CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 23., kedd, Bel napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Hotel Sopron, május 15-16.

2001. május 15., kedd
1000-1015 Megnyitó, üdvözlések

1015-1230 “A” szekció, levezető elnök: Havas András

Gondolatok víziközmű-rendszerek fejlesztéséhez

Előadó: Dr. Mészáros Gábor – Eötvös József Főiskola Az EU jogharmonizáció helyzete a víziközmű szolgáltatásokat érintő területeken Előadó: Gazdag Ibolya – KÖVIM Az EU ivóvízminőségi előírások átvétele Előadó: Dr. Csanády Mihály – OKK-OKI Gondolatok a települési szennyvízelvezetési és tisztítási program kapcsán Előadó: Szabó Lajos – KÖVIM Az EU direktívák hatása a magyar előírásokra a szennyvíztisztítás területén Előadó: Dr. Dulovics Dezső – BME Az MSZ EN szabványok jelentősége a víziközművek tervezésében és építésében Előadók: Mészáros Pál - Kiss Emese – M+T KKT Az MSZ EN 1610 “Zárt vízelvezető csatornák fektetése és vizsgálata” és a csatornák megfelelősége Előadó: Dulovics Dezsőné dr. – Szent István Egyetem, Ybl Miklós Műszaki Főiskolai Kar Hozzászólások

1230-1400 Ebéd
 
 

2001. május 15., kedd
1400-1600 “B” szekció, levezető elnök: Dr. Dulovics Dezső

A harmadik tisztítási fokozat helye, szerepe, indokoltsága a hazai és EU-s szennyvíztisztítási elvárásokban

Előadó: Réti László – Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság Az arzén eltávolítás jelenlegi helyzete, lehetőségek Előadó: Franczia Tamás – Fővárosi Vízművek Rt. Az ivóvízhálózatokban vízminőség romlást okozó biofilmek vizsgálata újszerű módszerekkel Előadók: M. Pelczéder Ágnes - Ludmány Zsuzsa - Dr. Borsányi Mátyás – OKK-OKI
Dr. Gaugecz Janka – BME
Technológiák és üzemeltetési lehetőségek a szabályzók tükrében Előadó: Kovács Károly – Purator Hungária Kft. A hálózatszámítás alkalmazása az utóklórozás és hálózatöblítés szükségességének megítéléséhez Előadók: Márialigeti Bence - Mózes Gábor - Zimmer Péter – Fővárosi Vízművek Rt. Környezetvédelmi problémák és ezek megoldási lehetőségei regionális szennyvízelvezető rendszerek létesítése kapcsán Előadó: Varga Gyula István – Dunántúli Regionális Vízmű Rt. Hozzászólások

1600-1630 Szünet
 
 

2001. május 15., kedd
1630-1830 “C1” szekció, levezető elnök: Dr. Mészáros Gábor

A Délpesti Szennyvíztisztító telep bővítése

Előadó: Garai György – Fővárosi Csatornázási Művek Rt. A debreceni szennyvíztelep és a vízműtelepek rekonstrukciója Előadó: Tóth József – Debreceni Vízmű Rt. A soproni szennyvíztisztító fejlesztése ISPA forrás felhasználásával Előadók: Jancsó Béla - Horváth Csaba – FŐMTERV Rt.
Kovács Tibor - Varga Ákos – Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.
Eleveniszapos támogatású csepegőtestes kommunális szennyvíztisztítás üzemeltetési tapasztalatai Előadók: Kovácsné Benkó Zsuzsa - Pulai Judit - Dr. Kárpáti Árpád - Péter Gyula - Rajhona János – Veszprémi Egyetem Az első vízművi méretű vízlágyító Magyarországon. Vízlágyítás Crystalactor reaktorral a dejtári vízműben Előadók: Kemény Imre – DHV Magyarország Környezetmérnöki Iroda
Tornyos Gábor – Nyugat-Nógrád Vízmű Kft.
Iszapkezelés a Pécsi Vízműnél Előadó: Kulik Zoltán – Pécsi Vízmű Rt. Ivóvízminőség javítás lehetőségei a BÁCSVÍZ Rt.-nél Előadók: Szigeti Tibor - Vörös Róbert – BÁCSVÍZ Rt. Hozzászólások

1900- Vacsora
 
 

2001. május 15., kedd
1630-1830 C2” szekció, levezető elnök: Hegedüs László

Hálózatdiagnosztikai elvárások az EU-csatlakozás tükrében

Előadók: Somos Éva - Varga László – AQUACUST Kft. Csúcsminőségű gömbgrafitos öntvények gyártása és bevonatolása Magyarországon Előadók: Szalai János – Ganz Öntöde Kft.
Oberding Kornél – EUROFLOW Kft.
A mélyfúrás-geofizika lehetőségei a vízkutak vizsgálatában Előadó: Szongoth Gábor – GEO-LOG Kft. Nyomás alatti megfúrások Előadók: Herczeg Gyula - Csáki Attila – INTEREX-WAGA Korszerű, integrált berendezések a szennyvízszállításban Előadó: Dányi István – MEDIKER Kft. Energia racionalizálás a folyadékba merített szennyvízszivattyúk alkalmazásával Előadó: Sztraka Ferenc – ITT Flygt Kft. Folyamatirányító rendszer beépített rádiós átvitellel a MOTOROLÁ-tól Előadó: Pataki Zoltán – ATYS-co Irányítástechnikai Kft. A MOTOROLA MOSCAD irányítástechnikai rendszer üzemeltetési tapasztalatai a Pécsi Vízműnél Előadó: Pál Imre – Pécsi Vízmű Rt. Vízmérő pontossági problémák megoldása átmérő csökkentéssel Előadó: Beke László – Pécsi Vízmű Rt. Hozzászólások

1900- Vacsora
 
 

2001. május 16., szerda
830-1030 “D1” szekció Levezető elnök: Várszegi Csaba

Bicsérd-Zók községek vízminőségének javítása

Előadó: Henzel Péter – Pécsi Vízmű Rt. Hálózati veszteségmérés eredményei a Pécsi Vízműnél Előadó: Tóth László – Pécsi Vízmű Rt. A vízvezeték hálózatot érő dinamikus hatások csökkentése PlC-vel szabályzott szerelvény működtetésével Előadók: Csirkés Attila - Márialigeti Bence - Németh Ádám - Vas Dezső – Fővárosi Vízművek Rt. A Budaújlaki gépház és csatlakozó létesítményeinek automatizálása Előadó: Hermann György – Fővárosi Vízművek Rt. MIR és az EU követelmények Előadó: Molnár László – Rudas & Karig Kft. Az új Diana medence építése és üzembe állítása Előadók: Németh Ádám - Sáros László – Fővárosi Vízművek Rt. Fejlesztési lehetőségek víz és szennyvíztisztítás területén az EU követelmények figyelembevételével Előadó: Gyulavári Imre – Gyulavári Consulting Kft. Hozzászólások

1030-1100 Szünet
 
 

2001. május 16., szerda
830-1030 “D2” szekció, levezető elnök: Dr. Solti Dezső

Alumínium tartalmú üzemi folyadékáram hasznosítása kommunális szennyvíztisztításban

Előadók: Varga Szilvia - Fülöp Tamás - Dr. Kárpáti Árpád – Veszprémi Egyetem Mire képes a PURATOR? Tervezés-megvalósítás-gyártás Előadó: Serény József – Purator Hungária Kft. Klórozó berendezések távműködtetése Előadók: Gunics Mátyás - Sadecky János – Fővárosi Vízművek Rt. Az értékesítési volumen növelésének programja a Pécsi Vízműnél Előadó: Neer József – Pécsi Vízmű Rt. Ingatlan nyilvántartás a MIR-ben Előadó: Horváth Gábor – Fővárosi Vízművek Rt. Az MFNYR workflow haszna a megváltozott gazdasági körülmények között Előadók: Hetényi Zsuzsanna - Kovács József – Fővárosi Vízművek Rt. GPS felhasználási lehetőségek Előadó: Vas Dezső – Fővárosi Vízművek Rt. Tranziens és üzemi nyomásmérési lehetőségek víziközmű hálózaton Előadók: Csirkés Attila - Nagy Árpád - Zimmer Péter – Fővárosi Vízművek Rt. Hozzászólások

1030-1100 Szünet
 
 

2001. május 16., szerda
1100-1300 “E” szekció, levezető elnök: Karászi Gáspár

Pécsi Vízmű vízbázisainak védelembe helyezési programja 2001.

Előadó: Csörnyei Géza – Pécsi Vízmű Rt. Folyamatirányító rendszer, hálózatszámítás és hálózati nyomásmérések integrált alkalmazása ellátó rendszerek hibáinak felderítésére Előadók: Csirkés Attila - Márialigeti Bence - Németh Ádám - Vas Dezső – Fővárosi Vízművek Rt. Víztároló medencék szükségessége Előadók: Márialigeti Bence - Németh Ádám – Fővárosi Vízművek Rt. Nagycenk és térsége szennyvízelvezetése és tisztítása Előadók: Havas András – Sopron és Környéke Víz- és Csatornamű Rt.

Dr.Magó István - Brenner József – Hidrokomplex Kft.

Minőségügyi rendszerben történő munkavégzés közel kétéves tapasztalatai a DRV-nél Előadó: Szebényi Tíborné – Dunántúli Regionális Vízmű Rt. A minőség és környezetirányítási rendszer szerepe és célja a Pécsi Vízmű jövőképében Előadó: Csomor Miklósné – Pécsi Vízmű Rt. Hozzászólások

Összegezés
                        Havas András – Víz- és Csatornaművek Országos Szakmai Szövetsége

Zárszó

1300- Ebéd2001. május 11., péntek 09:08


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület