CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. november 29., kedd, Taksony napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Napirendi pontok

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülése
2007. március 29-én csütörtökön 8.30 órakor
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében


Napirendi pontok:
Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Sopronkőhida-Tómalom-Jánostelep Településrészi
Önkormányzat megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Tölli Katalin aljegyző

2. Előterjesztés bírósági ülnökök választására

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Becher Rezső irodavezető

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:

3. Előterjesztés a Szociális Foglalkoztatóval kapcsolatos tulajdonosi
döntésekről, a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht.
Szervezeti és működési szabályzatának elfogadásáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető

4. Előterjesztés a Sopron Holding Vagyonkezelő Zrt. Alapszabályának
módosításával kapcsolatban (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: dr. Komornoki László vezérigazgató
dr. Kovatsits Béláné irodavezető

5. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város gazdasági és közhasznú
társaságaink 2007. évi üzleti terveiről (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Kosztka László ügyvezető
dr. Komornoki László vezérigazgató
Nyerges Ferenc ügyvezető
Rozsonits Tamás ügyvezető
Földes Tamás ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető

6. Előterjesztés a Gyermek és Ifjúsági Központ Kht.-nak a Pro Kultúra Kht.-ba
történő beolvadásáról (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető

7. Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok delegálásáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető


Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:

8. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata vagyonáról, a
vagyon feletti tulajdonosi jogok gyakorlásának és a vagyon kezelésének
szabályozásáról szóló 19/2006. (VI. 1.) számú rendelet módosításáról
(rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető

9. Előterjesztés a Sörházdombi kilátó önkormányzati tulajdonba vételéről

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadók: Kerekes Attila városi főmérnök
dr. Kovatsits Béláné irodavezető

10. Előterjesztés az FC Sopron Futball Sportszolgáltató Kft. felügyelő bizottsági
tagjának delegálásáról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető

11. Előterjesztés a helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatásáról
szóló pályázatról

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Palotai György irodavezető

12. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról, azok
igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló
50/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadók: Palotai György irodavezető irodavezető
Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető

13. Előterjesztés az óvodába, általános iskolába történő felvételről, a kötelező
felvételt biztosító óvodáról, iskoláról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető

14. Előterjesztés külföldi delegációk megbízásáról Bad Wimpfen és Kempten
városokba

Előterjesztő: Abdai Géza alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető

15. Tájékoztató a Győr-Moson-Sopron Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság
Soproni Polgárvédelmi Kirendeltségének tevékenységéről

Előterjesztő: Tamás János pv. őrnagy, kirendeltségvezető

16. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Polgármesteri Hivatala Alapító
Okiratának módosításáról

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző

17. Előterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Erzsébet Kórház gép-műszer
beszerzési pályázati támogatásról való lemondásról

Előterjesztő: dr. Simon István alpolgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök

18. Előterjesztés az útfelújítások támogatásának pályázatáról

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök

19. Előterjesztés a Városi Tervtanács szervezetének és működésének szabályairól
(rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kuslits Tibor irodavezető
Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének
2007. március 29-én csütörtökön 8.30 órakor kezdődő,
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében tartandó
rendes ülését követő RENDKÍVÜLI ülése

Napirendi pontok:

1. Előterjesztés a Sopron-Ágfalva kerékpárút projekt teljesítésével kapcsolatban

Előterjesztő: Havas András alpolgármester
Előadó: Kerekes Attila városi főmérnök

2. Előterjesztés az Ikva patak, vasút és az 5438/3 hrsz. út közötti terület
(tervezési terület) helyi építési szabályzatáról szóló 47/2000. (XII. 1.) Ör.
rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Kuslits Tibor irodavezető

3. Előterjesztés a 2007. évi költségvetés városképi jelentőségű épületek
felújítására szolgáló keretének megemeléséről

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: Nagy István városi főkönyvelő, költségvetési irodavezető

4. Önkormányzati jogvitás kérdés (zárt ülés tartható!)

Előterjesztő: dr. Fodor Tamás polgármester
Előadó: dr. Dobos József jegyző


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló
40/2003. (X. 31.) Ör. rendelet 56. § (3) bekezdés g) pontja értelmében az ülésen csak
minősített többséggel hozható határozat.2007. március 27., kedd 11:34


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület