CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. jĂşlius 16., kedd, Valter napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Megalakult Sopron város Közgyűlése


Sopron új Képviselőtestülete

    2002. november 4-én megtartotta alakuló közgyűlését Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata.
    A Csonka Tivadar korelnök elnökletével lezajlott ülésen dr. Ocsák József a Helyi Választási Bizottság elnöke ismertette a választás hivatalos eredményét: Sopron Megyei Jogú Város polgármestere Walter Dezső (MSZP-SZDSZ).


Dr. Ocsák József a HVB elnöke, Walter Dezső polgármester, Koltai Miklósné dr. jegyző

    A továbbiakban dr. Ocsák József az alakuló közgyűlés résztvevőit tájékoztatta az egyéni választókerületekben és a kompenzációs listán megválasztott képviselők személyéről.

Megválasztott egyéni választókerületi képviselők  a választókerületek sorrendjében:
 

Név Egyéni
választókerület
Jelölő szervezet(ek)
DR. MOLNÁR ESZTER
01
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
KIRÁLY TIBOR
02 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
HEGYI FERENC
03 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
HRUBY JÓZSEF
04 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
DR. BERTHA ÁRPÁD
05 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
HAVAS ANDRÁS
06 
FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
KOVÁCS LÁSZLÓ
07 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
KÓCZÁN ZOLTÁN
08 
SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
BOROS LÁSZLÓ
09 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
KALMÁR ISTVÁN
10 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
ABDAI GÉZA
11
FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
MÁGEL ÁGOST
12 
FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
DR. HORVÁTH BÉLA
13 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
CSONKA TIVADAR
14
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
VARGA GYULA
15 
MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT

Kompenzációs listán megválasztott képviselők a jelölő szervezetek ABC és a jelölt listán elfoglalt hely sorrendjében :

 
Név Jelölő szervezet(ek)
DR. MOLNÁR ÁGNES FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
TENGERDI ANTAL FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
HORVÁTH ZOLTÁNNÉ FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
SASS LÁSZLÓ FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
PONGRÁCZ NÓRA FIDESZ-MDF-MDNP-MKDSZ-KDNP
NÉMETH IMRE MAGYAR SZOCIALISTA PÁRT
VÁMOSI TIBOR SZABAD DEMOKRATÁK SZÖVETSÉGE
DR. SZEKERES CSABA SZÖVETSÉG SOPRONÉRT EGYESÜLET
FORRÁS BÉLA SZÖVETSÉG SOPRONÉRT EGYESÜLET
DR. GIMESI SZABOLCS SZÖVETSÉG SOPRONÉRT EGYESÜLET

    A kisebbségi önkormányzati választás érvényes és eredményes volt, ennek alapján bolgár, cigány, görög, horvát és német kisebbségi önkormányzat alakulhat.

    Dr. Ocsák József a jelenlévőket tájékoztatta arról, hogy Dr. Gimesi Szabolcs lemondott képviselői mandátumáról, a helyére a listán következő Farkas Gábor lépett.
    Az önkormányzati képviselők, a polgármester eskütételét, majd a megbízólevelek átadását követően Sopron Megyei Jogú Város polgármestere illetményéről, valamint az alpolgármesterek megválasztásáról és ez utóbbiak illetményéről is döntöttek.

    Alpolgármesteri tisztségre megválasztották Hruby Józsefet (MSZP) 22 igen szavazattal, valamint Kalmár Istvánt (MSZP) 16 igen szavazattal.
    A Közgyűlés bizottságainak megalakításáról és tagjainak, valamint egy tanácsnok megválasztásáról is döntött Sopron képviselőtestülete.
    A Közgyűlés Pénzügyi Bizottságának elnöke Havas András, a Jogi és Ügyrendi Bizottság elnöke Dr. Szekeres Csaba, a Tulajdonosi Bizottság elnöke Király Tibor, az Idegenforgalmi és Kulturális Bizottság elnöke Kovács László, az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság elnöke Dr. Horváth Béla, az Egészségügyi és Szociális Bizottság elnöke Tengerdi Antal, a Városfejlesztési Bizottság elnöke Varga Gyula lett.

A nem képviselő bizottsági tagok eskütétele

    A kögyűlés döntése alapján Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése Vagyonnyilatkozatot Kezelő és Ellenőrző Bizottságának társelnökeivé Abdai Gézát, Hegyi Ferencet, tagjaivá Forrás Bélát és Kóczán Zoltánt választotta.
    Sopron újonnan választott közgyűlése döntött Kalmár István alpolgármesternek a stadion rekonstrukció szervezésére létrehozott Tulajdonosi Bizottságba való delegálásáról.

***

Walter Dezső, Sopron Megyei Jogú Város polgármesterének az önkormányzat alakuló Közgyűlésén elmondott beszéde:

Tisztelt Választópolgárok, Kedves Soproniak!

Szeretettel és tisztelettel köszöntök mindenkit. Bevallom őszintén, hogy nagy tervek forognak a fejemben, amit városunk -  szeretett Sopronunk -  érdekében tenni szeretnék az elkövetkező négy évben. Érzem annak a nagy felelősségnek a súlyát, amit a soproni polgárok POLGÁRMESTERÜKKÉ való választással rám ruháztak.
Tiszta tenni akaró szívvel jöttem a városházára, tiszta tenni akaró szívet kérek cserébe!
Ígérem, a bizalmukkal soha visszaélni nem fogok, de biztosíthatom Önöket, hogy tiszta szívemből becsülettel, kitartó munkával a városunkat fogom szolgálni annak bizonyítására, hogy a város első polgára tisztében a csillogás és a fény nem vakít el, sőt tisztább látásra tanít, és más célom nem lesz, mint hogy kötelességemet, szüleimtől tanultak alapján alázattal, pontosan, korrekt módon teljesítsem.

Ígérem, hogy mint a város első polgára tisztemben csak a szeretett városom érdeke és az igazság fog vezetni, mindenféle anyagi, politikai, vallási hovatartozást kizárva tiszta fejjel döntök, meggyőződésemmel hangot adva Sopron érdekébe!

Nagy elődöm -  e tisztben -  SOPRONYI THURNER MIHÁLY dr., akinek édesapám munkatársa, tisztelője, jó barátja volt. Hitvallását magamévá teszem, ami így szól: "Ígérem, hogy tisztemben csak a város érdeke és az igazság fog vezetni".

Továbbá itt teszek ígéretet, hogy elődeimről a városházán méltó módon megemlékezem!
Kívánom, hogy a kapott bizalom alapján dolgozzunk együtt szeretett városunk és az itt élő polgárok javára.
„Sopronért a Soproniak tehetik a legtöbbet”
Kívánom, hogy együttműködésünk alatta lehető legkevesebb nézeteltérés és konfliktus uralkodjon és mindannyiunkat az a cél vezéreljen, hogy városunk érdekében maradandót alkossunk.
Szeretném, ha nem a politikai nézetek, hitvallások, hanem Sopron város és annak fejlődése érdekében tennénk meg döntéseinket és lépéseinket a VÁROSHÁZÁN!

Csodák nincsenek, csodatevő emberekről is csak hallunk, viszont vannak kitartó, becsületes, Sopront szerető, tenni akaró fiatalok, akikkel reális céljaim vannak – a XXI. sz. küszöbén és az EU-ba való belépés előtt -, amelyek érdekében minden lehetséges, törvényes eszközt igénybe véve, az ellenzékkel együtt azon dolgozom, hogy beteljesüljenek és Sopronnak maradandót, az utódoknak is hasznára valót alkossunk az elkövetkező években!

Olyan célok ezek, amelyekhez el kell mondanom 4 évre választott első soproni polgárként: a város lakosságának nagyobb többsége szerint 8 évre rendezkedem be a városházán; ám úgy tervezem, hogy 12 év múlva, 67 évesen kérem nyugdíjazásomat!

Ha a jó Isten is úgy akarja!
Ennek reményében kérem Önöket az együttműködésre.

Köszönöm a bizalmat!
 2002. november 04., hétfő 23:50


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület