CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2020. augusztus 13., csütörtök, Ipoly napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Városháza  

Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének 2004. április 29-ei ülése


Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlésének ülésére
2004. április 29-én csütörtökön 8.30 órai
kezdettel kerül sor a
a Városháza (Fő tér 1.) nagy üléstermében.


Napirendi pontok:

Tulajdonosi döntést igénylő napirendi pontok:
1. Előterjesztés a Soproni Távhőszolgáltató Kft. 2003. évi Éves Beszámolójáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Vida László ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
2. Előterjesztés a SOTÁV Kft. 2004. évi üzleti tervéről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Vida László ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető

3. Előterjesztés a Soproni Ipari és Innovációs Park Kft. 2003. évi Éves Beszámolójáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Kaufman Ilona ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető

4. Előterjesztés a Soproni Ingatlankezelő Kft. 2003. évi Éves Beszámolójáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Kelemen Imre ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
5. Előterjesztés a Soproni Városüzemeltetési Kft. 2003. évi Éves Beszámolójáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Kelemen Imre ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
6. Előterjesztés a Soproni Városüzemeltetési Kft. 2004. évi üzleti tervéről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Kelemen Imre ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
7. Előterjesztés a Sopron és Térsége Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Kft. 2004. évi üzleti tervéről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Kosztka László ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
8. Előterjesztés a Gyermek- és Ifjúsági Központ Kht. 2003. évi Közhasznú Jelentéséről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Sógor Ferenc ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
9. Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2003. évi Közhasznú Jelentéséről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
10. Előterjesztés a Pro Kultúra Kht. 2004. évi üzleti tervéről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Király Tibor a Tulajdonosi Bizottság elnöke
Előadók: Nyerges Ferenc ügyvezető
dr. Kovatsits Béláné irodavezető
11. Előterjesztés felügyelő bizottsági tagok megválasztásáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
Közgyűlési döntést igénylő napirendi pontok:
12. Előterjesztés a Középiskolai Kollégium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
13. Előterjesztés a Lackner Kristóf Általános Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
14. Előterjesztés a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
15. Előterjesztés a Fenyő Téri Általános Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
16. Előterjesztés a lakásértékesítésből származó követelésállomány értékesítéséről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadók: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
Nagy István irodavezető
17. Tájékoztató a Globex-üggyel kapcsolatos perekről (zárt ülés tartható!) Előterjesztő: Walter Dezső polgármester
Előadók: dr. Szalma Miklós ügyvéd
dr. Homoky Tünde vezető jogtanácsos
18. Beszámoló Sopron Megyei Jogú Város és vonzáskörzete közrend és közbiztonsági helyzetéről, annak 2003. évi alakulásáról Előterjesztő: Walter Dezső polgármester
Előadó: Farkas Gábor kapitányságvezető
19. Előterjesztés a város Általános Rendezési Tervének (ÁRT), valamint Részletes Rendezési Terveinek (RRT) hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő: Walter Dezső polgármester
Előadó: Kuslits Tibor irodavezető
20. Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2004. (III. 31.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Walter Dezső polgármester
Előadó: Kuslits Tibor irodavezető
21. Előterjesztés szándéknyilatkozatról a Győri Kapu I-II. Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási terve módosítása tárgyában Előterjesztő: Walter Dezső polgármester
Előadó: Kuslits Tibor irodavezető
22. Előterjesztés a Közgyűlés 2004. év I. félévi munkatervének módosításáról Előterjesztő: Walter Dezső polgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
23. Előterjesztés állami vagyon térítésmentes átvételével kapcsolatos igénybejelentésről (VOLÁN Rt. részvényei) Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
24. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló 5/1999. (IV. 1.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
25. Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 43/2000. (XII. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
26. Előterjesztés a Sopron, Hátsókapu 1. szám alatti ingatlan elővásárlási jogáról való lemondásról Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: dr. Kovatsits Béláné irodavezető
27. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló 19/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás) Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezető
28. Előterjesztés a közműnyilvántartás helyi szabályairól szóló rendeletről (rendeletalkotás) Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezető
29. Előterjesztés folyószámla-hitelkeret szerződés megkötésére Előterjesztő: Hruby József alpolgármester
Előadó: Nagy István irodavezető
30. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás) Előterjesztők: Walter Dezső polgármester
Hruby József alpolgármester
Előadók: dr. Galambos György jegyző
Nagy István irodavezető
Palotai György irodavezető
31. Előterjesztés a Soproni Erzsébet Kórház aneszteziológiai eszközbeszerzéséről Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
32. Megállapodások sportegyesületek támogatására és a helyi sportélet támogatásáról szóló 2/2002. (I. 31.) Ör. módosítása (rendeletalkotás) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Rákóczi József sportfelügyelő
33. Sopron Megyei Jogú Város idegenforgalmi politikájának meghatározása Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadók: Stöckert Tamás irodavezető
Benyó Balázs a GKI Gazdaságkutató Rt. munkatársa
34. Előterjesztés a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolítási rendjéről szóló 22/1999. (XI. 1. ) Ör. rendelet hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás) Előterjesztő: dr. Galambos György jegyző
Előadó: dr. Galambos György jegyző
35. Tájékoztató a 2003. évi pénzügyi-gazdasági ellenőrzések tapasztalatairól Előterjesztő: dr. Galambos György jegyző
Előadó: Patzner László irodavezető
36. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2000. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról, a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról, működéséről, feladatairól (rendeletalkotás) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
37. Előterjesztés Montespertoli-i és Kazuno-i külföldi kiküldetésről Előterjesztő: Walter Dezső polgármester
Előadó: Stöckert Tamás irodavezető
38. Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
39. Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézmény alapító okiratának módosításáról Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Palotai György irodavezető
40. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
41. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
42. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
43. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
44. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
45. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
46. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető
47. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!) Előterjesztő: Kalmár István alpolgármester
Előadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezető

Egyéb aktuális bejelentések.2004. április 18., vasárnap 17:37


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület