CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 18., csĂĽtörtök, Andrea, Ilma, András napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Négy aktuális önkormányzati kérdésről

    Pénteken sajtótájékoztatót tartott a Fidesz soproni szervezetének képviseletében Havas András elnök és Tengerdi Antal alpolgármester. A legutóbbi közgyűlés után  négy aktuális önkormányzati kérdésről  kívánták a Fidesz álláspontját kifejteni.

A négy érintett témakör: "Lakópark a Lőverekben?", "Könyvtár, szennyvíztisztító telep - nagy beruházások", "A kórház helyzete - Dr. Mikola István miniszter látogatása", valamint "Az önkormányzat szociális tevékenysége" címet kapta.

    Havas András a lakópark a Lőverekben kérdés kapcsán kifejtette, hogy az egy hónappal ezelőtti sajtótájékoztató után ismét kénytelen a Lőverekben történő építkezésekkel kezdeni a tájékoztatót, mert a Hársfa sor és a Felsőlővér út között egy lakópark építése kezdődött meg. Mivel a Fidesz tudomása szerint a soproni lakosok nem akarnak a Lőverekben lakóparkot építeni, az Önkormányzat képviselői, tisztségviselői sem, Sopron építész társadalma, valamint a városi főépítész kifejezetten ellenzi, érthetetlennek tartja, hogy a Polgármesteri Hivatal építési engedélyeket ad ki hatvan-hetven lakásos lakópark építésére társasházi formában. A Fidesz ezzel nem ért egyet és próbál tenni annak érdekében, hogy a Lőverekben ilyen építkezések ne valósuljanak meg. Ugyanakkor elképzelhetetlennek tartja, hogy a Deákkuti úton lévő Fenyves étterem, valamint az Ady Endre út és a Deákkuti út kereszteződésében lévő villa is társasházzá alakuljon.
Kérdésekre válaszolva elmondta, hogy amennyiben az érvényes jogszabályok lehetővé teszik az építkezést a Lőverekben, a Fidesz azt várta volna, hogy a felelős, adott esetben a hivatali szakemberek, előkészítsék azokat a módosító javaslatokat a jogalkotók számára, melyek alapján a város szándékaival ellentétes kiskapuk megtalálásának lehetősége kizárható.

Havas András, a Fidesz soproni szervezetének elnöke és Tengerdi Antal alpolgármester

    A Sopron és környékét kiszolgáló szennyvíztisztító telep beruházása egy kész előkészített pályázati anyaggal rendelkezik 4,8 milliárd forintos összegben, melyre Sopron részben ISPA támogatásra, részben egyéb címzett és elkülönített állami pénzalapokból elnyerhető támogatásokra pályázik. Az előző közgyűlésen a saját rész biztosításának finanszírozásáról született döntés, és remélhetőleg néhány napon belül dönt a Környezetvédelmi Minisztérium Sopronnak az ISPA támogatottak közé való kijelöléséről. Megvalósulás esetén egy, az uniós elvárásoknak megfelelő szennyvíztisztító készül el 2,8 milliárd forintos beruházással, és ehhez csatlakozva 2 milliárd forintos csatornahálózat építés-fejlesztési tender beruházással egyrészt a város csatornahálózatának fejlesztése jelentős mértékben meggyorsítható, másrészt megszüntethető a Sopron körüli szennyvíztisztító telep és a térségből a Fertő tó felé való szennyvíz-levezetés. Ugyanakkor lehetőség nyílik Kópháza és Harka szennyvízelvezetésének átvezetésére, s ezzel a nagycenki gondok jelentős részének megoldására, valamint a városi szűk keresztmetszetek kibővítésére, az új lakásépítésre szánt területek csatornázási előközművesítésére.
    A könyvtár beruházására vonatkozó címzett támogatási pályázat benyújtásáról is született döntés az előző közgyűlésen, május 5-ig kellett benyújtani a pályázatot tervpályázat alapján, majd december 15-én az építési engedéllyel és a forrás összetételből a saját rész finanszírozásával kell a pályázatot kiegészíteni. Két pályázati változat került benyújtásra 1,5 illetve 2,5 milliárd forintos bekerülési költséggel, és nyolcvan százalékos címzett támogatás elnyerésére van a városnak lehetősége. A város a Nyugat-Magyarországi Egyetemmel együtt nyújtotta be a pályázatot egy közös városi és egyetemi könyvtár létesítésére egy épületben két közvetlen együttműködő, de önálló intézménnyel, amelyek közösen használhatják ki az épület adta lehetőségeket. A könyvtár-beruházás kapcsán megindulhat a Deák tér és a Rákóczi Ferenc utca közötti értékes terület feltárása, fejlesztése. A Cyberpress kérdésére Tengerdi Antal alpolgármester elmondta, hogy a könyvtári pályázat két változata különböző alapterületű épülettel számol, 6400, illetve több, mint 10000 négyzetméterrel - az önkormányzat az utóbbit szeretné megvalósítani.
    Jelenleg nyolc olyan nagy beruházás fejeződött be, van folyamatban, illetve előkészítés alatt, amelyek értéke külön-külön egy milliárd forint körül van, több esetben jelentősen meghaladja ezt az összeget. Ezek a Kórház-rekonstrukció, az Ipari Park terület előkészítő beruházása, a Konferencia Központ, a jezsuita konviktusból a Zeneiskola megvalósítása, a Kossuth utcai lakásépítés, tegnapelőtt döntött a Phare CBC Sopronban arról, hogy az Innovációs Központ beruházást a négy Brüsszelbe javasolt beruházás közül első helyen támogatja kettő és fél millió Euro támogatással.

    Tengerdi Antal alpolgármester felvázolta, hogy a külső finanszírozási körülmények miatt egyre nehezebb helyzetbe kerül a kórház, mert semmilyen finanszírozási rendszer nem tudja elismerni azt a működtetési költségtöbbletet, ami korszerű intézményünknél fellép.
A finanszírozási gondok megoldására három irányban történt javaslat; az első, hogy az önkormányzat évente jelentős, 200 millió forint körüli támogatást nyújtson a kórháznak, a második az, hogy csökkentett ellátási szintet vezessenek be jelenlegi támogatással, a harmadik megoldás külső tőkebevonás szorgalmazásával. Mindenképpen az európai szintű kórházunkat a megfelelő szinten kell tartani. Éppen ezért látogat Sopronba képviselőink megkeresésére Dr. Mikola István miniszter, hogy valamilyen költségelismertetése legyen annak a környezeti kultúrának, ami itt kialakításra került, és megkülönböztetett bánásmódban részesüljön az a kórház, amelyben a körülmények javítására az állam 24 milliárd forintot áldozott.
    Az önkormányzat múlt évi szociális tevékenységéről elmondta, hogy éves szinten erre a célra 300 millió forintot költött a város, úgy, hogy ez a lakosság 60-70 százalékát érinti. Lakástámogatásra, amelyben főleg a nagycsaládosok részesülnek 51 millió forintot költött a város, 3 milliót a gyermekvédelmi támogatásra, illetve gyermekétkeztetésre, amely szinte minden családot érint, az első lakáshoz jutókat 40 millió forinttal sikerült támogatni. A város szociális rendszere jó, a szociális hálón nincsenek sérülések. A részben pályázati úton, részben önerőből létrehozandó átmeneti gondozóház részben kiváltaná a szociális otthonbeli ápolást, gondozást, sokkal korszerűbb körülmények között, amelyet remélhetőleg idén őszre sikerül létrehozni. Ugyanakkor jelentős lakossági igény is megjelent a felnőtt fogyatékosok gondozásával kapcsolatban. Mivel jelenleg a felnövő gyermek fogyatékosok kiesnek a rendszerből, nem megoldott a felnőtt korúvá válás után a gondozásuk, ezen kell változtatni, kiváltani azokat a felnőtteket, akik napközben felügyelték őket. Újságírói kérdésre válaszolva a kórház működésével kapcsolatban kifejtette, hogy a betegellátás minősége semmiképp sem romolhat, ugyanakkor nem lehet megvárni a csődhelyzet kialakulását a finanszírozási kérdésekre mielőbb megoldást kell találni.

sztoth2001. május 05., szombat 02:08


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület