CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

125 éves a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola

A délelőtti iskolai ünnepségen, melynek keretében az iskola falán egy emléktáblát is lelepleztek, az önkormányzat nevében Abdai Géza alpolgármester köszöntötte a részvevőket. Az ünnepségen résztvett Balogh Judit, a körzet önkormányzati képviselője, valamint Gimesi Péter, az iskola egykori tanulója, akinek felajánlásából készült az iskola falán elhelyezett emléktábla.

- Nagy tisztelettel köszöntöm annak az iskolának a tanárait, tanulóit, amelyik intézmény ma ünnepli megalapításának 125. évfordulóját. Amikor ránézet a márványtáblára, akkor szembesültem igazán azzal a ténnyel, hogy azon az évszám 1884, nekem pedig ekkor született a nagyapám – kezdte személyes hangú bevezetővel köszöntőjét Abdai Géza alpolgármester.

Ezt követően további sok sikert, jó eredményeket kívánt diáknak, pedagógusnak egyaránt a városvezető.

Az alpolgármesteri köszöntőt követően Herczeg Lászlóné iskolaigazgató lépett a mikrofonhoz:

Tisztelt Vendégeink!

2009-ben iskolánk, a Fáy András Közgazdasági, Üzleti és Postai Szakközépiskola alapításának 125. évfordulóját ünnepeljük. Jubileumi programsorozatunk kiemelkedő eseménye a mai rendezvény, ahol Önök kedves egybegyűltek együtt ünnepelnek velünk, a Fáy tantestületével.

Külön köszöntöm városunk alpolgármesterét Abdai Géza urat, a körzet önkormáynzati képviselőjét Balogh Juditot, volt és jelenlegi diákjainkat, kollégáimat, köszönöm, hogy eljöttek.

Iskolánk, minden soproninak röviden a Fáy városunk középfokú oktatási intézményrendszeréhez az érettségire való felkészítésen túl a közgazdasági, a postai és a kereskedelem-marketing szakképzésekkel illeszkedik. Intézményünk története az 1884. évre nyúlik vissza, amikor is augusztus 1-jén a vallási és közoktatási miniszter kereskedelmi középiskola felállítását rendelte el Sopronban. Az első tanév az 1884/1885. évben 7 növendékkel 1 tanárral indult, Salamon Leó vezetésével és az oktatási intézményünk neve akkor Soproni Állami Közép- Kereskedelmi Iskola volt.

Az azóta elmúlt 125 év alatt sok változás zajlott le a képzés profilját, az oktatás helyét, a tanárok és a tanulók létszámát illetően.

- 1886-ban iskolánk a Kereskedelmi Akadémia nevet vette fel

- 1892/93-as tanévre a 7 fő induló növendékszám 90 főre gyarapodott

- 1893-tól 2000-ig kisebb megszakításokkal a Pócsi utcai épületben működött az intézményünk

- 1895-ben Felső- Kereskedelmi Iskola lett az új elnevezésünk

- 1902-ben az addig kizárólag fiúkból álló tanulók közé kereskedelmi szaktanfolyam indításával 22 fő lány került

- 1911-12-es tanévben indult a gépírás oktatás

- 1925/26-os tanévben vette fel intézményünk Fáy András nevét és azóta is büszkén viseli. Egy Mikszáth Kálmán idézettel írom le névadónk nagyságát, sokszínű egyéniségét: „Ha nem Széchenyit illetné a legnagyobb magyar jelző, akkor ez Fáy Andrásnak járna ki, és ha nem Deák Ferenc volna a haza bölcse, akkor Fáy Andrást illetné ez a cím, így azonban Fáy András csupán a nemzet mindenese.”

- 1935. május 1-je óta van ballagás intézményünkben, azóta vált hagyománnyá a végzősök búcsúja, búcsúztatása

- 1949/50-es tanévben iskolánk közgazdasági technikummá alakult át

- Az 1959/60-as tanévre már több lány, mint fiú iratkozott be és a legutóbbi évekig ez a tendencia erősen a leány tanulók magasabb aránya felé tolódott el. Az elmúlt tanévekben némi változás állt be pl. a 2001/2002. tanévben a közel 500 diákból 93 fiú, a 2009/2010. tanévben az 500 diákból 140 fiú tanulónk van, azaz már a fiúk is szívesen jönnek, tanulnak a Fáyban

- 1958-ban iskolánkhoz került a Gépíró és Gyorsíró Szakiskola

- 1965/66. tanévtől intézményünk általános irányú közgazdasági szakközépiskolaként működött, a 70-es években pedig szakképzési struktúránk a számviteli-gazdálkodási képzéssel bővült.

- 1984-ben a centenáriumi ünnepség során avatták fel a Fáy András emléktáblát Sz. Egyed Emma szobrászművész alkotását, amely jelenleg is iskolánk falát díszíti. Ma délelőtt avattuk fel a 125. évforduló emléktábláját, amelyet iskolánk volt diákja Gimesi Péter készíttetett és adományozott intézményünknek.

- Az idegen nyelv oktatás 1990/1991-es tanévben a német nyelvvel indult, majd 1995-től az angol nyelv oktatása is elkezdődött.

- 2000/2001-es tanévtől oktató-nevelő munkánk a Teleki Pál u. 26. alatti úgynevezett Fehér Iskolában folyik. Ebben a tanévben került a megszűntetett József Attila Szakközépiskola postai és kereskedelmi képzése intézményünkbe.

- 2004-ben indítottuk a nyelvi előkészítő tagozatot, amely képzésünkben kitüntetett helyett foglal el az idegen nyelv és az informatika oktatás. Sopron és környékének által igen keresett, kiváló képzésévé nőtte ki magát, amely tovább erősíti a régióban elfoglalt, betöltött jó hírnevünket.

A 2009/2010. tanévet 500 tanulóval, és 36 tanárral kezdtük meg. Sikerként könyvelhetjük el, hogy az egyre szűkülő anyagi források ellenére igen jó feltételek között működik ma is iskolánk. Korszerűen felszerelt informatikai, multimédiás, nyelvi labor és tanirodai szaktantermek segítik az oktatási folyamatot. A kiváló tárgyi, eszközbeli adottságokat partnereink segítségének köszönhetjük. Hosszú évek óta biztos anyagi bázist jelent a soproni vállalatok, bankok, cégek szakképzési, fejlesztési támogatása. Ezen kívül intézményünk fenntartójának Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának vezetői, tisztségviselői, a Soproni Fáy Iskoláért Alapítvány kuratóriumának tagjai mindannyian segítő szándékkal állnak iskolánk mellett, támogatják pályázatokon való részvételünket is. A pályázati forrásokból iskolaépületünk infrastrukturális fejlesztéséhez, valamint tantestületi továbbképzésekhez keresünk és találunk anyagi fedezetet. A szakmai fejlődésben a Nyugat-magyarországi Egyetem is támogató együttműködést nyújt. Köszönjük!

A 2009/2010. tanév a technikai fejlődés területén is mérföldkő intézményünk életében. Szeptember 1-jétől bevezettük az elektronikus naplót, amelyet így október végén elmondhatom, hogy minden kollégám és én is biztonsággal használunk. Korszerűbbé, gyorsabbá teszi az információáramlást iskolán belül és a tanítványaink szülei felé egyaránt.

Diákjaink életében meghatározóak a 14-20 éves kor közötti évek. A felnőtté válás, az első szárnypróbálgatások, a jövő tervezésének, megalapozásának időszaka ez. Az érettségire, a szakmai vizsgára felkészülés és az éretté válás párhuzamosan valósul meg ezekben a gyorsan elrepülő években. A Fáy tantestülete elkötelezett amellett, hogy a ma és a jövőben elvárt szaktudást átadja és ezzel egyidőben a kreativitásra, a helyes értékrendre és életvitelre neveljen minden fiatalt, aki iskolánkba tölti életének talán legmeghatározóbb és legszebb szakaszát.

Fáy András soraival zárom beszédemet, amely összefoglalja intézményünk oktató, nevelő munkájának célját:

„…képzés alatt értem, mindazon értelmi és akarati tulajdonok megadását a gyermek számára, mik emberi méltóságára, szorosabban s mintegy alap gyanánt tartoznak,… és mik a gyermeket nagy részben boldoggá tenni képesek.”

Mi, a fáys tanárok ezentúl is minden tőlünk telhetőt megteszünk azért, hogy a legjobb oktatást, nevelést, a 21. század elvárásainak megfelelő naprakész szaktudást nyújtsunk, és a 125 év során megalapozott, jó értelembe véve tradicionális értékrendet adjunk át.

A beszédek elhangzása után a diákok ünnepi műsort adtak.

Pluzsik Tamás2009. oktĂłber 21., szerda 20:38


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület