CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. március 3., vasárnap, Kornélia napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

A Rákóczi-szabadságharc, Deák Ferenc, Zrínyi Ilona emlékezete

    Nagyszabású, több helyszínen tartott ünnepséggel, történelmi emléküléssel és vándorkiállítással emlékezett Sopron szeptember 17-én, a Rákóczi-szabadságharc kitörése 300., Deák Ferenc születése 200., valamint Zrínyi Ilona halála 300. évfordulójára.

    Sopron város önkormányzata, a Rákóczi Növendékek és Hadapródok Alapítványa, a Rákóczi-Zrínyi Ilona Baráti Körrel együtt a máig érvényes mondanivalót és üzenetet hordozó történelmi események előtti méltó tisztelgésnek szánták az ünnepségsorozatot, amely a Batthyány téri Rákóczi-szobornál Dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója megemlékezésével kezdődött.
    ,,Cum Deo pro Patria et Libertate" - hirdette az eszmét és egyben a cselekedet a zászlókon a felirat. A történelmi tényeket és a jelennek szóló üzenetet fogalmazta meg a II. Rákóczi Ferenc fejedelem Battyány téri szobránál tartott ünnepi beszédében Dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum főigazgatója háromszázadik évfordulóján annak, hogy Váriban és Tarpán, majd Beregszászon kibontották II. Rákóczi Ferenc zászlait, s felolvasták hadba hívó kiáltványát. Tizenkét emberöltő után a vallásszabadságot, a magyar állam és a rendi állam – a haza – szabadságát megfogalmazó jelmondat, a fejedelem szabadságot, a vallási toleranciát megtestesítő, egyúttal a közjó szolgálatában álló személyével együtt a függetlenségi mozgalmak emblémájá vált; a szabadságharc eszmerendszere – az egykori ellentétek letisztulásával – pedig, egyöntetűen nemzettudatunk részévé.

    Rákóczi személye később legendává, a szabadság megtestesítőjévé vált, s erényeiben követendő példa még ma is. ,, Minden cselekedetem célja kizárólag a szabadság szeretete volt és az a vágy, hogy hazámat az idegen járom alól felszabadítsam" - vallotta később száműzetésében.      Az ünnepségen a város nevében Kalmár István alpolgármester köszöntötte a résztvevőket; bejelentette: Sopron városa a Soproni Városszépítő Egyesülettel az idén a Deák téren egy Deák Ferenc mellszobor felállítását tervezi.
    Sopronban, a katonai hagyományőrzés egyik fellegvárában két tanintézmény növendékeiből alakult baráti kör is őrzi a fejedelem és édesanyja nevét. A volt Rákóczi-növendékek és hadapródok évenkénti megemlékezéssel ápolják az 1897-ben alapított katonai reáliskola emlékét, amely 1922-től viselte II. Rákóczi Ferenc nevét, a M. Kir. Rákóczi Reáliskola Nevelőintézetének 1898-1922 között az egyetem adott otthont.
    A Nyugat-Magyarországi Egyetem aulájában Prof. Dr. Faragó Sándor rektor emlékezett az egyetem hőseire.

    A szerteágazó diplomáciai kapcsolatrendszert kiépítő fejedelem emléke elválaszthatatlanul köti hazánkat Európához. Deák Ferenc, a haza bölcse pedig, szívós és következetes munkával és eredményességgel fejezte be – bizonyos értelemben – mindazt, amiért Rákóczi kurucai, majd 1848/49 honvédei harcoltak.

*
    A délutáni történelmi emlékülésen rangos előadók között a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központban Dr. Czigány István hadtörténész, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatóhelyettese a Rákóczi-szabadságharc hadseregét a szokványostól eltérő megvilágításban mutatta be.

 
Maga a Rákóczi szabadságharc történelmi köztudatunkban mély gyökereket hagyott. 1699 után a Habsburg kormányzat oly módon kívánt berendezkedi az országban, hogy az akkor, egy egyfajta ,,rendszerváltást jelentett", ez kiterjedt a kormányzati, a hadsereg szervezése, új adók bevezetésére, ami a Magyar Királyság lokális érdekeit mélyen sértette., a nemsség rendi érdekeit, és a lakosság érdekeit az adóterhek miatt.
    Az ország ,,hagyományosan" Habsburgellenes észak-keleti részéből indult a parasztlázadás, amit a szervezők kihasználtak. A Rákóczi szabadságharc nyolc éve alatt egy korszerű vonásokat muató rendi államot kívántak kiépíteni, de érdekes módon az udvarral mindvégig megmaradt a kontaktus; a magyar rendek is tisztában voltak azzal, hogy tisztán katonai megoldás nem létezik. 1711-ben sikerült elérni azt, amiért a magyar rendek fegyvert fogtak. Rákóczi és vezető köre nem fogadta el a békeegyezményt. Végül is a Szatmári Béke egy tisztességes megegyezésnek mondható, az ország felemelkedését eredményezte. A Habsburg-birodalmon keresztül Mgayarországnak újból sikerült Európa vérkeringésébe bekapcsolódni. 

    Zrínyi Ilonáról, a magyar hadtörténelem leghíresebb nőalakjáról Dr. Szabó Mária hadtörténész szólt.
 

Zrínyi Ilona nem csak a nagy fejedelem, II. Rákóczi Frenc édesanyjaként vonult be a magyar történelmi pantheonba, hanem azért mert egy olyan történelmi személyiség, akit a maga idejében egész Nyugat-Európa a legbátrabb asszonynak tartott. Élete szépirodalmi műveket ihletett Európa-szerte. Nagyformátumú egyéniség volt, –  jó anyaként, szerető feleségként –  tettekkel is harcolni tudó társként nehéz, de teljes és példaadó életet élt. A mai történészek a magyar történelmi köztudatba már átment tévedéseket is felfedezni véltek Zrínyi Ilona életével kapcsolatban: például, hogy kilenc évvel fiatalabb annál, mint ahogyan azt a magyar iskolákban tanították. Tény, ami élete sok eseményét megmagyarázza. Többek között azt, hogy nem csak az érdek vezette Tökölyvel való házasságkötését. 

    Deák Ferencet és korát v. Molnár László ny. múzeumigazgató mutatta be.
 

,, Deák Ferenc programja a legegyszerűbben megfogalmazva a következő: az 1848-as törvények visszaállítása jogi eszközökkel, belső forradalom vagy külső beavatkozás nélkül." 
    Az emlékező ünnep folytatásában Bujdosó kuruc rigmusa címmel a kuruckor hangulatát idézte a Tas Ildikó, az Magyar Állami Operaház magánénekese, Riedl Ervin tárogatóművész és a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) és Kollégium diákjai közreműködésével bemutatott zenés irodalmi összeállítás.
*
A kordokumentumokból és tárgyi emlékekből kronologikus sorrendben összeállított vándorkiállítást Dr. Lugosi József ezredes, a Hadtörténeti Intézet és Múzeum igazgatója nyitotta meg.

 
,,Miről szól ez a kiállítás?
Áttekintést ad a családról, melynek tagjai kiemelkedő szerepet játszottak hazánk történelmében.
Elég csak utalnunk II. Rákóczi Ferenc személyére, aki fejedelmi sarj, “Isten árnyéka a földön". Apja, I. Rákóczi Ferenc választott erdélyi fejedelem, édesanyja Zrínyi Ilona, az 1671-ben Bécsújhelyen kivégzett Zrínyi Péter horvát bán lánya, nagyapja II. Rákóczi György, aki a törökök elleni küzdelemben kapott halálos sebet a szászfenesi csatatéren.
A sort tolytathatnánk, egy család, melynek története egybeforrott Magyarország és Erdély 16-17. századi történelmével.
Egy család, mely magában egyesítette a keresztényi és keresztyényi, szellemet, egy család melynek tagjai Magyarországon és Erdélyben, a két nagyhatalom a Habsburg-és az Oszmán Birodalom között az ország állami létének megőrzésén, s majdani egyesítésén munkálkodtak.
A dokumentumok betekintést nyújtanak a nyolc évig tartó fegyveres küzdelem legfontosabb eseményeibe, amely nemcsak szabadságharc, hanem egyben belháború.
Az ellentét és egység paradox módon végigkísérték a Rákóczi-szabadságharcot."

    Az emlékünnepély fő védnökei a Nemzeti Kulturális Örökség Minisztériuma, Dr. Hiller István miniszter, valamint Dr. Holló József Ferenc vezérőrnagy voltak.

T.É. nbsp;
Kapcsolódó cikk:
A Rákóczi-szabadságharc, Deák Ferenc, Zrínyi Ilona emlékezete - Képriport2003. szeptember 17., szerda 23:57


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület