CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. december 2., péntek, Melinda, Vivien napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Szomszédvár - Régió  

Felhívás Győr-Moson-Sopron Megyei kitüntető cím és a megyei kitüntető díjak javaslattételre


Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Címet alapított. Győr-Moson-Sopron Megyéért Kék Szalag Kitüntető Cím adományozható azoknak, akik tevékenységükkel hosszabb időn át folyamatosan, kiemelkedő módon, jelentős mértékben hozzájárultak Győr-Moson-Sopron megye fejlődéséhez.

Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése a megye tudományos, közoktatási, közművelődési, művészeti életében, testnevelési és sportmozgalmában, egészségügyi, szociális és gyermekvédelmi ellátásában, valamint az önkormányzati közigazgatásban szerzett érdemek elismerésére az alábbi kitüntető díjakat alapította és adományozza:

Győr-Moson-Sopron Megye Térségfejlesztéséért Gróf Széchényi Ferenc-díj adományozható azoknak, akik a megye fejlesztése érdekében a műszaki, természet, társadalom és más tudományos területen, valamint a településfejlesztés összehangolásában és megvalósításában, határmenti, térségi kapcsolatok fejlesztésében, települések együttműködésének kialakításában, térségi szemlélet formálásában kiemelkedő tevékenységet fejtettek ki.

Győr-Moson-Sopron Megye Közoktatásáért Péterfy Sándor-díj adományozható azoknak, akik elméleti és gyakorlati munkájukkal kiemelkedő módon hozzájárultak a megyében a korszerű és eredményes nevelés-oktatás megvalósításához.

Győr-Moson-Sopron Megye Közművelődéséért Dr. Kovács Pál-díj adományozható azoknak, akik a közművelődés bármely területén hosszú éveken keresztül kimagasló munkát végeztek.

Győr-Moson-Sopron Megye Művészetéért Kormos István-díj adományozható azoknak, akik az irodalom és a művészetek terén magas színvonalú alkotó tevékenységet folytattak, hivatásos és nem hivatásos művészként.

Győr-Moson-Sopron Megye Sportjáért Bauer Rudolf-díj adományozható azoknak, akik a megye testnevelési és sportmozgalmában élenjártak, sportteljesítményükkel kiemelkedő eredményeket értek el.

Győr-Moson-Sopron Megye Egészségügyéért Dr. Petz Aladár-díj adományozható azoknak, akik a megye egészségügyi ellátásának bármely területén kiemelkedő szakmai tevékenységet folytattak.

Győr-Moson-Sopron Megye Szociális Ellátásáért és Gyermekvédelméért dr. Batthyány-Strattmann László-díj adományozható azoknak, akik a megye szociális és gyermekvédelmi ellátásában kiemelkedő szakmai tevékenységet fejtettek ki.

Győr-Moson-Sopron Megye Közigazgatásáért Dr. Csizmadia Andor-díj adományozható azoknak a köztisztviselőknek, akik a közigazgatás területén hosszú időn keresztül kiemelkedő elméleti és gyakorlati munkájukkal hozzájárultak az önkormányzati feladatok színvonalas ellátásához.

Győr-Moson-Sopron Megye Gazdaságáért Meller Ignác-díj adományozható azoknak a gazdálkodó szervezeteknek, - ide értve az egyéni vállalkozókat is – akik a megye gazdasági életében, fejlődésében kiemelkedő tevékenységet folytattak.

A kitüntető címből és a díjakból évente 1-1 adományozható. A kitüntető cím és a kitüntető díjak egyéneknek és közösségeknek adományozhatók.

A kitüntető cím és a kitüntető díjak adományozására javaslatot tehetnek:
- a megyei közgyűlés tagjai, bizottságai, tanácsnokai,
- a megye települési önkormányzatai,
- a megyében lévő intézmények, érdekképviseletek, szakmai szövetségek, egyesületek, alapítványok,
- a megyében működő tudományos intézetek vezetői és
- a megyei sportági szakszövetségek és sportegyesületek vezetői.

A kitüntető címre tett javaslatokat kuratórium, a kitüntető díjakra tett javaslatokat pedig a megyei közgyűlés illetékes bizottsága véleményezi.
A megye gazdaságáért díjra érkezett javaslatokat az illetékes bizottság mellett a Győr-Moson-Sopron Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, és a Győr-Moson-Sopron Megyei Agrárkamara kijelölt képviselője is véleményezi.

A kitüntető címet és a kitüntető díjakat Győr-Moson-Sopron Megye Közgyűlése adományozza. A kitüntető címhez oklevél és kék szalagon függő, aranyozott, vert ezüstből készült megyecímer, valamint kitűzőként vert aranyból készült megyecímer és pénzjutalom jár. A kitüntető díjakhoz oklevél, emlékplakett és pénzjutalom jár. A Meller Ignác díjhoz díszoklevél és annak adományozását tanúsító okirat jár.

A kitüntető címet és díjakat a 2007 augusztusi ünnepi közgyűlésen adja át a megyei közgyűlés elnöke.

A javaslatokat 2007. május 18-ig lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Közgyűlés Elnökének megküldeni. (9002 Győr, Árpád út 32. Pf.: 115.)

A kitüntető cím és a kitüntető díjak javaslattételével kapcsolatosan érdeklődni lehet a Győr-Moson-Sopron Megyei Önkormányzati Hivatal Szervezési és Jogi Osztályán, a
96/522-209-es telefonszámon.

A javaslattételhez adatlap a Megyei Önkormányzati Hivatal portáján átvehető, illetve a Megyei Önkormányzat honlapjáról, a www.gymsmo.hu címen a „Pályázatok, felhívások” címszó alól letölthető.2007. május 07., hétfő 08:10


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület