CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2022. november 27., vasárnap, Virgil napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Szomszédvár - Régió  

Regionális Lovas Együttműködés

 Regionális Lovas Együttműködési Megállapodást írtak alá  Győrben, a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács ülését követően, az okiratot a Tanács elnöke, dr. Molnár Csaba, az Ügynökség ügyvezetője, Győrffy Gábor, a Nyugat-dunántúli Regionális Idegenforgalmi Bizottság elnöke, Walter Dezső, illetve a régió három megyéjének lovas szövetségeinek elnökei látták el kézjegyükkel. Az együttműködés, hasonlóan például régió kerékpáros kezdeményezéséhez (Pannon Pedál Egyesület, regionális kölcsönzési hálózat), keretet kíván biztosítani a lovasturisztikai összefogásnak. Az aláírók bíznak abban, hogy a hálózatos együttműködésnek köszönhetőem nagyobb eséllyel jutnak hozzá a pályázati pénzekhez, s ennek köszönhetően  fejlődhet a régió ezen kiemelt turisztikai ágazata is.

 A Tanácsülésen a testület elfogadta 2007. évi költségvetését. Megtárgyalta és elfogadta a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács és a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség között megkötendő kétoldalú megállapodást, amely lehetővé teszi, hogy a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség a Nyugat-dunántúli Operatív Program Közreműködő Szervezete legyen.

 A Tanács a Regionális Operatív Programok Monitoring Bizottságába (minden régió operatív programjának összevont monitoring bizottsága) dr. Kun Andrást, Győr Megyei Jogú Város képviselőjét, a város korábbi alpolgármesterét delegálta.

 A Tanács megtárgyalta a Nyugat-dunántúli Operatív Program akciótervezésének aktuális kérdéseit is, amely napirendi pont kapcsán szóba került, hogy a NyDOP hatáskörébe tartozó 4 és 5 számjegyű utak fejlesztésére vonatkozó javaslatot e hónap végén, április elején várják az illetékes minisztériumtól.

 Módosult a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Ügynökség alapító okirata, illetve szervezeti és működési szabályzata is, méghozzá a cégvezetői és felügyelő bizottsági tagok személyi változásai és néhány szervezetrendszeri változtatáson kívül azért is, mert a Kormány 2007. február 20-i határozatában Győr városát jelölte meg a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács munkaszervezetének székhelyéül. Ez a döntés azonban nem befolyásolja sem a Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács, sem pedig az Ügynökség székhelyét. Az előbbié továbbra is Szombathely marad a Tanács korábbi döntése értelmében, az Ügynökség pedig ezután is soproni székhellyel látja el győri fióktelephelyén a munkaszervezeti teendőket, amelyek a szervezet tevékenységének csak egy részét képezik.

 2007-től a Regionális Fejlesztési Tanácsok hatáskörébe tartozik a helyi önkormányzatok vis maior feladatainak támogatása is, amely korábban a megyei területfejlesztési tanácshoz tartozott. Az idei évben 103 millió Ft áll a Nyugat-dunántúli régió rendelkezésére, amelyből a tárgyalt első döntési körben 43 174 000 Ft támogatást osztott ki a Tanács összesen 9 önkormányzatnak. A támogatások összege félmillió és ötmillió Ft között mozog, azonban Szepetnek Község Önkormányzata a Tanács egyhangú döntésével 16 millió Ft támogatásban részesül, amelynek segítségével helyre tudják állítani a tavalyi évben tűzesetben keletkezett óriási károkat a Király Pál Általános Művelődési Központban.

 Decentralizált projektfejlesztés támogatására a Projektelőkészítő Alap immár negyedik alkalommal nyújt lehetőséget 2007-2008-ban, mindösszesen 342 300 000 Ft mértékben. Az Alap keretében olyan projektelőkészítési tevékenységek kerülhetnek finanszírozásra, amelyek minimum 500 millió Ft-os projekt tervezését szolgálják és legkésőbb 2010. november végéig benyújtásra is kerülnek valamely pályázati forráshoz. Egyenként 25-30 millió Ft értékben várhatóan 11-13 projekt kerülhet majd ily módon előkészítésre.

 A Tanács továbbá megtárgyalta és elfogadta a Környezet és Energia Operatív Program terhére javasolt regionális nagyprojektek és kiemelt projektek indikatív listáját is, amely lista a későbbiekben is, az Operatív Programok végleges elfogadásáig, módosítható.

 Tájékoztatás hangzott el a 2005. évi INNOREG és INNOCSEKK pályázatok záró beszámolójának elfogadásáról is, amelyet a Tanács elfogadott.

 A Nyugat-dunántúli Regionális Fejlesztési Tanács a Közlekedési Operatív Program (KOP) Monitoring Bizottságába delegálta Manninger Jenőt, a Zala Megyei Területfejlesztési Tanács elnökét.

 A Tanács összeállította azon projektek listáját is, amelyek előzetesen bejelentették támogatási igényüket a 2007. évi címzett támogatásra, azonban mivel az idei évben nem áll rendelkezésre forrás a pályázat kiírására, a különböző ágazati operatív programok keretében kerülhetnek megvalósításra kiemelt vagy előnyben részesített projektként. Az eredetileg a címzett támogatáshoz összeállított koncepció több olyan projektet is tartalmaz, amely a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretein belül kerülhet megvalósításra, de a listára felkerült összesen 13 olyan projekt, amely kizárólag az ágazati programokból, főleg az egészségüggyel, kultúrával, oktatással, szociális ügyekkel, illetve vízgazdálkodással foglalkozó programokból.

(wespa.hu-cyberpress)2007. március 23., péntek 09:12


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület