CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. december 2., péntek, Melinda, Vivien napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Lélektől lélekig  

'Előre' szeretni

Lk 7,36 - 8,3 Egy farizeus meghívta, hogy egyen nála. Bement a farizeus házába és asztalhoz telepedett. És íme, egy asszony, aki bűnös volt a városban, amint megtudta, hogy a farizeus házában étkezik, kenetet hozott egy alabástrom edényben. Megállt hátul a lábainál, elkezdte könnyeivel öntözni a lábait, és megtörölte hajával, csókolgatta azokat, és megkente a kenettel. Amikor a farizeus, aki meghívta, látta ezt, így szólt magában: ,,Ha ez próféta volna, bizonyára tudná, kicsoda és miféle asszony ez, aki őt érinti, vagyis hogy bűnös.'' Jézus ezt válaszolta neki: ,,Simon! Mondanék neked valamit.'' Az így szólt: ,,Mester, szólj!'' ,,Két adósa volt egy hitelezőnek. Az egyik ötszáz dénárral tartozott, a másik ötvennel. Nem lévén nekik miből megfizetni, elengedte mind a kettőnek. Melyik fogja őt közülük jobban szeretni?'' Simon ezt felelte: ,,Úgy vélem, az, akinek többet engedett el.'' Ő pedig ezt mondta neki: ,,Helyesen ítéltél.'' Majd az asszony felé fordulva ezt mondta Simonnak: ,,Látod ezt az asszonyt? Bejöttem a házadba, és nem adtál vizet lábaimra; ez meg könnyeivel öntözte lábaimat, és a hajával törölte meg. Csókot nem adtál nekem; ez meg, amióta bejött, nem szűnt meg csókolgatni lábaimat. Olajjal nem kented meg fejemet; ez meg kenettel kente meg a lábaimat. Azért mondom neked: Sok bűne bocsánatot nyert, mert nagyon szeretett. Akinek keveset bocsátanak meg, kevéssé szeret.'' Aztán így szólt az asszonyhoz: ,,Bocsánatot nyertek bűneid.'' Erre az asztaltársak ezt kezdték mondogatni magukban: ,,Kicsoda ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?'' Ő pedig így szólt az asszonyhoz: ,,A hited megszabadított téged; menj békével.'' Történt azután, hogy bejárta a városokat és a falvakat, prédikálta és hirdette az Isten országát. Vele volt a tizenkettő, és néhány asszony, akiket meggyógyított a gonosz lelkektől és a betegségekből: Mária, akit Magdolnának hívnak, akiből hét ördög ment ki, és Johanna, Kúzának, Heródes helytartójának a felesége, valamint Zsuzsanna, és sokan mások, akik segítették őt vagyonukból.

Jézus tanítástörténetében nem a ma olvasott bűnös asszony az egyetlen rész, ahol az a benyomásunk támad, hogy a Mester leginkább a megelőlegezett szeretetre, bizalomra válaszol.
Szörnyű nehéz és sajnos sok esetben természetesnek mondható, hogy hatástalan ma már az erről szóló tanítás. Az ok kézzelfogható: soha nem kérték annyian és annyira közvetlenül, olyan mennyiségben és olyan hamisan a megelőlegezett bizalmunkat, mint manapság.
Minden emberi szövetség ezen a 'hitelezésen' alapul; barátságok és házasságok, üzleti kapcsolatok és kötődések, száraz és érzelemmel fűtött emberi választások sora kíséri az életünket, ahol több-kevesebb ténnyel-adattal, korábbi tapasztalattal együtt döntünk abban, kinek hiszünk. A megelőlegezett bizalom segít kialakítani a kapcsolatot és leginkább ez segíthet a tartósság fenntartásában, amikor egy-egy kísértésben megritkulni látszik a kapcsolat szövedéke.
Fájdalmas és alig helyrehozható csalódás, ha ebben a bizalmi kérdésben politikusok és vezetők hazudnak nekünk, addig megbízhatónak gondolt partnereink bizonyulnak hamisnak, a rendíthetetlennek hitt érzést robbantja fel az addig jelentéktelennek gondolt kísértés és bűn. A rombolás sokkalta mélyebben pusztít, mint maga az ügy, hiszen a többi kapcsolatot is a lényegében befolyásolja, hosszútávú döntéseinket a bizalom válságával teszi bizonytalanná vagy éppen semmisíti meg.
Honnan hát a bizalom, melyet az evangélium különböző nyelveken és kifejezések használatával tár elénk? Honnan a kiskutyákhoz hasonlított, némelykor akár vaknak is titulálható irányultság, mely oly hatalmas és biztos irányultsággal előlegezi meg az Isten szeretetét?
Isteni tulajdonság ez, Tőle ered tehát, a teremtmény hasonlósága az alkotójához, abban a töretlen folyamatban, ahogyan az üdvtörténetben megtapasztalt, meg nem ingatható isteni szeretet árad az ember felé. Földi mennyisége, előfordulási gyakorisága a tanúk felelőssége is, a mi felelősségünk, akik adott esetben hallgatunk arról, mit tett velünk az Isten. Nem elítélhető és nem ítélendő az ilyenformán lelkendezve kiabáló friss tanú, aki 'részeg' magatartásával nem mindig a legoptimálisabb képet alakítja ki bennünk. Mégis talán az a minden 'táblahordozásnál' ordítóbb, kötelezően érzékelhető magatartásváltozás a leghitelesebb tanúságtétel, a bűnösgyűjtő, bizalomterjesztő szelíd hívás a leghatásosabb és legellenállhatatlanabb a világban, mely a megtapasztalt kegyelem hatására alakul ki.
Ettől lehet hiteles a bankár és politikus, orvos és eladó, klerikus és laikus. Ettől jönnek a bűnös asszonyok (és férfiak) Jézushoz. Ez az a képtelennek tűnő, Szent Pál által a zsidókhoz írt levélben is propagált hit, mely bizalom és megtapasztalás. Nagyon úgy tűnik a Lk 7,36 - 8,3 és a többi alapján, hogy a nőktől, asszonyoktól lehet 'eltanulni' ennek igazi módját.
- DI -2007. június 17., vasárnap 10:19


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület