CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 14., vasárnap, Tibor napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Velünk együtt biztosan minden itt élő azt vallja: 'Szeretem ezt a tájat!' Tegyünk érte együtt!'

A Deák tér újjáépítése: A Castanea Környezetvédelmi Egyesület állásfoglalása

A mellékelt állásfoglalást a Castanea Környezetvédelmi Egyesület vezetősége fogalmazta meg, és a soproni Önkormányzat által szervezett lakossági fórumon hangzott el, illetve adák át Sopron város alpolgármesterének.
,,Szeretnénk, ha az itt élők felelősséget éreznének városuk és a környező táj iránt, és összefogással segítenék természeti, kulturális értékeinek megőrzését, gyarapítását. Ezért törekszünk a város lakóival is, képviselőivel is együttműködő jó viszonyt kialakítani, és olyan rendezvényeket, programokat szervezni, melyek mind ezt a célt szolgálják.
Továbbra is szívesen ültetünk növényeket, segítünk a tervezésben, fenntartásban a környék minden zöldterületén!
Fontosnak tartjuk, hogy voltak és vannak olyan lakók, akik saját eszközeikkel szabadidejükben, közösséggé formálódva szépítik környezetüket, köztereinket. Szívesen segítünk az ilyen tevékenységek szervezésében, a város intézményeinek, főleg az óvodáknak, iskoláknak a bevonásában, és tagjainkkal természetesen magukban a munkákban is!
Velünk együtt biztosan minden itt élő azt vallja: "Szeretem ezt a tájat!" Tegyünk érte együtt!"  -  fogalmaz A Castanea Környezetvédelmi Egyesület a Deák tér újjáépítésével kapcsolatban.

A 2004. november 30-án a Polgármesteri Hivatalban tartott képviselőtestületi tervismertetőn lehetőséget kaptunk, hogy a Deák tér megújításával kapcsolatos tervekről elmondjuk és a megbízóval, illetve a tervezőkkel egyeztessük a Castanea Környezetvédelmi Egyesület véleményét. December 7-én az egyesület vezetőségi ülésén újabb megbeszélésre került sor, melyen az alábbi véleményt fogalmaztuk meg:

    * Nagy eredménynek tartjuk, hogy a Város ilyen jelentős összeget pályázott, és azt szeretné a Deák tér felújítására fordítani!

Örülünk, hogy:
    * Törekednek a park meglévő növényzetének és a járdamenti fasorok minél teljesebb megtartására.
    * Az élővíz védelme érdekében az egész téren a felújítás előtt haladva elvégzik a csapadékvíz és a szennyvíz szétválasztását, és megszüntetik a patakba történő szennyvízbekötéseket.
    * Növekszik a zöldfelület, új növényeket telepítenek      .
    * A terv szerint csillapodik az átmenő forgalom, előtérbe kerül a gyalogos ill. kerékpáros közlekedés, és a tér egészére kiterjesztik az akadálymentesítést (kerekesszék, babakocsi számára).
    * A parkon belüli burkolatok nagyrésze kavicsos, mely segíti a csapadékvíz talajba jutását.
    * A park fenntartásába, élettel való megtöltésébe a lakosságot és a tér intézményeit is bevonják.
A felújítás nagyrészt pályázati pénzből történik, melyet az elkészült engedélyezési terv megvalósítására nyert a város.
Ezért egyesületünk elnöksége úgy döntött, hogy a tervet elfogadjuk az alábbi, a városvezetéstől és a tervezőktől kapott ígéretekkel:

A kiviteli tervezés során
    * A tervezők törekednek arra, hogy a park új vízfelületei élő, természetes vizet felhasználó, megfelelő mélységű tavacskák legyenek.
    * Vizük utánpótlására és öntözésre az ésszerű vízgazdálkodás és a fenntartási költségek csökkentése érdekében a tér háztetőiről a zöldfelületekre vezetett, ill. összegyűjtött csapadékvizét használják fel.
    * A meglévő és az új növényzet életfeltételeinek javításával, a telepítendő növények helyes megválasztásával elérhető, hogy a lehető legkevesebb öntözésre, gondozásra legyen szükség.
    * Élő kincsünk a városon átfolyó két patak. A Deák tér parkjának is alapvetően fontos eleme a víz. Sokan szeretnénk, ha a jövőben legalább egyes szakaszokon a tér alatt folyó Rák-patak újra napvilágra kerülne! Ennek lehetőségét megvizsgálják és a későbbi megvalósításra javaslatot tesznek.
    * Minden parkon belüli sétaút, virágágy, burkolatszegély, új fasor, sövény és medence esetében, íves, természetesebb vonalvezetést alakítanak ki.
    * A Deák téri park védett természeti értéke Sopronnak. Ezt a védelmet a jövőben is biztosítják.

Egyesületünk véleménye szerint fontos

    * Az egészséges jegenyenyárak megőrzése, egészségi állapotuktól függően fokozatos, a közökbe való ültetéssel történő pótlása. (A pótláshoz a tervezett őshonos fákat használják.)
    * A sövényboxok fontos funkciója az intim, szélvédett beszélgetőhely biztosítása, amire továbbra is szüksége van az itt felüdülőknek és a fiataloknak.
    * A tér új kialakításánál mindenütt fontosnak tartjuk a természetbe illő anyagok és megoldások alkalmazását.
    * Felajánljuk, hogy a kiviteli tervek készítésében, növényzettelepítésben és a későbbi fenntartás-gondozásban szívesen segítünk.

Sopron, 2004. december 8.

Tisztelettel: Castanea Környezetvédelmi Egyesület

(Forrás: www.castanea.hu)2004. december 16., csütörtök 22:31


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület