CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. jĂşnius 9., pĂ©ntek, Félix, Annabella napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Nyugati Kapu  

Deák tér: emlékező ünnepség és koszorúzás

Tisztelet a harcmezők halottainak
Deák tér: emlékező ünnepség és koszorúzás

A 2. magyar hadsereg doni katasztrófája többé-kevésbé mindenki előtt ismert, akárcsak a helyek, Novij Oszkol, Kondenzovo, Voronyezs, Ticsiha, Uriv, ahol 1943 januárjában százötvenezer magyar állampolgár vesztette életét. Az eseményekre, a Don mentén harcolókra és elesettekre emlékeztek január 12-én a soproniak a Deák-téri hősi emlékműnél. Az ünnepségen  Sümeghy József evangélikus lelkész mondott beszédet.

„Kedves Magyar Testvéreim! Mondhatnám így is: Kedves Magyar Gyászoló Testvéreim! Mert fájó, gyászoló szívvel emlékezünk 1943. január 12-re,
a Don-kanyarban áldozatul esettekre. Beleélő fájdalommal és mély alázattal gondolunk most az  ötvennyolc évvel ezelőtti urivi áttörésre, arra a borzalmas kedd délelőttre.
Néhány nap alatt a veszteségünk százötvenezer ember. Meghaltak, eltűntek, megfagytak. Nemzeti történelmünk során több súlyos vereség ért minket. Isten csodája, hogy ennyi bukás és katasztrófa után még élünk, magyarok!
A muhi csata, a mohácsi csatavesztés, a Rákóczi-szabadságharc és Világos után az első és második világháború és az 1956. évi magyar forradalom tengersok fájdalmat, vért és könnyet, halált hozott ránk. Ezeréves nemzeti történetünk számszerinti legnagyobb veresége volt a 2. magyar hadsereg pusztulása. Egy ideig szívós hősi bátorsággal kitartottak csapataink, amíg működött a vezetés, és volt mivel harcolni.
Sajnos, sem emberállományban, sem felszerelésben nem volt kellően felkészítve ilyen távoli harcra a hadsereg.
Katonai szakértők már látták, hogy ez a 2. hadsereg tulajdonképpen halálra van ítélve! És ötvennyolc évvel ezelőtt, annak a borzalmas keddi napnak délelőttjén megindult 208 kilométer hosszú harcvonalon a többszörös túlerővel támadó szovjet haderő. Harmincnyolc-negyven fokos iszonyú hidegben az elcsigázott, éhes, kimerült hadosztályok a támadókat nem tudták feltartóztatni. Hadseregünk a következő napokra részekre szakadt, vezethetetlenné vált. Néhány nap múlva kivonták a frontvonalról. Embereink –  jobbára szegény parasztemberek – elképzelhetetlen, leírhatatlan szenvedéseken mentek keresztül. Itthon hosszú ideig hallgattak történelmünknek erről a legnagyobb vereségéről. Még elsiratni sem lehetett őket... És most  a Don-kanyarban, a végtelen fagyos hómezőkön még sírjaikat sem tudjuk,  hogy merre vannak.
De sokan harcoltak, szenvedtek és haltak meg ezért a hazáért, népért! Vigasztal a költő, Vörösmarty: „Az nem lehet, hogy annyi szív hiába onta vért, s keservben annyi hű kebel szakadt meg a honért.” Valóban hiába ontott vért? Az elesett, megfagyott hősök, vértanúk magvetéséből támad új élet?
Hősi halottaink – az elveszett százötvenezer – csontujjaikkal kopogtatnak lelkiismeretünk ajtaján: ”Mi életünket adtuk a hazáért!". Kérdik: „Ti mit adtatok érte?”. Az üres sajnálat semmit sem ér. És ha már ők nem szerethetik hazánkat, lelki édesanyánkat, helyettük mi, most élők annál jobban szeressük! Okuljunk ebből a véres, halálos, fekete-fehér történetből. Merjünk magyarok lenni, hogy soha-soha többé ilyen pusztulás ne érje népünket! Minden magyar ember felelős minden magyar emberért! Ezek az áldozatok arra tanítanak, hogy merjünk tisztaszívű, tisztakezű és még igazabb magyarok lenni! Van a Bibliában egy csodálatos, megdöbbentő látomás. A próféta áll egy megszáradt csontokkal teli völgy szélén. Mintha a Don-kanyar elesett magyarjai lennének ott. Az Úr kérdezi: „Életre kelnek-e ezek a csontok?” „Uram, Isten, te tudod.” – hangzik a válasz. És Isten ígéri: „Én lelket adok beléjük... Jöjj lélek és lehelj ezekbe a megöltekbe, hogy életre keljenek! Kihozlak sírjaitokból, én népem! Lelkemet adom belétek, életre keltek...” Igen, a 2. magyar hadsereg csontjai ott, a Don-kanyarban, messzetávol, és itthon a mi fogyó, majdhogynem halálra vált népünk. „Jöjj lélek belénk, az erőnek, józanságnak, igazságnak, a szeretetnek lelke, jöjj! Eleveníts meg minket!” Merjük hinni, hogy feltámad a mi magyar népünk, új tiszta életre kel erkölcsében is – és lesz még szép magyar jövendő.” – mondta a szónok.
A Deák-téri megemlékezés koszorú2001. január 17., szerda 17:24


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület