CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. május 21., kedd, Konstantin, András napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Városháza  

A kisrégióban először Sopronban

Ma került megrendezésre az a Konferencia, amely a Nemzeti Drogstratégia bemutatásáról, a stratégia helyi megismertetéséről szól
Dr. Payer Erzsébet alpolgármester és Bognár Ildikó kistérségi menedzser meghívására a kisrégió települési polgármesteri, intézményvezetői, pedagógusai, kortárs segítői a Városházán hallgatják meg azt az előadást, amelyet az ISM megbízásából Ottó Mariann szakpszichológus ad elő.
A konferencia előtti sajtótájékoztatón elhangzott, hogy a Nemzeti Drogstratégia megismertetése az országban 148 helyen történik, melyek első állomásai  között szerepel Sopron. Ez elsősorban a kistérségi megbízottnak és az önkormányzatnak köszönhető, akik együttműködésük keretében az ISM felhívására azonnal cselekedtek.
Sopronban már több olyan program is működik, amely alapja lehet a nemzeti program végrehajtásának, hiszen Sopronban már több éve hangsúlyos feladat a drogprevenció. Eddigi körvonalazódott irányait az alábbiakban lehet összefoglalni:

Primér prevenciós irányok:

diákokat célzó:

- a segítő szakmák, az ÁNTSZ és a rendőrség oktatást segítő prevenciós programjai
- a segítő intézmények kortárs képzései
- az életminőséget javító, személyiségfejlesztő szabadidős programok
- a Diák-Drót (telefonos, anonym, ifjúsági lelkisegély-szolgálat)

felnőtteket célzó:

- a drog-grémium (stratégia-kísérletek)
- esetmegbeszélések
- Soproni Mentálhigiénés Napok
- mentálhigiénés irányú pedagógus továbbképzés kísérlete
- Egészségház Alapítvány
- S.O.S. (telefonos, anonym, felnőtt lelkisegély-szolgálat)

Secunder és tertier prevenciós irányok:

- drogambulancia a megyében (Győrben)
- pszichiátriai szakrendelés felnőtteknek Sopronban

   Az eddigi cselekvési irányok és kezdeményezések vitathatatlan eredménye, hogy életben tartották a probléma-érzékenységet, az elhivatottságot és a cselekvőképességet.
A drogprevencióban az idáig tevékenykedő intézmények és szakemberek jó szándéka és szakértelme vitathatatlan. A munka hatékonyságát azonban néhány tényező hátravetette.

Ezek a következők:
- az összehangoltság kis mértéke az eddigi cselekvési irányok között
- az iskola a prevenció egyik legfőbb színtere, a pedagógusok pedig, akik potenciális kulcsszereplői, egyelőre kívül rekednek a cselekvés körén - nem elég motiváltak -  holott a tömegeket érintő, hatékony prevenció kulcsa a kezükben van
- a pedagógusok és segítő foglalkozásúak közötti párbeszéd az észlelő és jelzőrendszer szintjén működik, de az interprofesszionalitás (szakmaközi együttműködés) nem teljeskörű
- a pedagógusoknak nincs komepetenciaélményük a preventív cselekvésekkel kapcsolatban,  mert eszköztelenek, prevenciós ismereteik hiányosak.

   A fenti cselekvési irányok megvalósítása és hatékonysága érdekében az ifjúsági ügyeket felügyelő alpolgármester kezdeményezésére elkészült a "Városi Drogprevenciós Stratégia", melyet a közgyűlés 2001 januárjában elfogadott.
   A tavalyi évben immár második alkalommal rendeztük meg a Soproni Mentálhigiénés Napok c. rendezvényt. A többnapos program lehetőséget biztosított egyrészt a prevenciós munkában dolgozók együttműködésének javítására, másrészt a szélesebb körben való információ, tájékoztatás megvalósítására. Az önkormányzat ezt a rendezvényt a GyIK Kht. közhasznú szerződésében külön rögzítette.
   A Soproni Mentálhigiénés Napok nyitórendezvényére egy kisfilmet is készítettek "Angyallá szabják testemet" címmel. A filmet több iskolában már vetítik, videokazetta formájában és rövid útmutató kíséretével a pedagógusok osztályfőnöki órán alkalmazzák. Rendkívül nagy segítséget nyújt a film a kortárs előadók munkájában.
   A városban működő diákönkormányzatok aktív részvételével alakult meg tavaly az AKSI, vagyis az Aktív Soproni Ifjak Köre. A diákok többnapos továbbképzésen vehettek részt, programjaikat az önkormányzat kiemelt figyelemmel kíséri.
   Az ifjúsági ügyeket felügyelő alpolgármester kezdeményezésére az országban egyedülálló módon az Oktatási Minisztérium által akkreditált pedagógusképzést indítottunk el a tavalyi évben. A jelenleg is folyamatosan zajló képzésen a soproni pedagógusok a prevenciós munkához nélkülözhetetlen ismereteket szereznek meg, és hasznosítják majd további munkájuk során. Fentieken túlmenően az önkormányzat pályázott az ISM-nél, ahol 1,3 millió forintot nyert a város Kábítószerügyi Egyeztető Fórumának létrehozására.

   A KEF alakuló ülésére ma délután, a konferenciát követően kerül sor, ahol az éves munkaterv, valamint a Városi Drogstratégia cselekvési feladatainak egyeztetése lesz napirenden.

   A Kábítószerügyi Egyeztető Fórum (KEF) a kábítószerkérdés elméleti és cselekvési részében jártas szakemberekből áll (az oktatás, a hivatali tevékenység, a segítő szakmák, a sport, a kultúra, a szabadidő és a média egyes szakértőiből verbuválva).
A KEF felügyeli és ellenőrzi a kábítószer-koordinációs tevékenységet, annak eredményeit az előterjesztésekben felhasználja.
A KEF javaslatot tehet bizonyos intézmények, civil szervezetek stb. cselekvésbe való bevonására, ellenőrizheti az egyes intézmények közötti munkamegosztást, felülvizsgálhatja az egyes intézmények cselekvési jogosultságát a hatékonyság és a kitűzött célok tükrében.

A KEF feladata:

- a stratégia cselekvési programjának árnyaltabb kidolgozása
- az adatgyűjtés, -feldolgozás, -tárolás (az adatvédelmi törvénynek megfelelően)
- az egyes cselekvési színterek tevékenységének összehangolása
- évente legalább két alkalommal prevenciós kerekasztal szervezése
- a tevékenységek hatékonyságának kontrollja
- továbbképzések szervezése
- az iskolai és óvodai prevenciós munka kiemelt segítése
- a kapcsolattartás és az együttműködés megszervezése regionális, országos és nemzetközi szinten
- a prevenciós tevékenységet végzők szakmai kontrolljának megszervezése, ellenőrzése
- a Kábítószerügyi Egyeztető Fórum rendszeres tájékoztatása
- a médiumokkal való rendszeres kapcsolattartás, információ-szolgáltatás.

A délutáni alakuló ülés eredményéről, az éves munkatervről a későbbiek során beszámolunk.

NZS2001. jĂşnius 06., szerda 14:40


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület