CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. május 31., szerda, Angéla, Petronella napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Űrvadász  

Pályázat középiskolásoknak

Pályázat középiskolásoknak!

A Magyar Asztronautikai Társaság,
a Magyar Ûrkutatásért Alapítvány
az Oktatási Minisztérium
pályázatot hirdet


"A jövõ Apollói"

címmel az ûrkutatás iránt érdeklõdõ tanulók számára. Pályázhatnak az általános iskolák 6.-8. és a középiskolás 9.-12. osztályos diákjai. A pályázatot a MANT Titkárságára (Budapest, 1027 Fõ utca 68., vagy postacím: 1371 Budapest Pf. 433) kell benyújtani. Részletesebb felvilágosítás a MANT Titkárságán a (00-36-1) 201-8443 telefonon kapható.

Beküldési határidõ: 1999. április 15.

1999-ben lesz 30 éve annak, hogy az Apollo-program keretében ember lépett a Holdra. Ennek az izgalmas, történelmi jelllegû vállalkozásnak azóta sem volt folytatása; de mi lesz harminc év múlva, 2029-ben?

A feladat az, hogy

 • írd le, hogy milyennek képzelsz el egy ûrexpedíciót 2029-ben a Naprendszer valamelyik égitestjére (nem feltétlenül a Holdra!)
 • hasonlítsd össze ezt a vállalkozást a 60 évvel korábbi Apollo ûrexpedíciókkal a mûszaki fejlõdés, az egészségvédelem, az ûrhajósok programja stb. szempontjából. Vedd figyelembe a megváltozott történelmi helyzetet is!
 • adj lehetõleg mennél konkrétabb leírást a 2029-es ûrexpedícióról, annak kutatási feladatairól, mûszaki megoldásairól, orvosi problémáiról!


A pályázók olvasmányaik alapján, de önálló feldolgozásban ismertessék elgondolásaikat, max. 7 oldal terjedelemben. (Az ábrák, rajzok, ha mellékletként szerepelnek, nem számítanak bele az oldalszámba.) A pályázók segítségére az Élet és Tudomány 1999 elsõ negyedévében cikksorozatot közöl az Apollo programról!

Formai követelmények: Kérjük feltüntetni:

 • a pályamû címoldalán a pályázó nevét, lakáscímét, telefonszámát,
 • az iskola nevét és címét, és az osztály megjelölését, amelyet végez,
 • az életkort (születés évét) és azt, hogy részt vett-e már korábbi pályázatainkon
 • a borítékra fel kell írni a pályamû címét (a pályamû címe nem egyezhet meg a kiíráséval)


További követelmények:

 • a pályamunkát gépelve kérjük, de szép kiírást is elfogadunk
 • kéziratot nem adunk vissza
 • a pályázathoz irodalomjegyzéket kell mellékelni
 • többszezõs pályázatot a zsûri nem fogad el
 • határidõ után beérkezõ pályázatokat a zsûri nem értékeli!


Elbírálás: A beérkezett pályamunkákat két külön kategóriában értékeli a szakmai zsûri: általános iskolások és középiskolások. A pályázatokat 1999 május hó végéig szakértõkbõl álló zsüri bírálja el.

Értékelési szempontok:

 • a feldolgozott ismeretanyag mennyiség, hitelessége,
 • a feldolgozás eredetisége,
 • a megfogalmazás nyelvi és formai színvonala
 • helyesírás és esztétikai kivitel
 • a felsorol követelmények betartása


Díjak: Kategóriánként a két legjobb pályamû szerzõje térítésmentesen vehet részt az 1999. évi magyarországi ûrtáborban. További kategóriánként három további helyezett részvételi díját az elért helyezés mértékében csökkentjük. A Hatodik Magyar Ífjúsági Ûrtábor táborban való önköltséges részvétel jogát minden pályázó (elõzõ években pályázottak is) eredményüktõl függetlenül elnyeri. Értékes tárgynyeremények is lesznek. A legjobb eredményt elért, angolul beszélõ középiskolások közül választjuk ki azokat - egy fiút és egy leányt - akik kiutazhatnak az Egyesült Államok nemzetközi ifjúsági ûrtáborába, Huntsville-na. Megjegyezzük, aki ezt a lehetõséget egyszer már elnyerte, másodszor nem kerülhet sorra.
 
 1999. március 18., csütörtök 00:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület