CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 23., kedd, Bel napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

A CIVITAS FIDELISSIMA DISKURZUSA
Ünnepi konferencia Sopron és térsége hagyományairól, jelenéről és jövőjéről a Millennium jegyében
2000. szeptember 29. péntek, Városháza"A Nyugat-Magyarországi Egyetem Tanárképző Intézetének Társadalomtudományi tanszéke, a Pro Future Euroregio kutatócsoport a magyar osztrák térségi együttműködés fejlesztését a tudomány, a kapcsolatépítés eszközeivel meghatározó céljának tekinti. Az elmúlt évben előkészítette a határ menti együttműködés, a közös tudományos munka tervezetet, ezzel együtt a Civitas Fidelissima diskurzusa olyan párbeszédet, amely Sopron és történelmi térsége hagyományait, jelenét és jövőjét vizsgálja.

Az első, szeptember 29-én a Soproni Városháza dísztermében rendezendő magyar-osztrák konferencia a magyar millennium jegyében zajlik; gazdasági, művészeti-kulturális és történeti kérdéseket vizsgál. A két nagy előadás a közös múlttól a jövőbe ívelő tárgyköröket fogja át; dr. Gecsényi Lajos a Magyar Országos Levéltár főigazgatója diplomáciatörténeti kutatásairól, dr. Peter Rejtő, az Osztrák Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa együttműködésünk jelenét és kilátásait taglalja.

Az előadások után három szekcióban folytatódó közös gondolkodásban négy osztrák referátum kapott helyet, ezekben a burgenlandi nemzetiségek helyzetét, a közös múltból (remélhetőleg még szorosabb) a közös jövőbe vezető útról lesz szó. A zömmel soproni magyar előadók a régió helyzetét, természeti és épített környezetét értékelik, sokoldalúan elemzik; a 12 magyar referátum gazdag mondanivalót, sok történelmi-tudományos tapasztalatot dolgoz fel.

Az új párbeszéd létrejöttét az Osztrák Nagykövetség, az Osztrák Kelet- és Délkelet Európa Intézet budapesti irodája támogatta, ami kihat jövőjére is. Az első tanácskozás tapasztalataira is építve közös projektek indítása a cél. Ezekben a történelmi folytonosság és a kényszerű megszakítottság vizsgálatai éppúgy helyet kapnak, mint a jövőbe vezető közös értékek feltárása, a tudásközpontú társadalom és a gazdaság kiépítésének feladatai. A Nyugat-Magyarországi Egyetem társadalomtudományi kutatói együttműködő partnerek kívánnak lenni a közös kutatások térségi fejlesztésében, ehhez - szándékunk szerint - a Civitas Fidelissima diskurzusa jó alapot szolgáltathat."

NyME Tanárképző Intézet
Társadalomtudományi tanszék
A konferencia programja:

10.30-11.00 Ünnepi megnyitó /elnök: Tengerdi Antal alpolgármester SMJV/

11.00-13.00 Plenáris ülés /levezető elnök: Dr. habil. Szita Szabolcs tudományos főmunkatárs Nyugat-Magyarországi Egyetem/

Előadások: Dr. Gecsényi Lajos, a Magyar Országos Levéltár főigazgatója:
A magyar osztrák kapcsolatok 1945. és 1964. között

Dr. Peter Rejtő, az Osztrák Nagykövetség kereskedelmi tanácsosa:

Az osztrák-magyar kapcsolatok alakulása az utóbbi években

13.00-14.00 Ebédszünet

14.00-16.30 Szekcióülések

A/ Gazdasági szekció /elnök: Dr. habil Mészáros Károly egyetemi tanár/

Előadások:

Dr. Gimesi Szabolcs polgármester
A soproni borvidék szerepe az eurorégióban

Gálné Kapás Márta ügyvezető igazgató SIP Kft.
A soproni technológiai park: a tudásközpontú gazdaság

Mag. Klaus Schuch / Mag. Stefan Hinteregger /tudományos kutatók, Bécs/
A kétoldalú kooperációtól a multinacionálisig. Tudományos együttműködés Ausztriával a magyarországi EU-tagság küszöbén

Dr. habil Mészáros Károly /tszv. egyetemi tanár NYME/
Az erdők helyzete és magánosításának konfliktusai a régióban

Dr. Szretykó György /tszv. egy. docens NYME/
A szolgáltató szektor helyzete és jövője Sopronban
 
 

B/ Kulturális-művészeti szekció /elnök: Dr. Rásky Béla /EU-i Kutatóint. ir.vez./

Előadások:

Dr. Szende Katalin (CEU, Budapest)
Fidelitas és politika

Mag. Gerhard Baumgartner (ksiebbségkutató, Burgenland, Bécs)
A nemzetiségek helyzete Burgenlandban

Dr. habil. Winkler Gábor (tszv. egyetemi tanár NYME)
Sopron építészete

Dr. Szála Erzsébet (főisk. tanár, egy. docens, NYME)
Tudomány és oktatás a XVI-XVIII. századi Sopronban

Kücsán József (tud. kutató, Soproni Múzeum)
Lokálpatriotizmus és a Soproni bor

Dr. Molnár László (egy. docens, NYME)
Liminalitás-kommunitas-fidelitas
 
 

C/ Történeti szekció /elnök: Dr. habil. szita Szabolcs tud. /tud. főm. NYME/

Előadások:

Dr. Boronkai Szabolcs (történész, Budapest)
A soproni népszavazás előzményei az osztrák sajtóban

Dr. Horváth Zoltán (levéltáros, Sopron)
A velencei egyezmény

Dr. Turbuly Éva (levéltárvezető, Sopron)
Thurner Mihály és Házi Jenő együttműködése a város szolgálatában

Reinhard Buchberger:
Osztrák embermentés a Südostwallbau idején
 
 

16.30- Szekcióvezetők jelentése, a konferencia zárása   A konferencia szervezője:
A Nyugat-Magyarországi Egyetem Soproni Tanárképző Intézetének Társadalomtudományi Tanszéke
 
 

A konferencia szervezésében közreműködik:
- az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottságának szociológiai és filozófiai munkabizottsága
- a Pro Future Euroregió kutatócsoport,
- az Osztrák Kelet- és Délkelet Európa Intézet, Budapest.

A konferencia védnöke: Dr. Gimesi Szabolcs polgármester, Sopron MJV
 
 

NZs.2000. szeptember 21., csütörtök 00:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület