CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 23., kedd, Bel napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kulturális Tagozat Győr-Moson-Sopron megyei területi tanácsának sajtótájékoztatója

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kulturális Tagozat Győr-Moson-Sopron megyei területi tanácsának sajtótájékoztatója

    ,,A közművelődés helyzetét nyugtalanítónak, az egészségügyét tragikusnak, a sportét keservesnek, a felsőoktatásét veszélyeztetettnek, a közoktatásét egyenesen végveszélyben lévőnek, a jogállamiságot csorbultnak, kormány médiapolitikáját törvénysértőnek, ugyanakkor a Parlamenthez benyújtott költségvetés-tervezetet fondorlatosan kizsigerelőnek tartjuk. Az ország testi-lelki-szellemi állapota egyre gyorsuló ütemben romlik" - hangzott el összegzésként a tagozat megyei területi tanácsának elnöke megfogalmazásában a a FIDESZ-Magyar Polgári Szövetség Győr-Moson-Sopron megyei területi tanácsa 2003. november 26-án tartott sajtótájékoztatóján, amelyet Szarka László elnök, Szokolay Sándor, tiszteletbeli elnök, és Andrássy Péter, a megyei elnökségi tagja részvételével tartottak a soproni Fidesz-irodában.

    A sajtótájékoztató Széchenyi István intelmes szavai nyomán megfogalmazódott Szokolay-gondolattal kezdődött: “A mi szövetségünknek olyannak kell lenni, hogy annak jó intézetén, - erkölcsösségén és - méltóságán legrosszabbakarónk se hozhasson gyanút! - Minékünk az erény sokkal magasb lépcsőjén kell ülni, mint másoknak ha igazán kívánunk használni!”“Mondjuk ki, ami a szívünkön van, akármi is történik: az utókor tisztelhesse hamvainkat!"

- Az utóbbi időben az ország, Európa és a világ is süllyedőben van  - fejtette ki Szokolay Sándor, aki elmondta: ő, maga nem a jobb és a baloldal baját látja, hanem szerinte az igényes áll háborúban az igénytelenséggel szemben. ,,Én az ország jövőjét féltem"– mondta a zeneköltő"-  utalva a kultúrát, a művészeteket sújtó  forráselvonásokra. Kifejtette:  mindennel szembeszáll, amit ,,népbutításként" ítél meg. 

    A FIDESZ-Magyar Polgári Szövetségen belül a Kulturális Tagozat megalakításának célja egy új, egységes nemzeti kultúrpolitika kialakítására alkalmas közösség szervezése - ismertette Szarka László a FIDESZ Magyar Polgári Szövetségen belül a Kulturális Tagozat megalakításának célját, hozzátéve:  A Tagozat taglétszáma időközben országosan közel kétezerre, a megyében közel kétszázra nőtt, és állandó növekedésben van. Az elnök beszámolt arról is, hogy Sopronban és Győrött a Kulturális Tagozatban rendszeres műhelymunka folyik, rendezvényeik mellett tagjaik részt vesznek a Tagozat országosan szerveződő szekcióinak (tudományos, neveléstudományi, művészeti, közművelődési, média, sport, egészségtudományi-egészségnevelési szekcióknak, valamint a szekciókat átszövő anyanyelvi munkacsoportnak) a munkájában és ezzel egyidejűleg a helyi csoportoknak a tevékenységében is.

FIDESZ Kulturális Tagozata szerint a 2002. évi osztogatást 2003-ban megszorító intézkedések követték, s most – a polgár nézőpontjából - a megfélemlítés egyértelmű jeleivel lehet találkozni - mondta az elnök hozzátéve: idősek figyelmeztetése szerint 1949-ben a maihoz hasonló forgatókönyv szerint következtek az események Helyi példákként említette: a soproni önkormányzatban megszűnt a név szerinti szavazás- és a napirend előtti felszólalás rendszere. Jövőre talán az ellenzék egésze lesz fölösleges? -tette fel a kérdést.
- Bizonyosak vagyunk abban, hogy a magyar társadalom nagy többsége – kimondva vagy kimondatlanul – elfogad egy jól körülhatárolható és kipróbált, lényegében mindenki által vállalható értékrendet. A súlyozásban lehetnek csak különbségek jobb- és baloldaliak között, de a családért, utódainkért, és kulturális összetartozásunkért érzett felelősségérzet mindannyiunkban közös. Találjuk meg, őrizzük és gyarapítsuk ezt az “értékminimumot”! Az érték és az értéktelenség harcában álljunk bátran az értékek mellé.
Az elnök soproni baloldali nyilatkozókra hivatkozva utalt a Hűség kút körüli ,,számla-vita" ellentmondásos és ugyanakkor méltatlan voltára, kijelentette ,, a Hűség napi ünnepségen az anyagiakról – a számla rendezésének tényszerű közlésén túl - már ne essék szó."

A közelmúltban alakult Soproni Tudós Társasággal kapcsolatosan az elnök úgy vélekedett, hogy Sopron Megyei Jogú Város polgármestere nyilvánosan is felajánlott, nagyvonalú támogatását – nevezetesen: egy épület biztosítását –, a Kulturális Tagozat szívből üdvözli. Ugyan értelmezhetetlennek nevezte a “...támogatjuk, hogy a Dunántúlon Veszprém után Sopron legyen a második akadémiai központ” -kijelentést, ugyanakkor úgy vélte: a soproni javaslat összeségében példamutató. Javasolta Sopron hívja ki Győrt egy Sopronnal való nemes versengésbe, a magyar tudományosság javára.

Andrássy Péter, a megyei elnökség tagja egy, az általános iskolásoknak és középiskolásoknak szóló pályázatot hirdetett ki.
 

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS

A FIDESZ Magyar Polgári Szövetség Kulturális Tagozat 
Győr- Moson- Sopron Megyei Területi Tanácsa 

 irodalmi pályázatot

hirdet általános- és középiskolások számára
 

Pályázni lehet verssel, mesével, novellával vagy esszével az alábbi témakörökben: 
hazaszeretet, szülőföldhöz (faluhoz, városhoz, tájegységhez) való kötődés, anyanyelv, családtagok iránti szeretet, kultúránk ápolása

A pályázatokat (életkor-megjelöléssel) 
2004. január 10-ig 
a következő címre kérjük eljuttatni: 9400 Sopron, Zsilip u. 13.

A díjazás három kategóriában (6-10, 10-14 és 14-18 év között) történik, 
és arra összesen mintegy 50 ezer Ft értékű könyvjutalmat szánunk

Eredményhirdetés: 
2004. január 22-én, a Magyar Kultúra Napján2003. november 26., szerda 21:34


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület