CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. március 3., vasárnap, Kornélia napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Átadták Sopronban a Flandorffer utcát
A szalagátvágás ünnepi pillanatát megelőzően Dr. Kubinszky Mihály,
a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke mondott ünnepi beszédet, méltatva a utca névadójának érdemeit. Az ünnepségen az egykori lokálpatrióta városszépítő leszármazottai is jelen voltak. A gázgyár falán emléktábla őrzi Flandorffer Ignác emlékezetét.

Flandorffer Ignác kerek 190 évvel ezelőtt született és 115 éve halt meg. Sopron város jótevője, fejlődésének, jólétének fellendítője volt a 19. század során. Telephelye, irodája, lakása itt volt a szomszédban, a mai Táncsics utca- Kölcsey utca.- Kossuth utca által határolt területen. 70. születésnapján róla nevezték el a Somfalvi út első szakaszát. De a második világború után ezt a német hangzású utca-nevet megváltoztatták. Ez kirívó igazságtalanság volt. Nem nézték vagy nem is ismerték Flandorffer érdemeit, csak nevének idegen csengése alapján ítéltek. Néha a tudatlanság majdnem olyan bántó, mint a gonoszság. Flandorffer Ignác - több társával együtt - 1869-ben alapította a Soproni Városszépítő Egyesületet, az országban az elsőt. Egyesületünk ezért erővel törekedett az utcanév helyreállítására, s 1994-ben Soltra Tamás szobrászművész alkotásával meg is emlékezett az egykori gázgyár falán elhelyezett emléktáblával alapítójáról. Ám a régi utcanév visszaállítását elérni nem tudta, mígnem a Polgármesteri Hivatalban mellénk nem állt Dobos József osztályvezető úr jelenleg a város jegyzője, s ennek eredményeként az egykori Gyár utca újra megnyitása alkalmából ismét van Sopronban Flandorffer utca. A „Gyár utca" név a Flandorffer Ignác által felépített egykori Gázgyárra, később városi erőműre utal, az új név adományozása tehát helytörténeti tekintetben is igaz, a szó szoros értelmében helytálló.

A névadó érdemeit már részletes tanulmányok felsorolták, csak a legfontosabbakra szeretnék emlékeztetni. A Gázgyáron kívül a Soproni Takarékpénztárat is alapította, mely az uzsorásokkal szembeszállva, tisztes és kedvező feltételekkel nyújtott anyagi segítséget, hogy fellendüljön a soproni polgárok ipari és kereskedelmi tevékenysége. Széchenyi István buzdítására támogatta a selyemhemyó-tenyészetet, a bécsújhelyi vasút építését. Borpincéje híres volt, a király is meglátogatta. A soproni és ruszti borokat a külföldi piacokra vitte, ezzel a környék szőlőtermelését is fellendítette. Különös gondot fordított az elaggott polgárokra, amikor számukra otthont építtetett. Hathatós segítségével épült naggyá az Orsolya rend iskolája. Állandóan jó-tevékenykedett.

Ezért népszerű volt a városban, melynek közéletében is aktívan részt vett. Kortársai tisztelték, szerették és sokszor meg is ünnepelték. Temetésén Kossuth Lajos utcai villájából - melynek ma már csak a fele áll, a másik felét az 1944-es bombázás elpusztította -végeláthatatlan tömeg kísérte a Szent Mihály temetőbe.
Én még ismertem unokáját Náci bácsit és dédunokáit Andort és Tamást. Mert névadónk ugyan az ifjabb Flandorffer Ignác nevet viselte, de két nemzedéket követően megismétlődött ez a név. Férfíágon kihalt a család, de Andor és Tamás utódai most is jelen vannak, tisztelettel üdvözöljük őket és hálát adunk ajó Istennek, hogy velünk ünnepelhetnek.

Mert a mai nap a Flandorffer család, Sopron város és a Szépítő Egyesület ünnepe. A város nagy fiának emlékét ím másodszor megörökítettük. Most már ez az utca - nem régen még a belvárost övező körút részeként elképzelt útszakasz - annak az egykori gázgyárnak a falai mellett emlékeztet 1891-ben elhunyt jótevőjére, amellyel akkor a város közvilágítását biztosítva Sopront nagy lépéssel vitte előre a korszerű urbanizálódáshoz való felzárkózásban.

Valamit törlesztettünk adósságunkból. Őrizze az utca neve annak a családnak az emlékét, melynek Sopron minden jó érzésű embere hálával tartozik.
Felkérem Alpolgármester Urat, hogy a szalag átvágásával nyissa meg az utat a város lakói és az ide látogatók örömére.

( Kubinszky Mihály, a Soproni Városszépítő Egyesület elnökének szavai a Flandorffer utca megnyitására 2006. november 28-án.)
2006. november 29., szerda 08:57


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület