CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. jĂşlius 16., kedd, Valter napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Október üzen a mának!

Az igazságnak, szabadságnak és reménységnek szellemében vagyunk kötelesek teljesíteni '56 befejezetlen forradalmát és küldetését, aAzért, hogy végső győzelemre vigyük az 1956-ban elkezdett forradalmat: vértelenül de ezúttal mindenképpen maradandóan.


képek Képgaléria

Sopron Megyei Jogú Város nagyszabású, látványos Fő téri rendezvénnyel ünnepelte az 1956. évi forradalom és szabadságharc évfordulóját.

A soproni Fő téren látványos élőképek, Csepel-teherautó, fények és hangok idézték fel az 56-os eseményeket, osztatlan sikert aratva. A műsorban a Soproni Petőfi Színház művészei, a Presidance Táncegyüttes és soproni fiatalok közösen léptek fel.

Az ünnepségen jelen volt Sopron város vezetése, dr. Fodor Tamás polgármester, Abdai Géza és dr. Simon István alpolgármesterek, továbbá dr. Molnár Ágnes, országgyűlési képviselő (Fidesz) a helyi képviselőtestület tagjai. Az ünneplő közönséget dr. Fodor Tamás polgármester köszöntötte, külön név szerint is megemlítve Sopron 1956-ot megélt tanúit, Várnai László, egykori határőr főhadnagyot, Bujdosó Alpár, okleveles erdőmérnököt, a MEFESZ elnökét, Katona Sándor, nyugalmazott alezredest, volt rendőrkapitányt, akiket a közönség tapssal köszöntött.

A megemlékezés szónoka Firtl Mátyás, Sopron és környéke országgyűlési képviselője volt.

Tisztelt Polgármester Úr! Tisztelt Képviselő Asszony! Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves Ünneplő Közösség! Tisztelt, velünk ünneplő56-os Soproniak!

Reményt adó és a forradalom győzelmében vetett hitet megerősítő a Szabad Európa Rádió hírszolgálatának 1956 őszén az éterbe sugárzott híre:

,,A Soproni Diáktanács nem tartja kielégítőnek azokat az engedményeket, amelyeket a budapesti kormány tett. A soproni lakosság teljes politikai szabadságot kíván, és minden reményét a szabad választásokba veti.”

Egy kortárs történész szerint kétféle forradalom létezik: egyrészt, vannak, amelyek egyfajta ideológiai önmegvalósítást próbálnak végrehajtani, és rendszerint erőszakot szülve vérengzésekbe torkollnak.

Másrészt vannak forradalmak, amelyek ,,erkölcsileg teszik helyre a kizökkent időt.”

1956. forradalma ez utóbbiak közé tartozik. A soproni események pedig ezt kiváltképpen igazolják.

Az 1945 utáni időt a szovjet katonai megszállás és a kommunista hatalomátvétel zökkentette ki. Az országra erőltetett, a társadalomtól teljesen idegen ideológia és életforma: hazug, embertelen és élhetetlen volt.

A háború utáni, alig egy évtized alatt az értelmiség szembesült azzal, hogy nincs szükség tudására, csak kiszolgáló-személyzetként használja a rendszer. A munkás rájött, hogy nem tulajdonos, hanem érdekképviselet nélküli rabszolga. A parasztot szövetkezetbe kényszerítették, lesöpörték padlását is. A diákság ráeszmélt, hogy hazugság az, amit neki tanítanak.

A sokféle emberi elégedetlenség, a csalódás, a változtatás szándéka - az elvek, értékek és eszmék ereje, a közösség egy-akarata egyszercsak emberfeletti erőket mozgósított.

1956 a lélek erejével nyúlt bele, mindenki részéről egyakarattal, a kizökkent időbe.

Tisztelt Ünneplők!

Az időbe való belenyúlás az ember számára nem egyszerű és nem könnyű feladat. Tulajdonképpen emberfeletti. Emberfeletti, ezért áldozatot, életet követel.

Kioltott életeket, kettétört életpályákat, a hazából elűzött, a börtönökben megalázott, a mindennapokban megfélemlített, ellehetetlenített életeket. Nincs olyan magyar család, aki ezekről ne tudna személyes emléket idézni.

A mai napon adassék mindenekelőtt tisztelet és örök megbecsülés mindazoknak, akik életüket, egzisztenciájukat, jövőjüket áldozták a szabadságért.

1956 az áldozathozatalban egyesített minden magyart. Ezért is válhatott 20 évvel ezelőtt a Köztársaság kikiáltásának napjává, és azért, mert, a magyar forradalom és szabadságharc 12 napja, a nép többségének egyező akaratából, a világtörténelemben elsőként ingatta meg a szilárdnak hitt szovjet birodalmat; és azért is, mert a magyar történelemnek az eszmék, értékek mentén történt, ritka nemzetegyesítő időszaka volt.

Azonban a szabadságharcot leverték.

Az elnyomó, nemzetellenes ideológia pedig gyorsan alakot váltott: egy kirakatban mutogatható, hazug rendszer alakját vette fel. Miközben erkölcsileg korrumpálta a társadalom egy részét, a rendszer gyilkos múltjára fátylat borított, és gondosan kimunkálta annak lehetőségét, hogy a hatalomba kapaszkodók magukat átmentsék.

1989-ben a nemzet- és országrontó ideológia már nem tudott védekezni, ezért, beállt a tüntetők közé. Ha nincs forradalom, akkor hatalomátvétel sincs, csak a hatalom újraosztása. És ez volt a rendszerváltozás…

1989-ben mégiscsak 1956 győzelmének korszaka érkezett el, de a kommunista hatalom a maga gyors újraelosztásába kezdett, újabb önmaga átmentésébe, s így a győztes56-os forradalom nem teljesedhetett be. Rendszerváltozássá finomult. Egy közirónk szerint: ,,silányult."

Tisztelt Emlékezők!

Rákosiék nyolc évig folyamatosan hazudtak, majd aztán Kádárék is még vagy 30 évig, kifinomultabban. 89’ben a politikai bukás lehetőségének közeledtével az akkori KISZ-titkárok, pártkáderek, cenzorok, pufajkások, SZT-tisztek újból alakot váltottak. Megteremtették a folytonosságot a mához: a jelen Gyurcsány-Bajnai életérzéséhez, a kormányzati módszerként használt, évek óta tartó hazugságsorozaton át .

Ez az életérzés ma már a megszűnő munkahelyek, a tönkrement vállalkozások, a bezárt kórházak és rendelők, a lelakatolt iskolák, a kilátástalanság, a pénztelenség, a kifosztottság és a kiszolgáltatottság életérzése. Hogy bármikor bármit elvehet tőlünk a hatalom. Az a hatalom, amely lényegében illegitim, viszont bármit megengedhet magának, hiszen nem tehetünk semmit ellene.

Tisztelt Egybegyűltek!

Újból kizökkenni látszik az idő. Csakhogy ez a mi időnk, immár 8 éve! Hiába múlt el ’56 óta több mint 50 év!

Ma, hazug vezetők, újból hazug, embertelen és élhetetlen időket kényszerítenek ránk. A mai Magyarországon már nincs olyan nap, hogy ne ütköznénk hazugságokba.

Erkölcsileg kizökkentett időt élünk ismét.

A rendszerváltás utáni 20. évben, a Köztársaság kikiáltásának 20. évében megint visszatért az az érzés, hogy mindent elvehetnek tőlünk, amit munka, áldozat árán elértünk: a család biztonságát, a tisztességes munkáért járó tisztességes megélhetés lehetőségét, az otthonteremtés reményét, a kiszámítható és tervezhető jövőt.

Akik nem emlékeznek a múltra arra ítéltetnek, hogy újra és újra elszenvedjék tévedéseik és mulasztásaik következményeit. - mondta Bibó István.

1956 igazságának eszméje kötelez arra, hogy emlékezzünk, de annál is többre: hogy leplezzük le végérvényesen a hazug rendszer átlényegüléseit: a hazug rendszer mutáns, tovább élő hazugságait.

Az 1919-es, majd 1947-es hazugságokból mára: elcsalt választás, eladósított ország, prédává tett, kiárusított nemzeti vagyon, offshor-ügyletek, végkielégítések, mutyik és lenyúlások,öszödi mentalitás lett.

Kedves Soproniak!

2010-ben rajtunk múlik, hogy – Bibóval szólva – ne kelljen újból elszenvednünk tévedéseink és mulasztásaink következményeit. 2010-ben erkölcsileg helyre tehetjük a kizökkentet időt: egyszer s mindenkorra!

Tőlünk ma, 23.000 elitélt, 400 kivégzett , 18.000 internált és 200.000 kényszerűségből emigrált honfitársunk, a nemzet áldozata követeli ezt.

A helyére tett idő az, amelyben mi Magyarország minden polgárával képesek vagyunk megteremteni a nemzeti egységet, továbbörökíteni a nemzeti múltat, hagyományt és büszkeséget, megbecsülni, és a közösségeink javára fordítani a történelmi egyházak nemzetszolgálatát.

A helyre tett időben helyreállítjuk a törvényes rendet, bármilyen alku nélkül. Védelmet nyújtunk a törvénytisztelő polgároknak. A családok, a gyermekek és fiatalok támogatására szövetkezünk és a nemzedékek együttműködésére. Újból érdemet és becsületet teremtünk a munkának, a teljesítménynek, a tisztességes a vállalkozó szellemnek, hogy elősegítsüka munkából élők boldogulását, gyarapodását.

A tudásnak, a hozzáértésnek, a közösségi felelősségnek és az erkölcsnek az erejével fogjuk visszazökkenteni az időt, egy olyan mederbe, ahol a magyar nem ellensége a magyarnak, hanem határon innen és túl együtt szövetkezik arra, hogy a jelenlegi válsághelyzetéből kivezesse a nemzetet. Hogy Magyarország – ezerévesnél hosszabb államiságának rangja szerint – az őt megillető helyet foglalja el újból az európai közösségben.

"Egy nemzet gazdagsága mindenekelőtt az őt alkotó emberekben rejlik" – mondta II. János Pál. "Az egyes emberekben. A fiatalokban. Minden egyénben, aki az igazság nevében virraszt, mert valójában az igazság ölt testet a szeretetben.”

Legyen üzenet számunkra ez, és 56-ból az idézet rádiósüzenet:,,A soproni lakosság teljes politikai szabadságot kíván, és minden reményét a szabad választásokba veti.”

Ennek az igazságnak, szabadságnak és reménységnek szellemében vagyunk kötelesek teljesíteni 56 befejezetlen forradalmát és küldetését.

Azért, hogy végső győzelemre vigyük az 1956-ban elkezdett forradalmat: vértelenül de ezúttal mindenképpen maradandóan.

A soproni ünnepség végén az 1956-os forradalom és szabadságharc emlékfalánál az ünnepségen résztvevők elhelyezték a megemlékezés virágait és mécseseit.

20091023sopron54m.jpg

BTÉ

Fotó:Tóth Zsombor2009. október 25., vasárnap 14:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület