CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. jĂşlius 16., kedd, Valter napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Nem a nemzetben van a hiba! - kopjafaállítással ünnepelt Balf

Közösségeink élete is azt mutatja, hogy Széchenyivel szólva : ,,nem a nemzetben van a hiba", ezért abban is biztosak lehetünk, hogy ha összefogunk, akkor meg tudjuk állítani az életünk, a közösségeink, a hazánk lezüllesztését. Ezért nem tűrhetjük, hogy ,,egy hitvány kormány" a helyén maradjon. A hazugságban nem lehetünk bűnrészesek - mondta beszédében Firtl Mátyás, a környék országgyűlési képviselője.

képek Képgaléria Kopjafaállítással és ünnepi műsorral emlékezett Balf közössége az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulójára a helyi Templom téren. Az ünnepség szónoka Firtl Mátyás, a térség országgyűlési képviselője volt.

Az ünnepség kezdetén Nagy Balázs, a Balfi Kulturális Egyesület elnökének az emlékoszlop létrejöttének körülményeiről szólt az egybegyűltekhez, amelyet követően Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője és Kocsis János, a helyi részönkormányzat elnöke közösen leplezte le az alkotást, amelynél balfi gyermekek virágot helyeznek el. A kopjafa készítője Vinkovits József, helyi fafaragó.

Ezt követően szentelte fel Németh Antal római katolikus esperes-plébános az emlékoszlopot.

Márai Sándor: Mennyből az angyal című versének elhangzását követően Kincses Ferencné, az emlékoszlop legfőbb támogatója mondta el gondolatait.

1956 mának szóló üzenetét Firtl Mátyás fogalmazta meg ünnepi beszédében.

Tisztelt Balfiak! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplők!

Együtt vagyunk itt, ahogy az ünnephez illik. Együtt vagyunk az 1956-os forradalom évfordulóján, hogy együtt emlékezzünk a magyarság XX. századi legnagyszerűbb tettére.

Önök, balfiak erre az ünnepre emlékművet állítottak. A helyi közösség részéről ez egyértelmű jelzés és üzenet arra, hogy maradandónak, örökérvényűnek és példának tartja 1956 örökségét és szellemét.

Sopronban zajlanak az ünnepségek, és Balf közigazgatásilag Sopronhoz tartozik, de a balfiak, összetartó közösségként tudják, hogy ezt az ünnepet ránk bízták. Ezért Balf a maga közösségében is ünnepet tart, mi több emlékművet is állít. Ezért ennek a mai napnak itt Balfon az is üzenete, hogy ötvenhat becsülete a mi gondunk kell, hogy legyen. Közösségként és személy szerint is.

Későbbi korok ítélni fognak fölöttünk, abban, hogy továbbörökítettük-e üzenetét, szellemiségét és főleg abban fognak ítélni, hogy engedtünk-e a forradalom egyértelműségéből. Meggyőződésem, hogy , '56 igaz emlékének fenntartásáért és folyamatosságáért viselt kötelességének tudatában állítja ez a közösség emlékművét: az igazság és a szabadság emlékművét.

Meggyőződésem, hogy minden évforduló, és minden nemes megemlékezés hozzájárul ahhoz, hogy minden nagyszerű történelmi tett része legyen a magyarság önazonosságának. Ezt a küldetést teljesíti Balf mai ünnepe.

Tisztelt Ünneplő Közösség!

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel. Ha valami oknál fogva ostoba, vagy komisz emberek ülnek egy bölcs és becsületes nép nyakára, akkor a nép azokat a silány fickókat minél hamarabb a pokol fenekére küldi. De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.” – mondta Széchenyi István.

’56 öröksége, 56 hőseinek áldozata arra kötelez, hogy bebizonyítsuk: – Széchenyi szavaival – ,,hogy nem a nemzetben van a hiba”.

Közösségeink élete is azt mutatja: ,,nem a nemzetben van a hiba", ezért abban is biztosak lehetünk, hogy ha összefogunk, akkor meg tudjuk állítani az életünk, a közösségeink, a hazánk lezüllesztését. Ezért nem tűrhetjük, hogy ,,egy hitvány kormány" a helyén maradjon. A hazugságban nem lehetünk bűnrészesek.

Az a közösség, amely ’56-nak, azaz az igazságnak és a szabadságnak emlékművet állít, éppen az igazság nevében nem tűrheti el, hogy immár folyamatosan alkalmazott kormányzati módszer és eszköz legyen Magyarországon a hazugság, az adóforintjainkat felemésztő visszaélések, a jövőbe vetett reménységet is tönkretevő intézkedések.

Tisztelt Megjelentek!

1956 nagy tanulsága volt, hogy egy, a hazugságra, önkényeskedésre épített rendszer nem reformálható. Mint ahogyan ma sem az. Rákosiék nyolc évig folyamatosan hazudtak, majd Kádárék több mint 30 évig, kifinomultabb eszközökkel. 89’ben a politikai bukás lehetőségének közeledtével az akkori KISZ-titkárok, pártkáderek, cenzorok és pufajkások, SZT-tisztek egyszerűen alakot váltottak.

A hazudozásból pedig, minekünk, így 20 év elteltével is minden napra jut. 20 évvel a rendszerváltozást követően és a Magyar Köztársaság kikiáltását követően oda jutottunk, hogy újból vissza kell adnunk október 23-a becsületét, vissza kell adnunk a magyar demokrácia becsületét, vissza kell adnunk az ország becsületét!

„Minden nemzetnek olyan kormánya van, aminőt érdemel.” (…) De, ha egy hitvány kormány huzamosan megmarad a helyén, akkor bizonyos, hogy a nemzetben van a hiba.”

Tisztelt Egybegyűltek!

Az a kormány, amely egyszer elállt az igazság szolgálatától, nem szolgálhatja többé a nemzetet, és haladéktalanul távoznia kell a hatalomból. Minekünk a mai hatalom hazugsága a jövőnkbe kerül, gyermekeink, és immár unokáink jövőjébe, életébe kerül: megszűnő munkahelyek, tönkrement vállalkozások, bezárt kórházak és rendelők, lelakatolt iskolák, kilátástalanság, pénztelenség, a kiszolgáltatottság életérzése az, amit a mai hatalom a leginkább ,,biztosít.”

És az, hogy bármikor bármit elvehet tőlünk az a hatalom, amely viszont bármit megengedhet magának, hiszen nem tehetünk semmit ellene. Ennek a mai napnak itt Balfon az is üzenete, hogy ötvenhat becsülete a mi gondunk kell, hogy legyen. Közösségként és személy szerint is.

Ez a kopjafa pedig emlékeztessen minden ünnepen és az év minden napján arra, hogy az igazságnak, szabadságnak és reménységnek szellemében vagyunk kötelesek teljesíteni 56 máig befejezetlen forradalmát és küldetését. Mert nincs az a mélység, ahonnan nem lehetne felemelkedés, ha egy akarattal összefogunk! És szándékunk, akaratunk és jövőnk érdekében alkotmányos eszközeinkkel, olyan kormányt állítani a nemzet élére, aminőt – Széchényivel szólva – a magyar nemzet érdemel.

Ez erkölcsi, hitbeli, becsületbeli kötelességünk, amellyel: a nemzet sorsával, ember és Isten színe előtt kell elszámolnunk.

Ehhez adjon az Isten erőt, bátorságot Önöknek, Minekünk, a Nemzetnek!

Az ünnep alkalmával Kincses Ferencné, az emlékoszlop legfőbb támogatója mondja el gondolatait. Az emlékezés, az emlékeztetés, az emlékműállítás fontos, azért, hogy minél több jele maradjon az 1956-os áldozatnak és hősiességnek, amely a magyarok egyik legnagyszerűbb tettéről szól - fejtette ki beszédében Kincses Ferencné, aki a kopjafa faragójával közösen koszorúzta meg Balf legújabb emlékművét.

BTÉ2009. október 25., vasárnap 13:55


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület