CyberPress.Sopron

(http://www.cyberpress.hu/)

Rovat: Hírek - események

2003. augusztus 28., csütörtök 23:56


Közép-európai változások -Temesvári forradalom

Közép-európai változások -Temesvári forradalom
A Temesvári Forradalom Emlékháza fotói a B. W. Pannónia Med Hotelben

 


Orban Traian, a Temesvári Forradalom Múzeuma igazgatója Sopronban mécsest gyújt a forradalom mártírjainak emlékére

    Időben igen közeliek még a nyolcvanas évek végi közép-kelet-európai sorsformáló történések ahhoz, hogy az események nyomát lelkiekben-testiekben ne hordanák magukon mindazok, akik azok sűrűjében éltek; és időben igen távoliak az események ahhoz, hogy a jelenből visszatekintve bizonyos nyilvánvaló összefüggéseket már ne  lehetne felfedezni azokban.
    Hogy egymáshoz közvetlenül köthetők-e, avagy egyszerűen a történelem rendelt folyásának megfelelően, vagy ,,csak" a társadalmi-politikai szükségszerűség folytán  következtek be az események, annak részint irodalma van, részint azt mindenki maga – saját tapasztalata szerint is – végiggondolhatja ( ha ugyan éppen akarja); ennek Sopronban alkalma is adódik, évente minimum egyszer, a Páneurópai Piknik évfordulóján.

    Az eddigi évfordulókon a sopronpusztai áttörés, az esemény tárgyi emlékei, a német-német múzeum anyaga, a berlini fal dokumentumait mutatták be, amelyet követően az idei tárlat Közép Európai változások - Temesvári forradalom címmel a romániai 1989-es események indulásának helyszínén készült dokumentum-fotókból áll.
    Döbbenetes képek, döbbenettel teli napokról. Temesvár hét napjáról, amelyeket az azokat megélő és túlélő Orban Traian, a kiállítás rendezője, a temesvári Forradalom Emlékház igazgatója a világ teremtésének hét napjához hasonlít. A képek látványa mindenkit meggyőz arról, hogy a.halál torkából menekült megfogalmazása nem költői túlzás. Az élet és halál hét napig tartó harca Tőkés Lászlónak, a református segédlelkésznek kilakoltatása ellen összegyűlt református egyháztagok kis csoportjának a bátor és konok kiállásával kezdődött, amely a rendszer és a diktátor elleni tüntetéssé alakult, majd a Bukarestből vezényelt karhatalmi fellépéssel, sztrájkokkal, tömeges, országossá duzzadt megmozdulásokkal folytatódott. Halálra rémült tüntetők, majd a halállal konokul szembenézők véres napjainak képes krónikája, amelyen áldozatok és a lövéseket leadók egyaránt szerepelnek.
    Rengetegen vannak olyanok, akiknek mérhetetlenül nagy fájdalmat okoznak a felvételek, és bizonyára, Romániában lehetnek olyanok is, akiket a Forradalom Emlékháza Múzeum anyaga zavar. Többek között a bukaresti krematórium halottégető kemncéjének fényképe, amelyben a Temesváron legyilkoltak holttestét égették el, a tömegbe lövő, felismerhető páncélos, a kivezényelt katonai egységeket megörökítő fényképek, az eltüntetett áldozatok névsora, a hősök temetője, vagy a tömegsírok fényképei.
,, Mégis, ki lőtt?" - teszi fel a kérdést az egyik képfelirat.
    Erre még ma sem kapott senki sem választ. A temesvári bíróságon készült felvételen pedig – finom megfogalmazással a ,,karhatalom vezetőinek" titulált – szekusok háttal ülnek a nézőnek.

    ,,Az igazság akkor derül ki, amikor a szemből készült fotó is előkerül és kiállítható lesz" - vélte egy kiállításlátogató.
    A szemtanúk, a túlélők – akik a '89 óta eltelt tinennégy év alatt is megéltek egyet s mást – ott és akkor szembenéztek a gyilkosokkal, és látták őket; tény, amely az igazság kiderítéséhez egyszerre kevés és túl sok is. Temesvár véres győzelmének hét napja egy folyamat kezdete, amelynek végére annak elindítói nem biztos, hogy elérnek majd, és nem mindig a leghitelesebb személyek és eszmék csapódnak a változások forgatagában a kezdeti nemes szándékhoz.
    A túlélők Temesváron és a többi városban is együtt élnek azokkal, akik lőttek. Az elitélteket is szép csendben, egy-egy amnesztiát követően börtöneikből kiengedték...

    Traian Orban múzeumigazgató, a Temesvári Forradalom Emlékháza Egyesület elnöke ezért kitartóan gyűjti az esemény hiteles dokumentumait. Ahányszor pedig megszólalási lehetőséghez jut mindig elmondja: ,,Jel és a Jó Isten akarata szerint való volt, hogy éppen egy református lelkészt választott ki arra, hogy a romániai változások elinduljanak". Amiként Temesvár győzelmét követően a város Fő terén egy emberként, együtt mondta a Miatyánkot magyar, román, német, szerb, ortodox, római katolikus, görök katolikus, református, evangélikus együtt, ugyanúgy emlékeztető jelként éppen tizenkét helyen áll emlékműve a temesvári mártíroknak.  ,,Isteni szám a tizenkettő" - mondta Orban Traian, aki a hit reményével és erejével végzi a sorstól kapott feladatát. Egyelőre még  – úgy tűnik – kevesebben vannak azok, akik megértik, azt, amit tesz. Nem csoda, hiszen az igazság érdekében teszi, annak az igazságnak az érdekében, amely elindította a közép-európai változásokat, egyénenkénti sorsunk – különböző irányú változásait.A Közép Európai változások - Temesvári forradalom kiállítás képei szeptember 6-ig tekinthetők meg a B. W. Pannónia Med Hotel földszinti termében, naponta 9-17 óra között.
T.É.

Kapcsolódó cikk:
A Páneurópai Piknik 14. évfordulóján