CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 14., vasárnap, Tibor napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

Jól sikerült az "Öszi Könyvtári Hét" a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban

Jól sikerült az "Öszi Könyvtári Hét" a soproni Széchenyi István Városi Könyvtárban

Az 1995 óta évente sorra kerülõ rendezvénysorozat eseményeit úgy és annak érdekében szervezzük, hogy a könyvtárról szóló hírek közreadásával frissítsük a lakosság emlékezetét s hogy felhívjuk a figyelmet új szolgáltatásainkra.
Arra törekszünk, hogy rendezvényeink mindegyike kapcsolódjék a könyvtár dokumentumaihoz, megelevenítve azokat, vagy a belõlük szerezhetõ ismeretek bemutatásával, valamint,  hogy egy-egy rendezvény keretében bemutathassuk a könyvtári munka különbözõ részlegeiben folyó tevékenységet és annak eredményeit.

1998-ban a korábbi éveknél több újdonsággal szolgálhattunk, de nem maradtak el a szokásos és olvasóink által kedvelt meghívásaink sem.

Néhány nappal megelõzte ugyan a hetet, de már annak szellemében az olvasás népszerûsítésében  segített Pálfy Margit színmûvész, aki a központi könyvtárban és a bánfalvi könyvtárban mutatta be zenével kísért irodalmi mûsorát. A mûvésznõ két estén, kétféle rendezésben idézte fel - halálának 100. évfordulója alkalmából - Erzsébet királynõt,  Mészöly Géza fordításában mutatta be Sisi  saját verseit.

A gyermekkönyvtár három programot kínált
"Kerek egy esztendõ" címmel hónapsorolóját mutatta be Cseh György gitárkíséretével Bende Ildikó a  gyõri Színház mûvésznõje. A mondott és énekelt vers nyomán megelevenedett a betû, játékkal fûszerezve az ilyen rendezvény mindig siker a könyvtárhasználatra nevelés kezdetén.
Könyvekbõl is olvasható és tanulható az ügyeskedés. Ezt bizonyította a gyerekeknek szervezett kézmûves foglalkozás, ahol a "fogások" megértését segítették a könyvtárosok. Szép munkák, ajándékok készültek a csavart és varrott raffiából, csinos képek a termésekbõl, magocskákból.
A hét egy napján minden évben ismerkedõ látogatásra hívja az óvódásokat a gyermekkönyvtár. A rengeteg jelentkezõ látogatása e hétre is áthúzódott, eddig 428 olvasni még nem tudó leendõ iskolás találkozhatott a mesevilág szereplõivel, a vetítésen mi csak magyar népmesékbõl válogattak.
Meglepetéssel és egyben nagy örömmel köszöntöttük azt a kisfiút, aki a "Védett állatok gyermekenciklopédiája" címmel megjelent könyvet fogadta örökbe és ajánlotta fiatal olvasótársai figyelmébe. Az örökbefogadás apropója, hogy a kisfiút is örökbe fogadták.

A könyvtár ritkán kerül a szponzorok látókörébe, kevesen kötelezik el magukat velünk arra, hogy segítik munkánkat. Aki azonban e céllal közeledik, annak számára a könyvtár is  megtalálja a módját, hogy  viszonozza az önként kínált segítséget.
Az Internet-Sopron Egyesület  befogadása már ismert az Internetto látogatói elõtt, egymás munkájával naponta ismerkedve együttmûködésünk hasznára is egyre több a bizonyíték.
A hét szerdáján két új társ - talán nem véletlen, hogy gyermekként mindketten élvezték könyvtárunk vendégszeretetét - mutatkozott be nálunk az eseményre hívott vendégek elõtt.
Oktató és multimédia központ létesült a Demotime és a Mikromentor Kft segítségével, velük is szerzõdés keretében állapodott meg a könyvtár. Reméljük, az informatika mûvelõibõl álló támogató "hármas" és az információ közvetítésére szolgáltatásokat szervezõ könyvtár közötti együttmûködés során újabb eredmények születnek a könyvtárhasználók igényeinek színvonalasabb kielégítésére.

Szokolay Sándor számára mindig gyönyörûség a zenehallgatás. Láthattuk, hogy részesévé is vált a mûélvezetnek, így nem "csak" elõadója volt annak a találkozónak, amelyre a zenemûtárba hívtuk vendégeinket. Zenemûvek bemutatásával haladt zeneszerzõvé válásának útján és így vont analógiákat szerzõkkel, mûvekkel, érzékeltetve hatásukat saját munkáira, melyekbõl ajándékot nyújtott át a zenemûtár számára.
 
A "Soproniak a Don-kanyarban" címmel a Vasvillában rendezett nyilvános kiállítással a helytörténeti kutatás fontosságát kívántuk hangsúlyozni. A könyvtár falain kívülre kerülve reméljük sikerrel vált bemutathatóvá egy téma kutatásának eredménye is, amelynek további sikerét jósolja a fiatal helytörténész és a kutatott terület dokumentumait õrzõk, a témával elkötelezett érdeklõdõk találkozása.

Sopron város könyvtárosainak szakmai összejövetelérõl és annak az Internettot is érintõ hatásáról késõbb olvashatnak beszámolót.

A hét "Nyílt Nap"-ján 535 látogatónk volt, 187-en  882 kötet könyvet kölcsönöztek, a "megbocsátás" ellenében 86 könyv került vissza könyvtárunkba.

1998. október 14-én összesen 163-an éltek az ingyenes beiratkozás lehetõségével, mely a könyvtárnak 106.400 Ft elmaradását jelentette az év során tervezett két millió forintos bevételbõl.
Lehet, hogy arról a két millióról is le kellene mondania a könyvtár fenntartójának és akkor tényleg állampolgári jogon lennének igénybe vehetõk a könyvtár szolgáltatásai?
 
          Müller Imréné
****1998. október 22., csütörtök 00:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület