CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. jĂşnius 9., pĂ©ntek, Félix, Annabella napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Rendkívüli közgyűlést tartott Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata

Az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújításának támogatásáról szóló napirendi ponttal kezdődött el a mai rendkívüli közgyűlés a Városháza dísztermében. Rádonyi László frakcióvezető lobbira szólította fel az ellenzéket, hogy a panelfelújítási programok sikerességét támogassa. Sopron Megyei Jogú Város Közgyűlése egyhangúlag döntött arról, hogy kötelezettséget vállal arra, hogy az iparosított technológiával épült lakóépületek energiatakarékos felújítását támogassa, – a Sopron Megyei Jogú Város 2008. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendeletben foglalt 100.000 E Ft összegű előirányzaton felül – , így a 2009. évi költségvetésében további 277.000 E Ft előirányzatot biztosít.

Dr. Simon István kifejtette: a soproni 6200 lakásban lakók panelcsapdában vannak, amit az önkormányzat nem nézhet tétlenül, ezért csökkentette a távfűtés árát, és támogatja mindazokat, akik saját költséggel hozzájárulnak a fűtés korszerűsítéséhez. 400 millió forint önrésszel járul hozzá az önkormányzat a projekt sikeréhez, a panellakásban élők támogatása a kormánynak is feladata lenne – fejtette ki az alpolgármester, aki elmondta: a lakossági terhek csökkentése érdekében az önkormányzat további tárgyalásokat is kezdeményez a távfűtést szolgáltató cégekkel.

Az önkormányzat mindent megtett annak érdekében, hogy a panellakásban élők terheit csökkentse – mondta el dr. Fodor Tamás polgármester is.


Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata támogatja az OLLÉ Programiroda Kht. által meghirdetett „OLLÉ Pálya Program 2008.”pályázaton való részvételt. Hozzájárul ahhoz, hogy az önkormányzat a Lackner Kristóf Általános Iskola javára Grund-iskolai sportpálya kialakítására a pályázaton részt vegyen – döntött a továbbiakban a képviselőtestület egyhangúan.

A Bella Lajos híd építésére 55 millió forintot fordít az önkormányzat, valamint Kutyahegy-Ágfalvi lakóparkcsapadékvíz-elvezetése tárgyában költségvetési tétel átcsoportosításáról is döntés született.

A város a Kutyahegy és Ágfalvi lakótelep csapadékvíz-elvezetése feladatának elvégzésével, 100 millió Ft összegben a Sopron Vagyonkezelő Holding Zrt. gazdasági társaságot bízza meg, és tulajdonosként egyben jóváhagyja ezen feladat elvégzésével kapcsolatos kötelezettségvállalásait.

A turisztikai szolgáltatásnak minőségileg egy új vállfaja jelenik meg annak a döntésnek értelmében, amelyet a a Sopron – Fertő-táj – Kapuvár turisztikai kistérség TDM (turizmus desztináció menedzsment) rendszerű turizmusirányításának kialakítására született. Egyhangúlag szavaztak a napirendi ponthoz tartozó határozatokról. Ezek értelmében Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata felkéri Kapuvár Város Önkormányzatát és a Kapuvár-Beledi Kistérség Többcélú Társulást, hogy csatlakozzon a Sopron – Fertő-táj – Kapuvár turisztikai kistérségiszervezethez. Továbbá Sopron Megyei Jogú Város Önkormányzata arról is döntött, hogy a Sopron –Fertő-táj – Kapuvár turisztikai kistérségben, vezető partnerként regisztrálja a Nyugat-dunántúli Operatív Program keretében a Turisztikai Desztináció Menedzsment Szervezetek támogatására.
A Spárta várossal kötendő testvérvárosi megállapodás megkötéséről is szavazott a közgyűlés. Kataszrófavédelmi együttműködéssel kapcsolatos pályázatról is döntöttek.


A Közgyűlés úgy határozott, hogy a 191/2008. (VII. 30.) Korm. rendelet alapján a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgáltató Központ keretein belül működő támogató szolgáltatás támogatására pályázatot nyújt be. Továbbá vállalja a kötelezően teljesítendő feladatmutatójának arányos emelését, valamint a 2009. évi költségvetés keretein belül biztosítja a szükséges tárgyi és személyi feltételeket, továbbá a támogató szolgáltatás tárgyában benyújtott pályázat pozitív elbírálása esetén a NapSzak Integrált Intézmény Támogató Szolgálatát 2008. december 31 - ig a Sopron és Környéke Gyermekjóléti és Családsegítő Központtal összevonja.


A Sopron Selmeci utcai ingatlanra kiírt értékesítési pályázatot nyílt ülésen tárgyalta a képviselőtestület.

A döntés értelmében a város eredményesnek nyílvánította a Selmeci utca ingatlanára kiírt értékesítési pályázatot. A Soproni Egészségház működtetése az előterjesztés részét képező megállapodás szerint történik majd. Az egészségügyi alapellátási funkciókra létesítendő házban egy gyógyszertárból, 9 felnőtt háziorvosi, 5 gyermek háziorvosi, 4 fogorvosi, valamint 2 szakorvosi rendelő, védőnői szolgálat és űállandó orvosi ügyelet működne.
Dr. Simon István, a kötelező önkormányzati feladatként történő helyi gyógyellátás jelenlegi helyzetét részletesen fölvázolva, kifejtette: a város érdekeinek érvényesítése a legfontosabb a parciális érdekekkel szemben. A Lenkey utcai és a Táncsics utcai intézetek korszerűtlenek, működési költségeik nagyon magasak, amelyek az önkormányzatot terhelik. Az új rendelő korszerű feltételeket teremt, és minőségi előrelépést jelent a helyi gyógyellátásban – mondta az alpolgármester. Az érintett orvosokkal két alkalommal egyeztetett az önkormányzat - hangzott el a közgyűlésen.


Dr. Simon István alpolgármester zárszavában megköszönte a képviselők hozzászólását, akik ,,darabokra szedték az előterjesztést” elmondta: Jelentős javító szándékú észrevétel hangzott el. 30 nap múlva az együttműködési szerződést újra a közgyűlés elé hozzák, amelyben a javító szándékú észrevételeket is figyelembe veszik. Hasznos a betegeknek, a betegellátásnak és a városnak is. Önkormányzati tehervállalás nélkül az önkormányzat rendelőinek a sorsa megoldódik, támogatható az előterjesztés.


2008. augusztus 26., kedd 10:07


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület