CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. november 27., vasárnap, Virgil napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

KultúrVáros  

Átlényegülő tárgyak

Budapesti- Göppingeni Liszt Ferenc Archívum anyaga a Pannonia Galériában

Eredeti kéziratok, a Mester, Liszt Ferenc keze írása – kottalejegyzése, folyóírása –, első kiadásainak példányai, korabeli meghívók, műsorok, jeles kortársaktól származó, ritkaságnak számító, kiadványok, korabeli fényképek, Lisztről és tanítványairól, legtöbbjén autográf aláírás; és nagy számú plasztika: Liszt-érmek, különféle mesterek munkái láthatók a Pannonia Galériában a hét végén megnyitott kiállításon.Azt, hogy maga az anyag, a tárgy hogyan lényegül át a szellem, az ihlet zsenije által kétség nélkül megtapasztalható a tárlaton. A dokumentációs értékén túl, ezzel a semmihez sem hasonlítható érzelmi többlettel is találkozik a látogató a kiállításon, amelynek anyaga a Budapest-Göppingeni Liszt Ferenc Archívum 1990-es magángyűjteményének része. Az Archívum a kutatómunka mellett rendszeresen otthont ad Liszt-szemináriumoknak, és kiadványok megjelentetésében is közreműködik.
A Budapesti- Göppingeni Liszt Ferenc Archívum Dr. Gracza Lajos irányítása alatt működik, aki egy személyben látja el a levéltárosi és a titkári teendőket, és aki a soproni kiállítás megnyitóján is jelen volt.A kiállítást Hamburger Klára zenetörténész, az MTA doktora (Budapest ) nyitotta meg.

A soproni Liszt-kiállítás megnyitására

Jó estét kívánok Hölgyeim és Uraim!

Hamburger Klára zenetörténész, Liszt-kutató vagyok, Budapestről. Azt a megtisztelő feladatot kaptam, hogy én nyissam meg a Fesztivál alkalmából – a Budapest–Göppingen-i Liszt Archívum anyagából - rendezett kiállítást.Liszt Ferenc, relikviáinak gyűjtése már életében, és halála után is még jó ideig, divat volt. Sőt, e kivételes művész-személyiség kisugárzása a mai napig hat; nemcsak muzsikusok, de más foglalkozásúak körében is. Módos rajongói élnek szerte a világban, akik arra költik a pénzüket, hogy Liszt-dokumentumokat vásárolnak. Olyan magán-Liszt-Archívum azonban, amelyet tulajdonosa önzetlenül a nagyközönségnek is bemutat - tudtommal csak egy van: ez itt: Dr. Gracza Lajos tulajdona, a németországi Göppingenben és Budapesten tárolt értékes tárgyakból álló, amely most egy ideig Sopronban látható.Engedjék meg, hogy néhány szóval bemutassam a tulajdonost. Dél-Magyarországon született; Kalocsán járt gimnáziumba. Kisfiú kora óta misztikus vonzalmat érez Liszt Ferenc alakja és zenéje iránt. Tanult ugyan zongorázni, de sohasem készült zenei pályára: orvos szeretett volna lenni. Ezt a kommunista diktatúra idején megakadályozták, így biológia-kémia szakos tanári diplomát szerzett a Szegedi Egyetemen, és ugyanitt doktorált. Dolgozott tanársegédként felsőoktatási intézményekben, azután gyógyszergyárak kutatási részlegeiben. A Forradalom után – sokakhoz hasonlóan - politikai üldöztetésben volt része. 1972-ben sikerült családjával a Német Szövetségi Köztársaságba emigrálnia. A Tübingeni Egyetemen még a biológia szakot is elvégezte - ,és végre szaktudásának, elhivatottságának megfelelő munkát, erkölcsi és anyagi elismerést kapott: gyógyszergyárak kutatási és fejlesztési osztályának munkatársa, majd vezetője lett. Tudományos eredményeit száznál több dolgozatban publikálta. Most már megengedhette magának, hogy Liszt Ferenc iránti rajongását realizálhassa: elkezdett módszeresen dokumentumokat, kéziratokat, kiadványokat, képeket, érmeket gyűjteni, mígnem összeállt ez az Archívum. Mi sem természetesebb, mint hogy nyugdíjba vonulása óta már csak nemes hobbyjának él, és Liszt Ferencről meg egyéb művelődéstörténeti témákról ad közre tanulmányokat.De most térjünk rá a kiállításra: mit is láthatnak ezekben a vitrinekben, Hölgyeim és Uraim.
Elsősorban eredeti kéziratokat, a Mester, Liszt Ferenc keze írását – mégpedig mind kottalejegyzését, mind folyóírását: leveleket, megcímzett borítékokat, tanulmányokat. De van a tárgyak között apjának, Liszt Ádámnak egy levele is, és kedvenc tanítványának, Hans von Bülow-nak kézírata.
Láthatják művei – muzeális értékű – első kiadásának jó néhány példányát. Több kottáét, néhány prózai esszéét.
Vannak más 19. századi dokumentumok: meghívók, műsorok, sőt, Lisztnek egy zsebkendője.
Vannak jeles kortársaitól származó, ritkaságnak számító, kiadványok.
Vannak korabeli fényképek, Lisztről és tanítványairól, legtöbbjén autográf aláírás. És nagy számú plasztika: Liszt-érmek, különféle mesterek munkái.
Vannak hanglemezek, amelyek ismeretlen zenei Liszt-csemegéket mutatnak be.
És végül – vagy talán éppen legelső sorban: - kiadványok, amelyek Dr. Gracza Lajos nagy értékű gyűjteményének történetét, eredményeit ismertetik.

Hölgyeim és Uraim! Javaslom, mondjunk tapssal köszönetet Dr. Gracza Lajosnak azért, hogy gyűjteményét Sopronban közszemlére bocsátotta.(Hamburger Klára zenetörténész, az MTA doktora megnyitóbeszéde elhangzott 2006. július . 16-án a Pannónia Galériában, Sopronban)


***

A kiállítás-megnyitót követően Jean Dubé Fauré, Ravel és természetesen Liszt-műveket játszott a Pannonia Galéria Európa-termében.
Az egyébként zeneértő és –szerető soproni közönség egy töredéke volt jelen. Megmagyarázhatatlan és érthetetlen; őnekik, és minden Liszt-rajongónak ajánljuk a kiállítást, és a Liszt fesztivál további programjait, mert mindazok, akik jelen voltak minden bizonnyal nem hagyják ki a következő alkalmakat sem.

Tóth Éva


2006. jĂşlius 19., szerda 22:46


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület