CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: KultúrVáros

2003. augusztus 13., szerda 18:44


,,Rengeteg még a tennivalóm' - beszélgetés a 75 éves Adorján Attilával

,,Rengeteg még a tennivalóm"
beszélgetés a 75 éves Adorján Attilával

    A megszelídült tekintetű kőoroszlán, a sírkövek, a pékkereszt körül csend és nyugalom honol. A már-már valószínűtlenül zöld fű, a lombok között átszűrődő napfény, a Lenck-villa látványa együtt teszi, hogy azzal, aki a múzeumkertbe belép, és a valamikori Múzeum (ma Csatkai) utca kovácsoltvas kapuját maga mögött becsukja, az emlékezet jön szembe az ösvényen. A múzeumok, színházak, templomok, levéltárak jellegzetes illatú emlékezete ez, amely csak az arra érdemesre emlékezik.
    Adorján Attila múzeumkerti kis fotó-műhelyében is a jellegzetes illat, a kötélre csíptetett celluloid szalagok, a nagyító-berendezés figyelmeztetnek arra, hogy itt minden úgy szolgálja a jelent, hogy közben az elkövetkezendők emlékezetébe vési az arra érdemest. Csakis azt.
    Adorján Attila, a valamikori Sopron legrejtettebb helyein csavargó gyerek a legjobban azt sajnálja, hogy akkoriban – a negyvenes években – nem volt lehetősége mindent lefotózni Sopronban.

***

- Hogyan kezdett el fényképezni?
- Gyerekkoromban már tízévesen nagyon érdekelt a fotózás. Még a háború előtt vettem egy kis füzetet, amelyben az előhívással, a laborálással kapcsolatos minden tudnivaló benne volt. Otthon készítgettem fotókat, ami elég körülményes volt. Amikor a zsebpénzemből futotta, be-beállítottam egy-egy tekerccsel Lobenwein fotóshoz. A Fertő partján lezuhant Liberator és annak elfogott pilótájának fotója aztán, sajnos még nagyon sok mással együtt, a háborúban odalett.
- Restaurátorként került a múzeumba, ahol folytatta a fotózást.
- Szerettem és értettem is valamit a fényképezéshez, ezért a múzeumigazgató boldogan lecsapott rám. Így a múzeum munkatársai – a néprajzos, a régész – mentesültek a fotózással, a laborálással járó munkák alól.
    Én a hét hat napján restauráltam, és amint összegyűlt egy fényképezésre váró jelentősebb mennyiségű – a kezdetben az ásatások, gyűjtések, fotózásra váró anyaga – , akkor azt lefényképeztem, előhívtam. Idővel egyre több munkát kaptam, mert a kiállításokhoz egyre több fényképet kellett készíteni, majd színes diákat és méteres nagyításokat, ami egyre bonyolultabbá tette a munkát. Tizenöt-tizenhat kiállítási helyiségünk összes fotóját – részben tárgyfelvételeket, részben archív felvételek nagyítását – kellett elkészítenem, majd a kiállításokról szóló fotókrónikákat.
    Jóleső érzés számomra, hogy több múzeumokban látható a fotóanyagom. Nem ,,nagy" fotók, és nem nagy dolgok ezek, de mégis illusztrálják a múzeum – az ország legnagyobb múzeumegyüttesének – munkáját.

- Negyvenöt év alatt körülbelül százhúszezer felvételt készített. A felsorolt, kiállítás céljára készítettek között reprodukciók, könyv-illusztrációk is vannak és a városról készült fotók. Az elődök példájának ismeretében, a város szellemének erejét érezve, valamint szakmájából adódó múlttisztelete miatt is természetesnek tűnik, hogy a várost is folyamatosan fényképezi.
- A városban annyi hely, épület van, ami örömöt tud szerezni, annyi mindent meg lehet és meg kell látni és láttatni.

- Tudja, hogy Önt Sopronban úgy emlegetik, mint Diebold Károly nyomdokain járót?
- Ez nagy megtiszteltetés számomra, én ilyent soha nem vindikáltam magamnak. Amit teszek, szívesen teszem. Vállamra akasztom a fényképezőgépet, elballagok ide-oda, és fotókat készítgetek. Tulajdonképpen a magam örömére felleltározom a még meglévő épületeket, helyeket.

- A restaurátori munkájával hogyan függ össze a városfotózás?
- Az embernek egy idő után ,,beáll " a szeme. Érdekes kettősség van a fényképezésben, amit jól mutatnak a két különböző szemléletű soproni fotós Diebold Károly és Csík Ferenc munkái. Dieboldtól egy tizenötezer darabos gyűjteményünk van; ezek a várost örökítették meg, a piac, hangulatát, az épületeket, a pillanatot dokumentálják.
    Csík Ferenc fotóiban a "meglátásainak és megfigyeléseinek", a hangulati elemeknek van nagy szerepük.
    Én ásatások alkalmával, vagy amikor a várost járom a körülményeket is figyelembe veszem. Önkéntelenül is arra gondolok, hogy amit megörökítek, azt azért fényképezem le, mert hamarosan le fogják bontani. Nekem fontos egy-egy kapu, épületrész, sarokkő, amelyek hangulatot idéznek, celluloid szalagon való rögzítésük egyben dokumentum is. Azért is szeretem a fényképezést, mert kimondhatatlanul sok örömet szerez, és annyi mindent megláttat.

- A százezernél több fotóból  egy kiállításra való anyag is összejött már.
- Engem nem érdekelt sohasem, hogy a képeimből kiállítást rendezzek. Nem akartam sohasem versengeni. Én magát a fényképezést szeretem. Elég örömet adott az, ha egy-egy múzeumi kiállítás anyagához szükség volt a munkámra.

- Amikor nagyon jól sikerül egy-egy fotója, nem érezte, annak a közönség számára való bemutatása kényszerét?
- Érdekes, nem. Nem is tudom, hogy kérték-e, bár egyszer a fotóklubosok felvetették egy kiállítás gondolatát. De hát én annyi publicitást kaptam kiadványokban, könyvekben, katalógusokban…

- A reprodukciók, a katalógusokba készített munkákban hogyan alakítható ki a mű alkotója, a reprodukciót készítő, és nem utolsó sorban az anyag, és technika közötti összhang? A fotós esetében hogyan működik a fotózott tárgyhoz való személyes viszonyulása?
- Például. Sz. Egyed Emma éremművész mindig azt kérte, hogy a műveinek fotóanyagát én készítsem el. Ez azt jelentheti, hogy az ő művészi szándékát sikerült megfelelően továbbadnom, vagy megörökítenem, erre büszke voltam és örömmel töltött el.
    Vannak alkotások, amelyek közelebb állnak hozzám, és vannak, amelyek nem.
    Észrevettem, hogy ez előbbiekről több felvételt is készítek, az utóbbiakkal pedig megtörténik, hogy amikor a nagyított képet látom, azt gondolom, ezt lefényképezni is kár volt. Ugyan ezt nem nekem kellene megítélnem, és ezért röstellem is magam.
    A fotózott tárggyal a fényképezés során az ember érzelmileg közelebb kerül; ránézek, és ha szépnek találom, és akkor szívesebben fotózom.
    Nagyon kedves anyag a bronz, a szép fa. Gyakran egy-egy portré egyéniségét, a lelkületét lehet érezni a kidolgozás által, a küllemén keresztül. Ha egy-egy érmén, festményen, grafikán az ábrázolt épület soproni, akkor már eleve azért szép, mert ismerem a házat, a helyet, mert emlékek kötnek ahhoz.
    Igyekszem a fotó által azt megformálni, ahogyan egyrészt én is látom az ábrázolt épületet, és ahogyan a világítás rajta játszadozik, megpróbálom a természeteshez közeli állapotban megragadni a fényképen visszaadott látványt. Így alakulhat ki az anyaggal, a tárggyal való, egyfajta kontaktus.
    A selymes fényű érmeken kimondhatatlanul szépek a női alakok, arcok.  A mai képzőművészeti kiállításokon nem mindig azt találom, amit én gyönyörűnek találok. Természetesen attól még lehet az művészeti alkotás, csak én nem tudok vele azonosulni, nekem nem tetszik.
    
- A múzeumban régi tárgyak veszik körül. Van olyan kor, amelyhez jobban vonzódik?
- A századfordulón épült házaknak egészen sajátos hangulatuk van; engem a modern épületek soha nem érdekeltek. A régi házakhoz hasonlóan a régi tárgyakkal való foglalatosság is a munkám része volt. Akkor még nem volt szakosítás sem, a papír-, a bőr-, a bronztárgyakkal mind kellett foglalkoznom, és leírhatatlan örömet okozott egy-egy korabeli felszerelést, tőrt, nyakéket, karperecet kézbe venni.
    Mindig mindenkit arra próbáltam rábeszélni, hogy semmilyen, használhatatlannak tűnő régi tárgyat ki ne dobjon, inkább hozza azt a múzeumba be. A századforduló tárgyi világa mindig is hatott rám, bár én magam nem gyűjtöttem ezeket a tárgyakat, hiszen az egész múzeum egy olyan nagy gyűjtemény, amiben mindig is ,,turkálhattam", ahol, ha megtisztíthattam, vagy összeragaszthattam egy-egy tárgyat abban valóságos luxusélményemet leltem.

- A nagyközönség mennyire érti, érzi azt, amit a múzeumban fellelhető tárgyak közvetítenek?
- Kevéssé. Én ugyan nem vezettem látogatókat, de azért azt észrevettem, hogy az emberekből egy-két tárgy vált ki érdeklődést. A látogatók nagyobb része érdeklődéssel végigmegy a tárlaton, megnézi azt, és bizonyos szinten érdekességnek tartja. Az ember sokszor szívesen a kezébe nyomná egyenként a tárgyakat, hogy: "Ezt nézze! Egy őskori lelet a Várhelyről!…" Nem tudom, hogy azt az érzést, amit a restaurátor érez át lehet-e egyáltalán adni
Összeállítottam egyszer egy diasorozatot is, amelyben a restaurálás különböző fázisait, műhelytitkait mutattam be.

- Volt olyan pillanata életének, amelyben feladta volna?
- Nem. Egyszer kaptam egy nagyon jó állásajánlatot: az itteninél lényegesen magasabb fizetésért légoltalmi előadó lehettem volna. Ez azonban, nem így működik.

- Sikerélmények?
- A munkám mindig sikerélménnyel jár.
    Azért volt olyan, hogy már majd a földhöz csaptam volna azt, a rosszul égetett tárgyat, amit már harmadszorra próbáltam összeilleszteni, de amikor készen voltam vele, az öröm mindenért kárpótolt. Természetes, hogy menet közben bosszúságai vannak az embernek, de mindig a befejezés az, ami a sikert, a sikerélményt meghozza. A munka önmagában hordozza jutalmát.

- Gyakran kérték segítségét, együttműködését a régi ,,nagyok".
- Csatkai Endre, Sterbenz Károly, rendkívül kedves, nagyon jó kollégák voltak, László Gyula is többször megfordult a soproni múzeumban. A soproni múzeumnak híre volt, vonzotta a pesti kollegákat. Szakmai alapon létrejött, barátivá nemesült ismeretségek voltak ezek. Szakál Ernővel, aki velünk szembe lakott szintén barátságban voltunk. Domonkos Ottóval jelenleg is együtt dolgozom.

- Több évtizede fotózza Sopront. Pillanataiban megörökítette, és folyamatában végigkísérte a város változásait? Mi követhető nyomon?
- Minden rossz irányba változott. Nagyon sajnálom a város egyes, tönkretett, eltüntetett részeit: a Gazda utcát, a Wiedent. Annak idején Dávid Ferenc művészettörténésszel jártunk arra; már akkor az volt a véleményem, hogy bűn lenne azt a városrészt elpusztítani.
    Borkimérésre, az épület-belsők modernizálására adtam volna engedélyt, de az utca hangulatát nem lett volna szabad megváltoztatni. A régi szőlősgazdák épületeit szétverték, teljesen idegenszerűvé vált a környék. Másrészt – lehet, hogy az emlékezés szépíti meg – de a város a háború előtt sokkal tisztább volt. Engem bánt a mocsok, akár az egyes hihetetlenül lepusztultak városrészek, a likvidált épületek. Az Újteleki utca sarkán állt egy régi, görbe házikó. Amint lefényképeztem, másnap már bontani kezdték. Az én szívem jobban szerette a régi házakat.

- Amikor nyugdíjba ment megfordult a fejében, hogy ezután otthon marad?
- Óvatosan megkérdeztem, hogy a múzeumban a fotónyilvántartással ki foglalkozik majd? Mindig szívesen dolgoztam, és most nyugdíjasként kétszeres örömmel teszem. A mindennapi foglalatosság mellett egy kicsit fontosabbnak érzi az ember magát, mintha csak sétálgatna, vagy eljárna vendéglőbe borozni.
    Nagyon sok mindent meg kell még örökíteni: az eltűnő városrészeket, házakat.
    Rengeteg filmtöredék van, 10-15 ezer felvétel, amelyeket nagyítani kellene, besorolni, nyilvántartásba venni. Egy vastag füzetben pedig hosszú listám van arról, hogy mit kellene még lefényképezni, mert lehet, hogy a jövő héten le fogják bontani, vagy el fogják tüntetni.

- Ezeknek utánajár?
- Egyrészt látom az ,,előjeleket", másrészt bent voltam a tervezőirodán, és ott érdeklődtem afelől, hogy hogyan fog a város a tervek szerint változni. Gyorsan kiszaladtam, néhány épületet, városrészt lefényképeztem, hogy most még ebben az állapotában meglegyen.

- Mindezt magánemberként teszi?
- A négy órai munka kevés erre, hiszen mindig vannak, akik a múzeumba éppen készülő könyvükhöz, kiadványokhoz keresnek anyagot, amelyek mellett rengeteg munkánk lenne még: részben új felvételek készítése, részben a régiek kartonozása, nagyítása, meghatározása.
    Elővettem Sterbenz Károly fellelhető összes rajzát, azokat mind lefényképeztem; több száz felvétel készült, amelyekről még egyetlen nagyítást sem tudtam készíteni, pedig ideje lenne, hogy végre azok is bekerüljenek a nyilvántartásba. Rengeteg még a tennivalóm.

- Szükségszerű a régi technika alkalmazása?
- A munka jellege a hagyományos fotózást követeli meg. A digitális kép nem produkál a dia, vagy a negatív minőségét elérő, elég gazdag részletet, és negatív hiányában nem is marad semmi utána. A fekete-fehér hagyományos fotótechnika a bizonyítottan időtálló.

- Summázó korba érvén, mit mondat Önnel az élettapasztalata?
- Gyűjtöttem olyan tapasztalatokat is, amelyektől a fiatalokat meg szeretném óvni. Sajnos az élet az egyik legnagyobb problémája, hogy az élettapasztalatot nem lehet átadni, átörökíteni; azt meg kell élni.
    Az egész élet olyan szép! S bár gondolkodásom annyiban módosult, amennyi tapasztalatot gyűjtöttem, mégis szellemileg nem érzem a hetvenöt évet. Mintha húsz, vagy harminc éves lennék. Csak hát, vannak jelek, amelyek figyelmeztetik az embert…


***
Adorján Attila májusban kétszeres jubileumot ünnepelhetett. A 75. születésnapjához közeli napon volt éppen negyvenöt éve, hogy a soproni múzeumnál dolgozik.
    Százezres nagyságrendben készült városfotóinak, az érdeklődő közönség –  ha még létezik olyan – csak a töredékét láthatta.
    A rég eltűnt, és a még ideig-óráig látható (de a mindennapi "fontos dolgaink" közepette figyelemre sem méltatott) utcarészleteket, átjárókat, udvarbelsőket, vaskutakat, árkádokat, záróköveket, homlokzatokat, kéményeket, kerékvetőket, kilincseket, tetőket, kerteket, villákat nem csak a környezettel, a városépítészettel foglalkozóknak kellene látniuk, hanem mindazoknak is, akiknek a város ugyanazt az egyetlen elképzelhető életteret jelenti, mint Adorján Attilának. Mint ahogyan azoknak is, akik a fotók készítésének eredeti szándéka és célja mellett Adorján Attila kifejező várostájaiban az általános és legnagyszerűbb emberi tartalmakat, a hely szellemének művészi megidézését is felfedezhetnék.
    Mindehhez pedig mégiscsak kiállítás szükségeltetik, azért is, hogy az utánunk következő időkben azt, mint ,,arra érdemest" megőrizze az emlékezet.

Tóth Éva
 
 

Adorján Attila

Apám vámtiszt volt. 1928-ban Mohácsra helyezték, ott születtem 1928. május 29-én.
1903-ban a család visszaköltözött Budapestre, majd apám újabb, 1940-es évben történt vámparancsnoknak való áthelyezését követően Sopronba.
A Széchenyi István Gimnáziumban érettségiztem 1947-ben. Érettségi után különböző munkahelyeken dolgoztam.
1949-ben behívtak katonának; 3 év után 1952-ben szereltem le.
1953-ban a városi úttörőházban kaptam gondnoki-adminisztrációs állást.
1958-ban a Soproni – akkori – Liszt Ferenc Múzeumba – felvettek restaurátornak.
Képzést a Nemzeti Múzeumban és a Néprajzi Múzeumban kaptam, amelyet évenkénti továbbképzések követtek. 
1989 decemberében mentem nyugdíjba, 1990 óta 4 órás munkaidőben végzem a fotómunkákat, illetve a fotógyűjtemény kezelését.

Kiadványok, katalógusok (nem teljes) listája, amelyekben Adorján Attila fotói megjelentek:

Rábaközi Múzeum (vezető)
Római kori borostyánkövek
"Kötődés az Alma Materhez" - 75 éves a Soproni Líceumi Diákszövetség
Albert Tibor: Soproni városkalauz
Bezerédj Zoltán: Hősök a vérpadon
Horváth Marietta: Kezedben a mécs; Régi jó soproniak
Gömöri János: Az avarkori és árpádkori vaskohászat régészeti emlékei Pannóniában; Sopron vára az árpádkorban
Vox Humana - Bella Kálmán professzor 70. Születésnapjára
Soproni Szemle
Tájak-Korok-Múzeumok, kb. 20 füzetben
Középkori múzeumok műemléképületekben
Csatkai Endre: Sopron
Soproni Füzetek
Várhely
Sopron és környéke - korrajz és családi lexikon
Soproni Múzeum, kiállítások vezetői
Sz. Nagy Csaba: Hazám Európában
Új Forrás 1984, 1986
Ungarische Medaillen Kunst
Magyar mézeskalács-minták - Varsó
Gróf Széchenyi István a magyar érmészetben
Műhely 1979/III-IV.
Ágfalvi mozaik
Soproni írók antológiája
Kovács J. László: Lackner Kristóf és kora
Askercz Éva: Egyed Emma érmei
Domonkos Ottó: A magyarországi mesterlegények közép-európai kapcsolatai és szokásai a XV- XIX. században
Dávid Ferenc: A soproni ó-zsinagóga
Sopron, mint gazdasági partner
Csíki Ágnes: Volt egyszer egy ötödik síp
100 éves a soproni telefonhálózat (1990)
A magyar iskola első évszázadai

(Megjelent a Várhely 2003/2 számában)