CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 18., csĂĽtörtök, Andrea, Ilma, András napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Napirendi pontok

Sopron Megyei Jogú Város Közgyûlésének ülése

2006. december 21-én csütörtökön 8.30 órakor

a Városháza (Fõ tér 1.) nagy üléstermében

Napirendi pontok:
I. Tulajdonosi döntést igénylõ napirendi pontok:
1. Elõterjesztés a Soproni Szociális Foglalkoztató és Rehabilitációs Kht. üzleti tervének elfogadásáról, felügyelõ bizottsági tagok megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
2. Elõterjesztés a Pro Kultúra Sopron Színházi és Kulturális Közhasznú Társaság alapító okiratának módosításáról, az idegenforgalmi igazgató munkaviszonyának megszüntetésérõl

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Palotai György irodavezetõ
Nyerges Ferenc ügyvezetõ igazgató
3. Elõterjesztés a Sopron Holding Zrt. I-III. negyedévi beszámolójáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: dr. Fullér István, az Igazgatóság elnöke

II. Közgyûlési döntést igénylõ napirendi pontok:

4. Elõterjesztés a Sopron városi szennyvíztisztító telepen létesülõ gázmotor és komposztáló egység üzemeltetésérõl szóló megállapodás megszûntetésérõl

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
5. Elõterjesztés a Pócsi utcai víziközmûvek építési és rekonstrukciós feladatairól, valamint az útburkolat felújításáról

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
6. Elõterjesztés a kéményseprõ-ipari közszolgáltatás 2007. évi díjairól, a 42/1996. (XII. 31.) Kgy. rendelet módosítása révén (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
Harnisch Róbert ügyvezetõ
7. Elõterjesztés a temetõkrõl és a temetkezés helyi szabályairól szóló
34/2000. (X. 1.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadó: Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
8. Elõterjesztés Sopron helyi közösségi közlekedési feladatainak 2006. I-III. negyedéves ellátásáról szóló beszámoló elfogadásáról és a helyi autóbuszjáratok 2007. évi díjtételének megállapításával kapcsolatban az 1/1992. (I. 28.) Kgy. rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Pócza Mihály vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
9. Elõterjesztés a fizetõ parkolás rendjérõl szóló
36/1999. (XII. 8.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Beck György vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
10. Elõterjesztés a távhõszolgáltatásról szóló rendelettel kapcsolatos törvényességi észrevételrõl, valamint a távhõszolgáltatási díj változásáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Zsirai Gyula erõmûvezetõ
Vida László divízió vezetõ
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
11.
Elõterjesztés a települési hulladékról és a hozzá kapcsolódó közszolgáltatásról szóló 33/2004. (VIII. 31.) önkormányzati rendelet módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Kosztka László ügyvezetõ
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
12.
Elõterjesztés az ivóvízellátás, valamint szennyvízelvezetés és -tisztítás díjainak meghatározásáról és az áralkalmazási feltételekrõl szóló 46/2003. (XII. 3.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Simon István alpolgármester
Elõadók: Hegedüs László vezérigazgató
Horváthné Seregély Jolán irodavezetõ
13.
Elõterjesztés a Sopron Városi Gyermek- és Ifjúsági Alapítvány kuratóriumába történõ delegálásról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: dr. Tölli Katalin aljegyzõ
14.
Elõterjesztés a településrészi önkormányzatok megválasztásáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: dr. Tölli Katalin aljegyzõ
15.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Közgyûlésének 2007. I. félévi munkatervérõl

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: dr. Tölli Katalin aljegyzõ
16.
Elõterjesztés Sopron-Fertõd Kistérség Többcélú Társulás Társulási Tanácsában a polgármester helyettesítésérõl

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: Gintnerné Orbán Mária irodavezetõ
17.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata 2007. évi költségvetési koncepciójáról

Elõterjesztõk: dr. Fodor Tamás polgármester
Havas András alpolgármester
Elõadók: dr. Dobos József jegyzõ
Nagy István városi fõkönyvelõ, költségvetési irodavezetõ
18.
Elõterjesztés a NapSzak Integrált Intézményben a pszichiátriai betegek átmeneti otthonának megszervezésérõl, alapító okiratának módosításáról

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
19.
Elõterjesztés az Intézményi Gondnokság és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Jegenye Sori Óvoda, valamint a Fenyõ Téri Általános Iskola és a hozzákapcsolt részben önállóan gazdálkodó Általános Iskola-Grundschule közötti együttmûködési megállapodások jóváhagyásáról

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
20.
Elõterjesztés önkormányzati intézmények magasabb vezetõi, parancsnoki beosztásának ellátására szóló megbízások pályázati felhívásáról

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
21.
Elõterjesztés Gyõr-Moson-Sopron Megye Közoktatási Közalapítványa alapító okiratának módosításáról (zárt ülés tartható!)

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
22.
Elõterjesztés a közoktatási intézményekben fizetendõ térítési díjakról, tandíjakról szóló 52/2005. (XII. 21.) Ör. módosításáról (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: dr. Fodor Tamás polgármester
Elõadó: Palotai György irodavezetõ
23.
Elõterjesztés a pénzbeli és természetbeni ellátások helyi szabályairól szóló 4/2005. (II. 1.) Ör. módosítására (rendeletalkotás)

Elõterjesztõ: Abdai Géza alpolgármester
Elõadó: Kónyi-Kiss Gáborné irodavezetõ
24.
Elõterjesztés Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzatának 2007. évi belsõ ellenõrzési tervére

Elõterjesztõ: dr. Dobos József jegyzõ
Elõadó: Patzner László irodavezetõ

Egyéb aktuális bejelentések.2006. december 11., hétfő 22:09


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület