CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. december 1., csütörtök, Elza napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Lélektől lélekig  

A jelenlét garanciája

Mt 28,16-20 A tizenegy tanítvány pedig elment Galileába, arra a hegyre, ahova Jézus rendelte őket. Amikor meglátták őt, leborultak, bár egyesek még kételkedtek. Jézus odament és azt mondta nekik: ,,Nekem adatott minden hatalom a mennyben és a földön. Menjetek tehát, és tegyetek tanítvánnyá minden népet. Kereszteljétek meg őket az Atya és a Fiú és a Szentlélek nevében, és tanítsátok meg őket arra, hogy megtartsák mindazt, amit parancsoltam nektek! És íme, én veletek vagyok minden nap a világ végéig!''

Jézus nagy missziós parancsának, általános meghívásának is a következménye ('az evangélium mindenkinek szól'), hogy az egyház összetétele, megnyilvánulási formái rendkívül gazdagok. A képzeletben egymás mellé tett, lélekben, gyakorlatiasságban és intellektusban kielemezhető összetevők képzeletbeli sora a 'százalékos sorrend' alapján szinte a végtelenbe nyúlik.
A formai gazdagság a kommunikációnak is köszönhetően most már nem csak Rómából látszik. Fogalmat alkothat róla minden érdeklődő. Ugyanakkor - mint annyi minden más életünkben, korlátozott felvevő-, elfogadó-, megértőképességünk miatt - halkan vagy hangosan az érzékelő állapotától függően, határok, támpontok után kiált. Az archimedészi szilárd pont, melyből a világ (és a mi testünk szellemi) tehetetlensége kimozdítható, talán éppen azok a dogmák, melyek elfogadása - a valóság teljes képviselete tudatában - keretek közé szorítja a parttalannak tűnő folyamatot. Védőgátakat emel éppen az 'ártéren építkezők' védelmében.
Ez a folyamat a veszélyérzet nélküli, a teljes biztonság hamis képzetében lubickolókat zavarja. Azok számára viszont, akik krízishelyzetben lévén fogódzkodó után kiáltanak, akiknek kertjében feltörnek a kísértés mindig hívatlan buzgárjai, a biztonság részbeni letéteményei.
Nos, úgy látszik, hogy a hit és hitetlenség közös "kísértettségének" egyik fő területe éppen a dogmák. Az egyoldalúan, a csak az intellektus vagy csak az érzelmek vezérelte ember hite mindig könnyű célpontja a Gonosznak. Talán éppen azért, mert a hit egyetemessége, katolicitása nincs meg sokszor bennünk. Miközben másokat bírálunk vélt szűklátókörűségük miatt, éppen belőlünk hiányzik az emberileg birtokolható (az Isten kegyemét teljesen elfogadó) hit egésze.
A dogmák napjai, ünnepei, mint éppen a Szentháromság vasárnpja is, lehetőséget adnak arra az igénnyel rendelkező embernek, hogy megtalálja a helyét az Univerzum teljességében. Beleértve ebbe az anyagi világ látható és láthatatlan, s ugyanígy a szellemi világ érzékelni vélt, és érzékelésre lehetőséget nem adó részeit.
Ilyenkor látjuk be igazán, hogy a befogadás és ismeret részlegessége, mely ugyan fokozható, de teljessé nem tehető, nem igazán akadálya annak, hogy az ismeretek azon részét is elfogadjuk, ami alapján a rendszer teljessé válik. Melyeket nem a saját erőnkből, hanem Jézus parancsa alapján, és az Ő mindig jelenlevő garanciája mellett kapunk.
- DI -2006. jĂşnius 10., szombat 16:36


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület