CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2020. augusztus 13., csütörtök, Ipoly napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Városháza  

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata bizottságainak ülései

nbsp;

Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata bizottságainak ülései


Az Egészségügyi és Szociális Bizottság ülésére 2004. április 21-én szerdán 15.00 órai kezdettel kerül sor a a Városháza (Fő tér 1.) Fogadó termében.

Napirendi pontok:
1. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)
2. Előterjesztés a Soproni Erzsébet Kórház aneszteziológiai eszközbeszerzéséről
3. Előterjesztés Erzsébet Kórház Házirendjéről
4. Előterjesztés a háziorvosi ügyeletről
5. Előterjesztés a házi gyermekorvosi megbízási szerződések módosításáról
6. Előterjesztés a betegszállítói szolgálatról
7. Előterjesztés az Alapellátási Igazgatóság gépjárművének értékesítéséről
8. Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézmény alapító okiratának módosításáról
9. Előterjesztés a NapSzak Integrált Intézmény Szakmai Programjának módosításáról
10. Előterjesztés a lakáscélú helyi támogatásokról szóló
5/1999. (IV. 1.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
11. Előterjesztés az önkormányzati lakások és helyiségek bérletéről szóló 43/2000. (XII. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
12. Első lakáshoz jutók támogatása
13. Előterjesztés a személyes gondoskodást nyújtó ellátásokról, azok igénybevételéről, valamint a fizetendő térítési díjakról szóló 12/2000. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról, a Szociálpolitikai Kerekasztal létrehozásáról, működéséről, feladatairól (rendeletalkotás)
14. Előterjesztés a Közgyűlés 2004. év I. félévi munkatervének módosításáról
15. Előterjesztés Zachár Mária (Sopron, Kossuth L. u. 22.) lakáshasználati díj csökkentési kérelméről
16. Előterjesztés Vincze M. Mária és élettársa bérleti jogviszonyának meghosszabbítása iránti kérelméről (Rodostói u. 6. I/7.)
17. Előterjesztés garzonlakásra kiírt pályázatok elbírálására
18. Előterjesztés szociális bérlakásra kiírt pályázatok elbírálásáról (Sopron, Ötvös u. 13. I./9.)
19. Előterjesztés Szociálpolitikai és Nyugdíjas szervezetek támogatására történő pályázat kiírására
20. Nem fizető bérlők ügyei
21. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)
22. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)
23. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)
24. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)
25. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)
26. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)
27. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)
28. Előterjesztés lakásfenntartási támogatás elutasítása ügyében hozott I. fokú határozat elleni fellebbezés elbírálásáról (zárt ülés tartandó!)Az Oktatási, Sport és Ifjúsági Bizottság soron következő ülésére 2004. április 21-én (szerdán) 16:00 órakor kerül sor a Polgármesteri Hivatal I. emeleti kistermében

Napirendek:

1./ A sporttámogatásból alaptámogatás elnyerésére benyújtott pályázatok elbírálása
2./ Megállapodások sportegyesületek támogatására és a helyi sportélet támogatásáról szóló 2/2002. (I. 31.) Ör. módosítása (rendeletalkotás)
3./ Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)
4./ Előterjesztés közoktatási intézmények alapító okiratának módosításáról
5./ Előterjesztés a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola Szervezeti és Működési Szabályzatának módosításáról
6./ Egyebek


Zárt ülés keretében:

1./ Előterjesztés a Gyermek- és Ifjúsági Központ Kht. 2003. évi Közhasznú Jelentéséről (zárt ülés tartható!)
2./ Előterjesztés a Középiskolai Kollégium magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!)
3./ Előterjesztés a Lackner Kristóf Általános Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!)
4./ Előterjesztés a Kozmutza Flóra Általános Iskola és Speciális Szakiskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!)
5./ Előterjesztés a Fenyő Téri Általános Iskola magasabb vezetői pályázatának elbírálásáról (zárt ülés tartható!)


A Városfejlesztési Bizottság ülésére 2004. április 22. (csütörtök) 15:00 órakor kerül sor a Sopron, Fő tér 1. Kis tanácsteremben (I. emelet)

Tervezett napirendi pontok:
1. Sopron Megyei Jogú Város idegenforgalmi politikájának meghatározása
2.2 Előterjesztés a közbeszerzési eljárások lefolytatásáról és a közbeszerzési értékhatár alatti beszerzések lebonyolítási rendjéről szóló 22/1999. (XI. 1. ) Ör. rendelet hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)
3. Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2003. évi zárszámadási rendelettervezete, valamint pénzmaradvány elszámolása (rendeletalkotás)
4. Előterjesztés a város Általános Rendezési Tervének (ÁRT), valamint Részletes Rendezési Terveinek (RRT) hatályon kívül helyezéséről (rendeletalkotás)
5. Előterjesztés a Lőverek városrész és környéke Szabályozási Tervéről és Helyi Építési Szabályzatáról szóló 10/2004. (III. 31.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)
6. Előterjesztés szándéknyilatkozatról a Győri Kapu I-II. Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási terve módosítása tárgyában
7. Sopron város közvilágítási hálózatbővítése
8. 2004. évi lakossági út- és közműbővítések
9. Előterjesztés az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló
19/2001. (IV. 1.) Ör. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)
10. Előterjesztés a közműnyilvántartás helyi szabályairól szóló rendeletről (rendeletalkotás)2004. április 19., hétfő 20:10


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület