amely révén a Nyugat-dunántúli régióban olyan fejlesztések indulhatnak meg a régióban 2007-től, mint a Baltikumot az Adriával összekötő Borostyánkő út nyugat-dunántúli hiányzó szakasza.

(Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség Kht.-cyberpress)2006. jĂşnius 21., szerda 19:34


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület