CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 23., kedd, Bel napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Intézkedési terv ajánlás Sopron Önkormányzata és a Vízügyi Igazgatóság részére

Az Ikva-patak többfunkciós mederrendezése Sopron város belterületén

A Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezete az Ikva patak többfunkciós mederrendezése tárgyban rendezett kerekasztal-megbeszélést 2001. február 21-én a MTESZ-székházban.
A rendezvény lehetőséget kívánt teremteni egy igen lassan előrehaladó ügynek - az Ikva patak mederrendezésének - a holtpontról való elmozdításában és dűlőre vitelében.

Balról jobbra:
Németh László a MHT Soproni Területi Szervezetének elnökségi tagja 
és 
Havas András a MHT Soproni Területi Szervezetének elnöke

Havas András a Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezetének elnöke a témához kapcsolódóan elmondta, hogy az Ikva-patak árvízlevezető képességét -  visszatekintve az elmúlt évek jelentős árvizeire és mindenképpen is - javítani kell.
Előzetesen folytatott előkészítési munka eredményeképp, már született egy vitára, gondolkodásra alkalmas megvalósíthatósági tanulmányi formát öltő anyag. Ez, a jelenlévőknek - részint szakmájuknál, részint társadalmi szerepüknél fogva - lehetőséget, valamint motivációt teremett, a további lépések megtételére.
Amint azt Havas András a MHT Soproni Területi Szervezetének elnöke kifejtette, az Ikva pataknál szükségessé váló fejlesztési beavatkozásnak alapvető célja, az árvízlevezető képesség javítása, amelyet medernöveléssel, vagy a patak felső szakaszán tározó építéssel lehet megtenni. Így nyilván alkalmassá kell tenni a medret arra, hogy ennek a tisztítását, karbantartását gépi úton el lehessen végezni, tehát ezek azok a szakmai szempontok, amelyeket mindenképpen figyelembe kell venni.
- Ezen túlmenően - véli Havas András elnök - az Ikva-pataknak Sopronban be kell töltenie azt a szerepét, amelyet régen is betöltött: Sopron legnagyobb vízfolyásáról, természeti adottságról lévén szó, a városképnek mindig nagyon fontos része volt.
Valaha nagyon sokan festették meg az Ikvát, a jövőben is szeretnénk megteremteni annak lehetőségét, hogy a belvárosban olyan legyen az Ikva, hogy újra érdemes legyen a művészeknek festőállványokat felállítani a partján.
Fontos, hogy terveink illeszkedjenek a városrendezési elképzelésekbe, fontos, hogy a partig kinyúló műemléképületek megerősítése a patakmederre milyen hatással lesz, ezért a rendezvény résztvevői között a rendezésterv készítői, a városi főépítész, a műemlék felügyelet munkatársai is jelen vannak.
Nagyon lényegesnek tartjuk azt, ahogyan tervünk a környezetvédelmet szolgálja részben hatósági szempontból, részben mozgalmi szempontból: nyilván a környezetvédelemmel foglalkozók jelenléte szintén elengedhetetlen.
Mivel nincs olyan hatóság, szervezet, vagy iroda, amely a bemutatott együttes célok érdekében a teljes körű koordinációnak együttműködésnek eleget tudna tenni, ezért a Magyar Hidrológiai Társaság Soproni Területi Szervezete azt vállalta föl, hogy ezt megteremti.
Ez volt a mai kerekasztal-beszélgetés célja, amely egyrészt egy meghívotti körnek szólt, másrészt a sajtóban való megjelentetése - és több más érdeklődő részvétele - révén nyilvános volt.
A megbeszélés egy tizenhárom pontos intézkedési terv ajánlattétellel zárult.

Németh László MHT Soproni Területi Szervezetének elnökségi tagja a témához kapcsolódva elmondta, hogy az Ikva-patak többfunkciós mederrendezése céljából megfogalmazott intézkedési terv ajánlás a rendezvényen résztvevők igényeit tartalmazza, egyetértésükön alapul ezért lehetségesnek tartja a belátható időn belüli megvalósulását, annál is inkább, hogy a város és a vízügyi igazgatóság között van együttműködési hajlandóság.
Társadalmi Szervezetként, a Magyar Hidrológiai Társaság kötelező érvényű határozatokat nem hozhat, ezért ajánlattételi jogosultágánál fogva a következő intézkedési terv ajánlást teszi meg Sopron Megyei Jogú város Önkormányzata és az Északdunántúli Vízügyi Igazgatóság felé, ajánlott határidők és felelősök megjelölésével:
El kell készíteni:
1. Az Ikva-patak vízgyűjtője, Sopron Híd u. és az országhatár közötti mederszakaszának árvízvédelmi koncepciótervét.

2. Sopron és Környéke Vízellátási és Csatornázási Rt. Főtelepéhez tartozó vízbázis kiváltásának lehetőségeit vizsgáló tanulmánytervet.

3. Sopron város feletti víztározási lehetőségek tanulmánytervét, két alternatívát figyelembe véve: a vízbázis fennmaradását vagy a vízbázis feladását.
A tervkészítésnél figyelembe kell venni a terület vasútépítési, közútépítési, természet- és környezetvédelmi adottságait, terveit.

4. A tervek környezeti hatástanulmányát.

5. Az engedélyes terveket.

6. A határvízi egyeztetéseket.

7. Az engedélyes tervet a belterületi mederszakasz kiépítéséhez. A rendelkezésre álló megvalósíthatósági szintű mederrendezési tervet, ami nélkülöz szakági szempontokat ki kell egészíteni: statikai, műemlékvédelmi, művészeti és csatornázási szakágazati tervekkel.

8. Kivitelezés- ütemezés szerint.

9. Források előteremtése: pályázati és állami alapokból, saját költségvetésből.

10. Költségek megosztása, az érdekelt felek megállapodása alapján.

11. A feladat összetettsége, több szakágazat együttdolgozása indokolja egy olyan szervezet beiktatását, amely kellő szakértelemmel összehangolja a tevékenységeket és optimális költségek mellett garantálja a megvalósulást.

12. A feladat indokolja egy minimum 3 főből álló csapat létrehozását, melynek tagjai mozgatják az ügyet a megvalósulás felé.

13. MHT ST Szervezete PR tevékenységének tervét.2001. február 21., szerda 23:20


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület