CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. jĂşnius 21., pĂ©ntek, Alajos, Leila, Aladár, Aloma napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Városháza  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Pályázati felhívás

A Gazdasági Minisztérium lakóépület-felújítási programjához kapcsolódóan Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata nyilvános pályázatot hirdet iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának önkormányzati támogatására.

I. A támogatás célja

A támogatás célja az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítása, illetve ezen lakóépületek gépészeti rendszereinek, berendezéseinek korszerűsítése, felújítása. A pályázat szempontjából iparosított technológiával épült lakóépületeknek tekintjük a panel, blokk, alagútzsalu ill. öntött technológia felhasználásával készült épületeket.

II. A pályázók köre

Minimum 10 lakást tartalmazó lakóépületek lakóközösségei, lakásszövetkezetek és társasházi közösségek.

A pályázaton csak teljes épületek vagy dilatációval elhatárolt épületrészek vehetnek részt a fenti minimális lakásszámmal.
 
 

III. Pályázati feltételek

A támogatás igényelhető az iparosított technológiával épített lakóépületek energiatakarékos felújítása során elvégzendő munkákra az alábbiak szerint:

1. Utólagos hőszigetelési feladatok

- Nyílászárók hőszigetelése, cseréje, tető ill. pincefödém szigetelése

- Homlokzatok hőszigetelése

2. Épületgépészeti rendszerek felújítása, korszerűsítése - Meglévő fűtési berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje

- Hálózati melegvíz-ellátási berendezések és rendszerek korszerűsítése, energiatakarékos berendezésekre történő cseréje

- Épületek közös részei világításának korszerű berendezésekre történő cseréje

- Felvonó javítása, ill. cseréje energiamegtakarítás esetén

- Szellőző rendszerek felújítása, korszerűsítése
 
 

Az épületgépészeti rendszer 2. pontban felsorolt energiatakarékos felújítására, korszerűsítésére csak akkor kerülhet sor, ha előzőleg az 1. pontban felsorolt szigetelési feladatok valamelyikét ezen pályázat keretében elvégeztetik, vagy ha korábbi beruházások révén az épület kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabványokat.

Ezen feladatokon túl támogatás nyerhető el egyéb gépészeti elemek felújítására, cseréjére - vízhálózat, elektromos rendszer, csatornahálózat - abban az esetben, ha a felújítás egyidejűleg tartalmazza az 1. pont szigetelési feladatainak valamelyikét és így kielégíti a jelenleg érvényes hőtechnikai szabvány előírásait és a 2. pontban foglalt feladatok valamelyikét.

Pályázaton azok a közösségek vehetnek részt, melyek megfelelnek Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése 19/2001.(VI.1.) Ör. rendeletében felsorolt pályázati feltételeknek és elfogadják azt.

Ezek többek között:

A) A szükséges saját erő biztosítását, hitelt érdemlő dokumentummal igazolják (közgyűlési határozat, vagy jegyzőkönyv és banki igazolás).

B) Támogatás csak teljes épületre, vagy annak dilatációval határolt részére nyújtható.

C) A támogatás csak a lakásokra nyújtható. Az épületben lévő nem lakás célú helyiségek tulajdonosainak is vállalniuk kell a felújításban való részvételt, azonban a beruházás rájuk eső költségeit teljes egészében saját erővel kell finanszírozniuk.

D) A pályázóknak tudomásul kell venni, hogy nem nyerhet támogatást az, aki a SOTÁV, a SVÜ és a VÍZMŰ Rt. felé közszolgáltatásból fennálló hátralékkal rendelkezik.

E) Pályázó köteles az önkormányzati rendelet mellékletében közzétett adatlapokat felhasználva pályázatát szakszerűen benyújtani.
 

IV. A pályázattal elnyerhető támogatások

A benyújtott pályázat alapján a lakóközösség által tervezett felújításra kétféle forrásból nyerhető el támogatás:

- az állami támogatásból, melynek mértéke a beruházási költségek legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 400 E Ft-ot,

- az önkormányzati támogatásból, mely a tervezett beruházási költség legfeljebb 1/3-a lehet, de nem haladhatja meg a lakásonkénti 400 E Ft-ot.

Az állam és az Önkormányzat vissza nem térítendő támogatást nyújt.
 

A támogatásról az Önkormányzat a lakástulajdonosi közösségekkel támogatási szerződést köt.

Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy a Gazdasági Minisztérium az Önkormányzat pályázatát támogassa.

A lakástulajdonosoknak saját erőként a beruházási költségek legalább 1/3-át kell biztosítani készpénzben, mely lehet a képződött felújítási alap, a tulajdonosok egyszeri hozzájárulása, vagy bankhitel.

Amennyiben a pályázatban szereplőtől eltérő, pótlólagos költségek merülnek fel, azok megfizetésére a pályázók kötelesek, azok nem növelhetik sem az állami, sem az önkormányzati támogatás összegét.

A pályázatban a támogatás szempontjából elismerhető beruházási költség tartalmazhatja a fejlesztések tervezési és engedélyezési költségeit, továbbá a lebonyolítás és engedélyezés egyéb költségeit, valamint az áfát.

 Támogatásból nem fedezhető a lakásokon kívüli, ugyanazon épületben létrehozott nem lakáscélú ingatlanok felújítása, korszerűsítése (pl.: földszinten kialakított üzlethelyiség), de egyéb forrásból a támogatásra nem jogosult munkálatok a támogatásban részesülőkkel egyidejűleg elvégezhetők.

Gazdasági Minisztérium és az Önkormányzat is fenntartja magának azt a jogot, hogy a pályázati keretek kimerülése esetén a pályázatok befogadását felfüggeszti.
 
 

V. A pályázat benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázatok a részletes pályázati felhívásban meghatározott formai követelményeknek megfelelően, a mellékelt adatlapokon, 6 példányban nyújthatók be

A pályázatok benyújtása folyamatos, befogadásuk 2001. szeptember 30-cal zárul.

A pályázatok benyújtásának helye: Polgármesteri Hivatal Sopron

9400 Sopron, Fő tér 1.

A pályázati felhívás olvasható a Polgármesteri Hivatal internetes honlapján
(www.sopron.hu/pm-hivatal). Az adatlapok letölthetők a Gazdasági Minisztérium internetes honlapjáról a Széchenyi Terv SZT-LA-2 kódszámú pályázatának 1. és 3. számú mellékleteként.

A benyújtott pályázatok hiánypótlására a felszólítás kézhezvételét követő 15 napon belül kerülhet sor.

A pályázatok benyújtása díjtalan.
 
 

VI. Az elbírálás szempontrendszere

- Előnyt élvez az a pályázat, amely harmadik feles finanszírozást tartalmaz.

- Előnyt élvez az a pályázat, amely 1982 előtt épült lakóház energiatakarékos felújítását célozza.

- Előnyt élvez az a pályázó, aki magasabb saját erőt tud biztosítani, ezáltal kevesebb támogatást igényel.

- Előnyt élvez az a pályázat, amely egyszerre nagyobb lakásszámú lakóépület felújítását célozza meg.

- Előnyt élvez az a pályázat, amelynek az éves megtakarítás/összes költség hányadosa az adott feladatra vetítve nagyobb, de a megtérülése az éves banki kamat minimum 70%-a

- Előnyt élvez az a pályázó, aki a felújítás során korszerű technikai megoldásokat alkalmaz.

- Előnyt élvez az a pályázat, amely közel azonos technikai paraméterek mellett alacsonyabb fajlagos költségek mellett végzi a felújítási munkákat.
 
 

VII. Döntési mechanizmus

A pályázat kétlépcsős. Az első fordulóban az önkormányzat bírálja el a hozzá benyújtott pályázatokat. A pályázatok támogatásáról, a Gazdasági Minisztériumba történő felterjesztésről a Közgyűlés átruházott hatáskörében a Városfejlesztési Bizottság dönt.

A Bizottság a hiánytalan tartalommal benyújtott pályázatokat benyújtásuktól számított
30 napon belül elbírálja.

Az önkormányzati támogatás feltétele, hogy az Önkormányzat pályázatát a Gazdasági Minisztérium szintén támogassa.

A Gazdasági Minisztérium és az Önkormányzat támogatásáról a Polgármesteri Hivatal a pályázót értesíti és felhívja a támogatási szerződés megkötésére.

A pályázók írásbeli értesítést kapnak a pályázat eredményéről.
 
 

VIII. A pályázat felépítése

1. Összegfoglaló adatlap (2/1.sz. melléklet)

2. Adatlap (2/2. sz. melléklet)

3. Részletes állapotfelmérő adatlap (2/3. sz. melléklet)

4. Épület nyilvántartás adatlap (2/4. sz. melléklet)

5. Saját erő biztosításának igazolása (közgyűlési határozat, vagy jegyzőkönyv és bakgarancia).

6. Nem lakáscélú ingatlanrész tulajdonosának nyilatkozatát arra vonatkozóan, hogy a felújítási, korszerűsítési munkák rájuk eső részét vállalják, és a támogatási szerződés megkötéséig az önkormányzat által megjelölt, elkülönített számlára ezt az összeget átutalják.

7. A SOTÁV, VÍZMŰ, SVÜ, Polgármesteri Hivatal Adó Iroda, Polgármesteri Hivatal Költségvetési Iroda nyilatkozatát arról, hogy a támogatást igénylő lakástulajdonosoknak nincs fennálló tartozása.

8. Részletes projektleírás, a felújítás tartalmának részletes ismertetése - szükség esetén hatósági engedélyekkel - valamint a műszaki tartalomnak megfelelő költségvetést, a felelős tervező(k) nyilatkozatával.

9. Rövid programindoklás, amely tartalmazza, hogy milyen okok miatt választották az adott megvalósítást.

10. A felújítandó épület felmérési tervrajza.

11. Kivitelezői árajánlat 180 napos ajánlati kötöttséggel.

12. A pályázó képviseletében eljáró személy képviseleti jogosultságát igazoló 60 napnál nem régebbi okirat (cégkivonat, közgyűlési határozat).
 
 

Dr. Gimesi Szabolcs sk.
polgármester

 


Letölthető dokumentumok (MS Word és ZIP file)
2001. június 28., csütörtök 12:58


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület