CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. február 7., kedd, Tódor, Rómeó napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Hűség Napja 2003.

Az 1921. évi soproni és Sopron környéki népszavazás 82.évfordulójára való emlékezés vasárnap a Fő téren folytatódott, ahol a soproni önkormányzat, a népszavazásban résztvevő községek polgármesterei, országgyűlési képviselők, koszorút helyeztek el a Civitas Fidelissima jelképén a Hűségkapun, majd a Thurner-szobornál

Ünnepi beszédet Walter Dezső, Sopron Megyei Jogú Város polgármestere mondott.
 

Tisztelt Ünneplő Egybegyűltek, Tisztelt Soproni Polgárok!

Sopron legnagyobb ünnepén, Sopron Napján, és a város legkiválóbb polgármesterének, Sopronyi-Thurner Mihálynak a népszavazás polgármesterének 125. születési évfordulóján köszöntöm Önöket.
Mindig felemelő érzés itt a város Fő terén szólni.
Szólni a magyar történelem, Sopron történelmének egyedülálló eseményeiről a 1921. évi népszavazásról. A soproni népszavazás sorsdöntő és hosszú távon ható eseménye volt a huszadik századi magyar történelemnek, de főleg Sopron város polgárainak.
A város lakóinak ezen a népszavazáson kellett dönteni Magyarországhoz vagy Ausztriához akarnak-e tartozni.
Sopron és a környező nyolc falu, Brennbergbánya, Ágfalva, Balf, Fertőboz, Fertőrákos, Harka, Kópháza, Nagycenk, Sopronbánfalva döntött. A kétnyelvű, kétnemzetiségű települések lakói a magyar haza mellett tették le a voksukat.

Ezt a döntést, választást, hűséget, s vele együtt a magyar nemzetet ünnepli Sopron december 14-én. A népszavazás emlékére viselhetjük a számunkra oly kedves elnevezést a „Civitas Fidelissima", a leghűségesebb város jelzőt is. A kitüntető címre ma is büszkék vagyunk. A választás a város identitásának egyik talpköve maradt azóta is, amelyet méltóan szimbolizál Soltra E. Tamás gyönyörű kútja.
A 82 évvel ezelőtti esemény felidézésekor szólni kell arról a soproniról, aki a város első embereként a népszavazás körüli idők meghatározó, karizmatikus alakja volt. Sopronyi-Thurner Mihály idén 125 éve született. 1918 és 1941. között majd negyed évszázadon át állt városunk élén. Tevékenységével új alapokra helyezte a két háború közti Sopron fejlődését. Ha kellett, tárgyilagos, higgadt szakemberként, ha kellett, lánglelkű szónokként szolgálta városát. Sopronnak ugyanis hamar rá kellett döbbennie arra, ha élni, fejlődni akar a megváltozott körülmények között, új túlélési stratégiát kell kidolgoznia. Az emberek és áruk szabad áramlását határok törték meg. A gazdasági lehetőségek beszűkültek, a város vonzáskörzetének nagyobb fele Ausztriához került.
Új utakat kellett keresni, s Sopron Thurner Mihály  vezetésével megtalálta, kiaknázta az adottságaiban rejlő lehetőségeket. Így lett a hazai idegenforgalom egyik központja, a magyar textilipar jeles fellegvár, a kultúra, a tudomány, a művészetek pártolásáról ismert polgár- és iskolaváros. Thurner Mihálynak köszönhetjük a város egyetemét is. A legnehezebb időkben, 1919. tavaszán keményen harcolt azért, hogy Sopronba kerüljön a selmecbányai Akadémia. Ma már tudjuk, ez olyan hosszútávú befektetés volt, amelynek hozadékát gyermekeink, unokáink is élvezik.
A Thurner Mihály által megfogalmazott stratégiai célok többsége ma is aktuális. Olyan kitörési pontokat jelölt meg a város számára, amelyek különösen fontosak egy olyan történelmi pillanathoz közeledve, amikor az 1921-ben meghúzott határok újra átjárhatókká válnak. Egy nagy egység, az Európai Unió keretein belül kell megtalálnia helyünket, visszaszerezni és megerősíteni a régióban egykor betöltött pozíciónkat.
Tudjuk, nehéz feladat előtt állunk. Sokat kell még  tenni, hogy biztosíthassuk az anyagi és szellemi alapokat, amelyekre építve a város és lakói megtalálhatják a helyüket és boldogulásukat Európában és itthon. Egy élhető és szerethető városért dolgozunk, amely az elődök által lerakott alapokra építve, azokat becsülve tovább viszi a nemes hagyományokat. Hadd köszönjek el Önöktől Thurner Mihály szavaival: „Szívet hoztam... melynek nincs más vágya, minthogy ez a szép város fejlődjék, polgársága gyarapodjék, megerősödjék és boldogul éljen".
Kérem Önöket, hogy a megemlékezés és tiszteletünk jeléül helyezzük el koszorúinkat először a Hűségkapun, melyet a Nemzet ajándékozott városunknak, majd Thurner polgármester Úr szobránál.


A környező falvak polgármesterei

Dr. Sopronyi-Thurner Mihály

Az ünneplők a Széchenyi téri Hűségzászlónál folytatták a megemlékezést, ahol Dr. Domonkos Ottó, Sopron város 2003. évi Díszpolgára mondott beszédet.


Domonkos Ottó, Sopron város Díszpolgára

Domonkos Ottó vázolta a soproni népszavazás körülményeit megteremtő történelmi előzményeket. Kiemelte: tanulságos, hogy a harmincháromezres akkori Sopron lakosainak több mint a fele németajkú volt, de mégis 72,75 százalékuk szavazott a magyar haza mellett, amely eredmény hozzájárult ahhoz, hogy december 17-én a megkonduló harangok azt hirdethessék: Sopron magyar maradt!
A szónok kitért arra is, hogy a népszavazás 80. évfordulóján Sopronnak ajándékba adott Hűségkút allegorikus alakjai – az 1277-es és az 1921-es hűség alakjai, valamint az európai rendszerváltó fordulatban való részvételét jelképező – és körfelirata, a kormányrendelethez hasonlóan az egész ország ünnepévé emelte Sopron hűségünnepét. Sopron ünnepének a Hűség Napjának az egész nemzet ünnepévé kell válnia, és ezért Sopronnak is kötelessége tenni - mondta a szónok.
Az ünnepségen, amelyen  Dr. Friedrich András vezényletével közreműködött a Juventus Koncert Fúvószenekar a jelenlévő tisztségviselők, országgyűlési képviselők, pártok és szervezetek képviselői a Sopron Himnusza dallamára elhelyezték koszorúikat a Hűségzászlónál.


Hruby József alpolgármester, Walter Dezső polgármester,
Kránitz László országgyűlési képviselő és Kalmár István alpolgármester

Dr. Szájer József Sopron egyéni választókerület országgyűlési képviselője

Az ünnepi rendezvénysorozat  a Fő téren a Fenyő Téri Általános Iskola diákjainak előadásával, az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola felső tagozatosainak táncaival és a Testvériség Táncegyüttes Jubileumi műsorával folytatódott, majd tűzijátékkal zárult.

A Fenyő Téri Általános Iskola diákjai

Az ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola felső tagozatos tánccsoportja


A Testvériség Táncegyüttes

T.É.

Fotó: Tóth Zsombor, T.SZ.

Kapcsolódó cikkek: 2003 December 13-i ünnepségek, Népszavazás Sopronban 1921.2003. december 14., vasárnap 22:54


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület