CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. április 18., csĂĽtörtök, Andrea, Ilma, András napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Közélet  

"A formaldehid szerepe biológiai rendszerekben -
Metilezési és demetilezési folyamatok"
címmel nemzetközi konferenciát tartanak Sopronban 2000. október 9-13 között


A konferencia helyszíne: HOTEL SZIESZTA Sopron

Sajtótájékoztató időpontja: 2000. október 10-én, kedden, 12.30 órakor

helyszíne: Hotel Szieszta Konferenciaterem

A sajtótájékoztató előadói:

  • Dr. Tyihák Ernő /MTA doktora, a Szervező Bizottság elnöke/
  • Dr. Szende Béla /MTA doktora, egyetemi tanár, Orvostudományi Egyetem/
  • Dr. Trézl Lajos /MTA doktora, egyetemi magántanár, Budapesti Műszaki Egyetem/
  • Dr. habil. Albert Levente /egyetemi tanár, Nyugat-Magyarországi Egyetem/
  • Dr. habil. Szilágyi Mihály /MTA doktora, egyetemi magántanár, Magyar Biokémiai Egyesület főtitkára/
  • Dr. Németh Zsolt /egyetemi adjunktus, Nyugat-Magyarországi Egyetem/


Az 5. jubileumi, nemzetközi konferencia célja és főbb témái

A jól ismert formaldehid "kétarcú" molekula, egyrészt környezetszennyező, jelen van a kipufogó gázokban, dohányfüstben, az ipari üzemek termelte füstben, s kibocsátódik műanyagipari termékekből, bútorokból, textíliákból stb., s mint ilyen toxikus (pld. mutagén és rákkeltő), ezért az egész világon sokat tanulmányozott anyag. Másrészt a legújabb - főleg hazai - kutatások eredményeként egyre nyilvánvalóbb, hogy a toxicitásáról jól ismert formaldehid, mint legegyszerűbb alifás aldehid és az egyik legreaktívabb szerves molekula az élővilág közönséges, de nélkülözhetetlen saját összetevője (nagyrészt labilis hidroximetil-csoportok formájában), mégpedig alapvető biológiai funkciókkal, ami nagy reakciókészségéből ered. Fontos tény, hogy a formaldehid keletkezhet külső eredetű vegyületekből is a biológiai rendszerekben, így a "kétarcúság" e rendszereken belül is adott lehet.

A világviszonylatban is egyedülállónak nevezhető hazai szervezésű konferencia-sorozatban, az immáron 5. Jubileumi, nemzetközi konferencia célja tehát e kis "kétarcú" molekula eddig ismert és ismeretlen negatív és pozitív reakcióinak és funkcióinak a minél alaposabb megismerése, az új eredmények bemutatásával és megvitatásával.

A konferencia témái (hasonlóan a korábbi rendezvényekhez) igazodnak a formaldehid említett kétarcúságához.

A formaldehid speciális elméleti szempontjaival (pld. a hidrid-anion adó, valamint a szupermolekula jellege s más kvantumkémiai közelítések) foglalkozó első szekció alapozónak is nevezhető a többi témákhoz, s jó tudni, hogy hazai kutatók is jeleskednek e területen is.

Külön szekció foglalkozik a formaldehid hagyományos problémáival, pl. kibocsátásával különböző ipari termékekből, mint gyanták, textíliák, bútorok, stb... Ehhez kapcsolódik a formaldehid toxikológiája (légszennyezés, szobák, iskolatermek stb. levegője, ellenőrzése stb.). Idetartozik a formaldehid a normális és rosszindulatú sejtszaporodásban játszott rendkívül bonyolult, de egyre jobban ismert funkciója is, tekintettel pl. az ún. programozott sejthalálban (apoptózis) játszott különös szerepére.

A formaldehid előfordulása a bioszférában (a mikroszervezetektől az emberi szervezetig, s benne a különböző biológiai folyadékokban mint. pl. a vér, vagy a spermafolyadék) jelentős helyet foglal el a programban. Szorosan kapcsolódik e témakörhöz az a kényes, korábban is sokat vitatott terület, ami szerint a CO2 megkötése pl. növényi szervezetekben formaldehiden keresztül történik-e vagy sem. Hazai, teljesen új megközelítéssel foglalkozó, s más hasonló előadások témája lesz ez.

Több új szempont jelenik meg a konferencia programjában a formaldehid és a stressz szindróma fázisainak kapcsolatáról, mint a formaldehid ciklus és az alkaloid-anyagcsere, kémiai stressz és a formaldehid szint növényi és állati szövetekben, vagy a növények előkezelési koncentrációtól függő kettős immunválasza a pathogénekkel szemben. Kiemelt szerep jut a formaldehid képződésében a különböző oxidázoknak (mint pl. peroxidázok, vagy demetilázok), így pl. in situ formaldehid képződés az agyszövetben külső eredetű vegyületekből. A különböző toxikus endogén reakciókra is hajlamos formaldehid (pl. hidrogén-peroxiddal) eliminálása bio-tiolokkal természetes folyamat lehet, kapcsolat az endogén glutathion-szint és a formaldehid anyagcsere között.

A konferencia egyik kiemelt (ezért is szerveződik az első hazai un. Európai Borvárosban, Sopronban) szekciójában hangzanak el a szőlőben és a belőle készült borban is előforduló polifenolok és a formaldehid közötti kölcsönhatási reakciókról szóló előadások és poszterek. Ezek szerint pl. a vörös borban jelentős mennyisében jelenlévő sztilbén-származék, növényi antibiotikum (fitoalexin jellegű) transz-rezverátrol és rokon vegyületek különösen kedvező, sokrétű biológiai (kémiai védő és ölő-gátló) hatása az endogén formaldehid mobilizálásán és e vegyületekkel való kölcsönhatási reakcióin alapszik. Várhatóan nagy feltűnést kelt a (pl. transz-rezveratrol) hatásmechanizmusra adott minden eddigitől eltérő magyarázatokat. A szekciót kiemelten támogatja, a kapott információk alapján, a Párizsban székelő O.I.V. (nemzetközi szőlő és bor szervezet), amely képviselteti magát a rendezvényen.

Több előadás foglalkozik a tengeri alga kivonatok és belőlük előállított tiszta anyagok (elsősorban formaldehid-generátor jellegű betainok) biológiai aktivitásával, mezőgazdasági hasznosíthatóságával (hozamfokozás, indukált rezisztencia stb.)

Különösen érdekesnek ígérkezik a formaldehid anyagcsere és a mikrobiológiai szempontok kapcsolatával foglalkozó szekció. Az egyik referátumban a formaldehid, mint a trigger mechanizmus iniciátora és a koordinátora szerepel. Míg egy másik előadás nem kevesebbet fog állítani - korábbi néhány közlemény is utal erre-, mint azt, hogy az antraciklin-alapú vegyületek, antibiotikumok DNS-addukt képzésében az endogén formaldehidnek alapvető szerepe van.

A formaldehid mérése, kimutatása és azonosítása, azaz analízise biológiai mintákban - a fentiekből következik - nagy jelentőségű. Néhány előadás a formaldehid és potenciális generátorának, valamint befogó molekulájának meghatározására alkalmas korszerű elválasztási (pl. OPLC, HPLC) és spektorszkópiás (pl. MALDI-MS) módszerek bemutatásával fog találkozni.

A Nyugat-magyarországi Egyetem oktatóinak részvétele

A Nyugat - Magyarországi Egyetem Erdőművelés Tanszékének és Kémiai Intézetének oktatói 6 éve foglalkoznak az endogén formaldehid ciklus témakörrel. Elsőként alkalmaztuk az endogén formaldehidet és generátorait jelzőmolekulákként az erdészeti tudományok fontos területein, pl. magtárolási, csíra- és életképesség minősítési, valamint növényi stressz kutatásokban. Kísérleteinket első sorban csertölggyel (Quercus cerris L.) folytattuk. Eredményeinkről a 4. Konferencián 6 dolgozatban számoltunk be, majd az ACTA BIOLO-GICA HUNGARICA c. folyóiratban angol nyelven publikáltuk azokat. Legújabb eredményeinket az 5. Konferencián 5 önálló dolgozatban ismertetjük. A 6. dolgozatunk formaldehid emisszióval foglalkozik, fontos környezetvédelmi kérdéseket vet fel.

Az 5. Formaldehid - konferencián önálló dolgozattal jelentkeznek Egyetemünkről a Faipari Mérnöki Kar Lemezipari Tanszékének oktatói is.

A nemzetközi rendezvényen mintegy 15 országból kb. 70 résztvevővel kell számolni. A Soproni Polgármesteri Hivatal vezetői kiemelten támogatják a konferenciát.

Összefoglalva, az immáron 5. alkalommal megrendezésre kerülő konferencia szervezésével - úgy tűnik - érdemes volt foglalkozni, a korszerű média segítségével pl. a hazai eredmények biztosabban jutnak el a tudományos közvéleményhez, s reméljük a gyakorlatban is hamarosan hasznosulni fognak.
 

Dr. Tyihák Ernő
a MTA doktora,a Szervező Bizottság elnöke2000. október 09., hétfő 00:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület