CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. november 29., kedd, Taksony napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Szomszédvár - Régió  

Döntött a megyei Emlékbizottság

Ma tartotta ülését Győrött, a Megyeházán az 1956-os Győr-Moson-Sopron Megyei Emlékbizottság. Az ülést követően a megye lakosságát - a sajtó képviselőinek közreműködését kérve – dr. Szakács Imre, a megyei közgyűlés és az Emlékbizottság elnöke tájékoztatta.....

Szakács elmondta, hogy az Emlékbizottság döntése értelmében a 2006. október 23-ához kapcsolódó megyei rendezvényeken, megemlékezéseken 188 személy – közülük 97 fő hozzátartozója által, posztumusz - veheti át a megyei önkormányzat elismerését, az 1956-os megyei emlékplakettet. Az összes felterjesztés között 7 olyan volt, amelyek esetében a bizottság – egyhangúan – nem támogatta a felterjesztő szándékát.

A közgyűlés elnöke elmondta, hogy az emlékplakettek átadására több helyszínen kerül sor, terv szerint Győrött és Mosonmagyaróváron október 22-én délelőtt és délután lesz megemlékezés, a többi helyszín és időpont egyeztetés alatt. (Az október 1-jei választások miatt végleges döntés csak ez után lehetséges.)

A megyei önkormányzat által szervezett programok, pályázatok, rendezvények kapcsán az elnök tájékoztatott arról, hogy szept. 25-éig még várjuk közoktatási és közművelődési intézmények, önkormányzatok és civil szervezeteknek az 1956-os események bemutatására szánt pályázatát: forgatókönyveket, tanmeneteket, óravázlatokat.

Szakács elmondta azt is, hogy október 26-a délutánjára szervezzük a Történelemtanárok Konferenciáját, ahol nem csak tudományos igényű, 1956 történeti jelentőségét bemutató előadások hangzanak el, hanem módszertani segítséget is szeretnénk adni e témakör tanításához, gyakorló pedagógusok számra.

E szakmai program keretében kerül sor a Megyei Levéltár gondozásában, a Megyei Önkormányzat anyagi támogatásával készülő, az 1956-os forradalom és szabadságharc megyei eseményeit, illetve azokat követő megtorlásokat rögzítő dokumentumokat feldolgozó és megjelenítő kiadvány, a Megyei Levéltár iratanyagának feldolgozása alapján.

Felhívta a figyelmet arra, hogy a megyei honlapon (www.gymsmo.hu) már elérhető és a településektől kapott információk alapján folyamatosan bővül az a rendezvénynaptár, ami a megyei települések ’56-hoz kapcsolódó programjait szedi egy csokorba.

Végezetül megragadta az alkalmat és a sajtó nyilvánossága előtt megköszönte az Emlékbizottság tagjainak (Szokolay Sándornak, Dr. Herpay Imrének, Dr. Kuroli Gézának, Dr. Pápai Lajosnak, Ittzés Jánosnak és Fehérváry Zoltánnak) azt a segítséget, mellyel a megyei önkormányzat méltó megemlékezéseinek előkészítő munkájában közreműködtek.


Ülést tart a megyei képviselőtestület

Szeptember 22-én, pénteken délelőtt ül össze - a 2002-2006. közötti ciklusban utoljára - a megyei képviselőtestület. A napirendek sorában 25 előterjesztés szerepel. Beszámoló kerül a képviselők elé a Megyei Önkormányzati Hivatal 4 éves munkájáról, a megyei közgyűlés bizottságainak és tanácsnokainak 4 éves tevékenységéről. Tájékoztatót hallgatnak meg a közgyűlés tagjai a megyei önkormányzat 2006. évi első féléves gazdálkodásáról.

A napirendek között szerepel a vasúti mellékvonalak leépítése elleni tiltakozás c. közgyűlési nyilatkozat, a megyei közoktatási feladat-ellátási, intézményhálózat-működtetési és fejlesztési tervének felülvizsgálata és módosítása, illetve a PAMOK főigazgató-főorvosának tájékoztatója a kórház pénzügyi, gazdasági és orvos-szakmai tervének korrekciójáról (az új finanszírozási rendszernek megfelelően).

A 25 előterjesztésből várhatóan több témáról - a személyi kérdésekről és az önkormányzati vagyont érintő kérdésekről - a képviselők zárt ajtók mögött tárgyalnak.

A megyei fenntartású intézmények közül ezúttal a Gyógypedagógiai Szolgáltatató Központ igazgatója számol be az intézmény tevékenységéről, az intézményi érdekvédelem helyzetéről.

A közgyűlés teljes napirend sora a www.gymsmo.hu oldalon a Közgyűlés/Közgyűlés ülései címszó alatt olvashatók.


Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának négy éve – kiadvány a 2002-2006. közötti munkáról

Győr-Moson-Sopron Megye Önkormányzatának 2002-2006. közötti időszakáról ad áttekintést az a közel 250 oldalas kiadvány, amelynek elkészítésénél a teljességre törekedtek, de egy választási ciklus négy évének sokrétű, felelősségteljes munkáját 250 oldalban csak összegezni lehet, maradéktalanul, teljes terjedelmében és mélységében bemutatni semmiképp.

A kiadványt kiadó megyei közgyűlés szándéka szerint kellő áttekintést szeretne adni elvégzett munkájáról.
Amint az a kiadványból kiderül: az eredmények elvitathatatlanok, ezekre pedig büszke lehet a megyei önkormányzat, arra, hogy az egyre fokozódó megszorítások, az ennek nyomán kényszerűen meghozott döntések, a megszorító intézkedések ellenére, a szűkre szabott gazdálkodási keretek között, a megyerendszer létjogosultságát megkérdőjelező vélemények és törekvések árnyékában tisztességes és becsületes munkát tettek le az asztalra. Mindezt a nyilvánosság elvének szem előtt tartásával, mert tudják, hogy a nyilvánosság az egyik legbiztosabb alap a bizalom megszerzésére és megtartására.

Szeretném megköszönni képviselőtársaimnak, bizottságainknak, társszervezeteinknek, a hivatal munkatársainak, intézményeinknek, a sajtó munkatársainak és mindazoknak a segítségét, akik munkánkat támogatták, részt vállaltak az elmúlt négy évből – mondta Szakács Imre, megyei közgyűlési elnök, aki Győrött sajtótájékoztatón mutatta be a kiadványt.
P.Z.
2006. szeptember 21., csütörtök 21:23


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület