CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. március 3., vasárnap, Kornélia napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

    A 75 éves Magyar Szemle Kincsestár könyvsorozata II.

    Ifj. Sarkady Sándor magángyűjteményében az alábbi Kincsestár-sorozat kiadványok találhatók. Olvasóink között talán akad valaki, akinek a kilenc hiányzó kötet valamelyike birtokában van, és talán olyan is akad közöttük, aki segít a soproni magángyűjtőnek abban, hogy a ritka és értékes sorozat annak minden megjelent kötetével együtt teljessé váljon.
     Szeretnénk, ha így történne.

A Maqyar Szemle Kincsestárának kötetei 1929-1945 között kiadási év
1. v. Nagy István Öt világrész magyarsága 1935
2. Szinnyei József A magyar nyelv 1935
4. Moravek Endre Nagymagyarorsazág nemzetiségei 1934
5. Gróf Zichy István Magyar őstörténet 1939
6. Bálint Sándor Az esztendő néprajza 1942
7. Eperjessy Kálmán A magyar falu településtörténete ?
8. Szabó István A magyar parasztság története 1940
9. Ortutay Gyula Magyar népismeret 1937
10. Weislstván A magyar falu 1931
12. Hillebrand Jenő Az őskor története 1934
14. Bartoniek Emma A középkor 1933
16. Csapodi Csaba A magyar barokk 1942
17. Kmoskó Mihály Az lszlám 1929
18. BallaAntal Az utolsó száz év története 1931
19. TörökPál A francia forradalom 1931
20. Ligeti Lajos Kina 1935
21. Horváth Endre Azújgörögök 1943
22. BarkerV.D. Az angol civilizáció (Múlt és jelen) 1931
23. Komoróczy György A mai Lengyelország 1937
24. Papp István Finnország 1938
25. Gratz Gusztáv Európai külpolitika 1929
26. Kniezsa István A szlávok 1932
27. Bajza József Jugoszlávia 1929
28. Szász Zsombor Románia 1931
29. Gogolák Lajos Csehszlovákia 1935
30. Villani Lajos báró A mai Olaszország 1935
31. Fábiánlstván A magyar irodalom kistükre 1941
32. Győri János A francia irodalom kistükre 1938
33. Szerb Antal Az angol irodalom kistükre 1929
34. Várady Imre Az olasz irodalom kistükre ?
35. Pukánszky Béla A német irodalom kistükre 1930
37. Babits Mihály Dante 1930
39. Kállay Miklós A legújabb líra a világirodalomban 1931
41. SzabóZoltán Származás és öröklődés ?
42. Alföldi András Magyarország népei és a római birodalom  1934
43. Zimmermann Ágoston Fejlődéstan 1930
44. Rapaics Raymund A növény felfedezése 1932
45. Bartucz Lajos Miképp fedezte fel az ember önmagát  1929
46. Mendöl Tibor Táj és ember 1932
47. Biró Bertalan Eugenika 1935
48. Schenk Jakab Madarak 1931
49. Hankó Béla Magyar háziállataink 1943
50. Genthon István Budapest multja és művészete 1932
51. Magyar Bálint A százéves Nemzeti Sztnház 1937
52. Kaffka Péter Építészet 1944
53. Fitz József A könyv története 1930
54. Haraszti Emil A tánc története 1937
55. Haraszti Emil Zenei formák és műfajok 1931
56. Luttor Ferenc Róma (A város a történelem tükrében)  1931
58. Glatz Károly Velence multja és művészete 1929
59. Kilián Zoltán Rádióesztétika 1939
60. Judik József Apénz 1932
61. Komoróczy György A magyar kereskedelem története 1942
63. Radnóti István A magyar mezőgazdaság világmárkái  1937
64. Kerék Mihály Földbirtokpolitika 7
65. Laki Dezsö Népesedéspolitika 1933
66. Czettler Jenö Agrárpolitika 1932
67. Ihrig Károly Szövetkezetek 1929
71. SzabóVendel Katolicizmus 1929
72. Balanyi György Szerzetesrendek 1933
74. Révész Imre A reformáció 1932
75. Szabó Vendel A pápaság 1931
76. Nagy József A filozófia nagy rendszerei 1929
77. Mátrai László Modern gondolkodás 1938
80. Moór Gyula Ajogbölcselet problémái 1945
81. Szilber József Az olaj 1941
82. ifj. Erdély Sándor Aszén 1935
83. Steiner Lajos Idöjárás 1931
84. Lassovszky Károly Világrendszerek 1929
85. M. Zemplén Jolán A modern fizika világképe 1941
86. Novobátzky Károly Relativitás 1943
87. Bogsch László Földünk története 1943
88. Hankó Béla Halak 1945
89. Rapaics Raymund Termesztett növényeink 1943
90. Moesz Gusztáv Gombák 1943
91. KaffkaPéter építészet 1944
92. Nyirö Gyula Psychoanalysis 1931
93. Mosonyi János Az emberi idegrendszer 1930
94. Burger Károly Az egészséges nö 1930
96. Szőllösy Lajos A táplálkozás 1929
97. v. Novák Ernö Mütéti veszélyek 1943
102. JulierFerenc A hadvezetés müvészete 1931
103. v. Szentnémedy Ferenc A repülés 1933
104. Réczey Ferenc A fegyveres Európa 1935
105. Sík Sándor A cserkészet 1930
106. Giczey György Légvédelem, gázvédelem 1935
111. Kalmár Gusztáv Közlekedés és hírszolgálat 1940
114. Lukács Károly A Balaton 1931
116. Bulla Béla Az Alföld 1940
117. Bulla Béla A nyugati országrészek 1941
118. MendölTibor A Felvidék 7
119. Bulla Béla Erdély 1943
121. Kovrig Béla Szociálpolitika 1936
123. Mihelics Vid Keresztényszocializmus 1933
126. Weis István Államformák-kormányformák 1939
127. Ottlik László A politikai rendszerek története 1940
132. Koltay-Kastner Jenö Olasz-magyar müvelődési kapcsolatok 1941
133. Sötér lstván Francia-magyar müvelödési kapcsolatok 1941
736. Gáldl László Magyar-román szellemi kapcsolatok 1942
140. Hadrovics László niagyar-déll szláv kapcsolatok f
141. Balanyi György Szent István 1938
142. MarkóÁrpád II. Rákóczi Ferenc 1935
143. Keresztury Dezső Arany János 1937
144. Voinovich Géza Petőfi 1936
145. Kosáry Domokos Görgey 1939
746. Markó Árpád Gróf Zrinyi Miklós f
? Országh László Shakespeare 1944
                                                                                                                                                                                                                        összesen 107 kötet
A vastagon kiemelt kötetek hiányoznak a gyűjteményből.


Kapcsolódó cikk:
Őszi Könyvtári Hét: A 75 éves Magyar Szemle Kincsestár könyvsorozatáról2003. október 16., csütörtök 01:27


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület