CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 23., kedd, Bel napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Nemzetközi konferencia a határon átnyúló fejlesztésekről

“Területfejlesztés határok nélkül” – a mottója annak a nemzetközi konferenciának, melyet a VÁTI Területfejlesztési Igazgatósága rendez Sopronban 2002. szeptember 15-18-án. A konferencia témája az európai uniós Phare program határon átnyúló együttműködéseket támogató (CBC: Cross Border Co-operation) programja, az elmúlt hét év fejlesztési eredményei, a program tapasztalatai. A konferencia megrendezésére jó alkalmat adott az is, hogy most fejeződött be - a rendezvényhez méltó helyszínt biztosító - soproni Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ újjáépítése, melyhez a Phare CBC jelentős támogatást nyújtott.

    A konferencia szervezői és résztvevői sajtótájékoztatón számoltak be arról, hogy mit jelent a határon átnyúló fejlesztés, és miért bír kiemelt jelentőséggel az Európai Unió és az uniós csatlakozásra váró országok számára.
 

Uszta József (VÁTI területfejlesztési Igazgatóság), Dr. Szaló Péter (Nemzeti területfejlesztési Hivatal), 
Clive Rumbold (EU képviselő), Dr. Gimesi Szabolcs polgármester, dr. Heil Péter ( Nemzeti Fejlesztési terv és EU támogatások Hivatala)

    Az Európai Közösségen belüli határok egyre átjárhatóbbá váltak az áruk, a szolgáltatások, a munkaerő és a tőke szabad áramlásának fokozatos kiépítésével. A tagállamok vezetői felismerték a helyi, határmenti együttműködésben az elmaradott határmenti térségek felzárkóztatásának lehetőségét. A határmenti fekvés ugyanis gyakran jelent hátrányt, különösen akkor, ha a terület az ország centrumtérségeitől távol fekszik, nehezen elérhető, vagy akkor, ha a határ nehezen átjárható, a kétoldalú kapcsolatok szegényesek. A gazdasági, vagy a kulturális együttműködések fejlesztése, támogatása egyben elősegíti a politikai vagy etnikai feszültségek oldását is a határmenti térségekben.

    Mindezen előnyöket figyelembe véve, az Európai Unió ezt az alulról jövő kezdeményezést a központi területfejlesztési politika részévé tette. A “határok nélküli Európa” eszméjének megvalósulását az Unió legnagyobb összegű közösségi kezdeményezése, az Interreg szolgálja, mely ma már az EU összes belső határát érinti.

    A kelet-közép-európai országok területfejlesztése során a határmenti területeknek még hangsúlyosabb a jelentősége, mint a kontinens nyugati részén. Térségünkben mind a határok hossza, mind a határ mentén élők száma – köszönhetően a sok kis területű államnak – lényegesen nagyobb, mint Nyugat-Európában. E határok többsége ráadásul csak a közelmúltban, a 20. században alakult ki, meghúzásuk gyakran mesterséges volt, melynek során nem vették figyelembe a történelmi fejlődés során kialakult egységeket. Kelet-Közép-Európában ma a határmenti területeket nemcsak a gazdasági elmaradottság, hanem sok helyen etnikai feszültségek is terhelik.

    A 1990-es évektől kezdődően az Unió mind nagyobb figyelmet fordított a határon átnyúló fejlesztések támogatására mind a saját külső határai, mind a leendő EU tagországok határmenti térségei tekintetében. Ezért indult el 1995-ben az Interreg tükörprogramjának tekinthető magyar Phare CBC program, mely kezdetben az osztrák határtérséget érintette, majd fokozatosan kiterjedt a magyar-román, a magyar-szlovák és a magyar-szlovén határszakaszokra is, horvát és ukrán viszonylatban pedig jelenleg folyik a közös fejlesztési programok előkészítése.

    A Phare CBC jelentős összegű, 2001-ig 102 millió eurós támogatási kerettel segítette elő a kapcsolatok fejlődését és az elmaradott határmenti térségek fölzárkózását. A program keretein belül sor került többek között közös vízügyi projektek, határmenti gazdaságfejlesztési projektek megvalósítására. Információs központok épültek, ipari parkokhoz alapinfrastruktúrát létesítettek, szennyvíztisztítókat, RO-RO kikötőt, konferencia központokat hoztak létre, határátkelőhelyeket korszerűsítettek az Európai Unió követelményei szerint, informatikai és kutatás-fejlesztési projekteket valósítottak meg, valamint közös kulturális események megrendezésére, a határmenti térség lakosságát érintő képzési programok lebonyolítására is sor került. Turisztikai szempontból jelentős a kerékpárút-hálózat fejlesztéséhez nyújtott CBC támogatás.

    Hazánk európai uniós csatlakozásának közeledtével a határon átnyúló kapcsolatok fejlesztésének jelentősége egyre erősödik. A végső cél ezen határok formálissá válása azon határszakaszokon, ahol jelenlegi szomszédainkkal együtt válunk az egyesült Európa részévé, illetve a kapcsolatok támogatása ott, ahol átmenetileg új európai uniós, ún. schengeni határ alakul majd ki. Ez pedig csak a határmenti térségek fejlődésével, a közös érdekeken alapuló gazdasági kapcsolatok élénkülésével, a jószomszédi kapcsolatok erősödésével érhető el. A Phare CBC tevékenység éppen ezen célok megvalósulására irányul.
 
 
 2002. szeptember 17., kedd 11:11


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület