CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Egyesületi tanácsülés a MTESZ Soproni Szervezeténél

Szakmailag sikereses, anyagilag újból nehéz, veszteséges évet zárt a MTESZ Soproni Városi Szervezete, amely a jövőben az önkormányzattal, tagegyesületeivel, nagyvállalatokkal, továbbá az egyetemmel való szorosabb együttműködést tartja fontosnak.

A Műszaki és Természettudományi Egyesületek Szövetsége (MTESZ) Sopron városi szervezete szerdán tartott egyesületi tanácsülésén, Kelemen Imre elnök és Horváth János tiszteletbeli elnök beszámolójából kiderült, hogy a jövőben a szervezet 19 tagegyesülete, továbbá 12 társult egyesülete szakmai segítségére számít, elsősorban tudományos konferenciák szervezésében; ugyanakkor a maga részéről szakértői tevékenységét ajánlja a városnak. A soproni szervezet és a tagegyesületek egyet értettek abban: méltánytalan, hogy az állami támogatások nem jutnak el a területi szervezetekhez.

Dr. Molnár László ügyvezető igazgató beszámolójából kiderült, hogy a szervezetnél jelenleg négyféle, 30 szakiránnyal végzett szaktanácsadás működik, 146 programot tartottak, 107 akkreditált képzést kínálnak. Bevételeik konferenciák szervezéséből, szakértői tevékenységből, vállalkozási tevékenységből adódnak.

Míg 2002-ben még kétmilliós állami támogatást kapott a szervezet, addig 2003-ban az állam anyagilag nem támogatta a soproni MTESZ tevékenységét.

Az 1952 óta fennálló területi szövetségi szervezet egyedülálló abban, hogy a magyarországi nem megyeszékhely megyei jogú városok között csak Sopronban létezik MTESZ.

A MTESZ tizenkilenc tagegyesülete egyezer fős tagsággal rendelkezik,(a társult tagegyesületek létszáma hatszáz főt tesz ki) mind kiemelten közhasznú szervezet összesen 42 tagegyesületet egyesít, ezért, ha bármelyik országos tagegyesület soproni csoportot létesít, az alapszabály értelmében a soproni MTESZ-nek azt maradéktalanul és térítésmentesen kell befognia.

Molnár László a tanfolyamok mellett beszámolt a MTESZ másik, bevételi forrást teremtő tevékenységéről, a konferenciák, rendezvények szervezéséről. 2003-ban a megújuló energiaforrások témakörében, továbbá Munkabiztonsági, Katasztrófa-elhárítási, Munkabiztonsági konferenciákat tartottak. A jövő évi tervek között öt konferencia szerepel, amelyek finanszírozásának egy részét pályázati forrásokból szeretnék biztosítani.

A székház-üzemeltetés, és -irányítás költségeinek előteremtése céljából egyrészt az egyesületi hátteret szeretné a MTESZ megerősíteni, azzal a szándékkal, hogy azok a konferenciák, rendezvények szervezésében aktívabb részt vállaljanak.

Másrészt a soproni MTESZ bízik az önkormányzat támogató hozzáállásában, együtt azzal, hogy a TIT -nek a Széchenyi téri székházba való költözése következtében a működési költségek megosztódnak, és valószínűleg csökkennek is.

A résztvevők arra is kitértek, hogy a soproni egyetemmel való együttműködést is szorgalmazni kellene, továbbá javasolták, hogy a társult- és tagegyesületek tagsága körében felhalmozódott szellemi potenciált ajánlják fel a városban végrehajtandó szakértői munkák elvégzésére.

A MTESZ tagsága a nehézségek ellenére is a jövőben bizakodva teszi a dolgát, hiszen mint elhangzott: ,,a civil szervezet hagyományait tovább kell vinni."4. Az MTESZ Sopron városi Szervezete keretében, az MTESZ Alapszabálya szerint, működő tagegyesületei:

1. Bolyai János Matematikai Társulat (BJMT) Soproni Csoportja
2. Energiagazdálkodási Tudományos Egyesület (ETE) Soproni Szervezete
3. Eötvös Loránd Fizikai Társulat (ELFT) Soproni Csoportja
4. Építéstudományi Egyesület (ÉTE) Soproni Csoportja
5. Faipari Tudományos Egyesület (FATE) Soproni Csoportja
6. Gépipari Tudományos Egyesület (GTE) Soproni Szervezete
7. Hírközlési és Informatikai Tudományos Egyesület (HTE) Soproni Csoportja
8. Közlekedéstudományi Egyesület (K-TE) Soproni Szervezete
9. Magyar Agrártudományi Egyesület (MAE) Soproni Szervezete
10. Magyar Asztronautikai Társaság (MANT) Soproni Csoportja
11. Magyar Elektrotechnikai Egyesület (MEE) Kapuvári Szervezete
12. Magyar Földmérési, Térképészeti és Távérzékelési Társaság (MFTTT)Soproni Csoportja
13. Magyar Geofizikusok Egyesülete (MGE) Soproni Csoportja
14. Magyar Hidrológiai Társaság (MHT) Soproni Területi Szervezete
15. Magyar Kémikusok Egyesülete (MKE) Soproni Csoportja
16. Neumann János Számítógéptudományi Társaság (NJSZT) Soproni Csoportja
17. Országos Erdészeti Egyesület (OEE) Soproni Csoportja
18. Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE) Soproni Csoportja
19. Textilipari Műszaki és Tudományos Egyesület (TMTE) Soproni Szervezete
 

A MTESZ Sopron városi Szervezete keretében, az MTESZ Alapszabálya szerint, működő társult egyesületei:

1. Castanea Környezetvédelmi Egyesület
2. Scarbantia Régészeti Társaság
3. Sopronért Baráti Kör
4. Soproni Informatikai Klub
5. Magyar Szív Egyesület Soproni Csoportja
6. Soproni Városszépítő Egyesület
7. Országos Széchenyi Kör Soproni Csoportja
8. Harmónia Életmód Klub
9. Regionális Foglalkozásegészségügyi Orvos Klub
10. Magyar Mérnöki Kamara Soproni Irodája
11. Kisalföldi Vállalkozásfejlesztési Alapítvány Soproni Irodája
12. Nyugat-Pannon Regionális Fejlesztési RT. Soproni Irodája

T.É:2004. február 26., csütörtök 22:02


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület