CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. május 21., kedd, Konstantin, András napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Szomszédvár - Régió  

Bölcs emberek voltak a régiek; ha így nem, hát úgy, de menni kellett a dolognak emberségesen és célirányosan.

Sókatonák laktanyája


Reprint kiadásból idézek. Porkoláb István: Celldömölk - Kismáriacell szabadalmas mezőváros - története (Celldömölk, 1927. Szagán és Hajnal könyvnyomdája) Emlékül e könyv egy-egy példányát is megkapták a versenyzők, akik a hétvégén (június 9-11.) Celldömölkön részt vettek a Magyar Máltai Szeretetszolgálat ifjúsági elsősegélynyújtó versenyén. (Kapcsolódó cikk: Szomszédvár - Szentmise a kráterben) Nem tudom, belelapoztak-e már, de ha igen, akármennyire fiatalkák is még, és sok dologról nincs fogalmuk az életben, illetve nem is tanulták még mindazon ismeretet, ami a könyv egyes mondatainak, részeinek megértéséhez nélkülözhetetlen lenne, biztosan jól elkuncorásznak az ódon fogalmazásmódon - hiszen a szerző, akinek sorait 1927-ben nyomtatták ki, immáron nyolcvan éves szófordulatokat alkalmaz, ÉS maga is idéz régebbi forrásokat! A könyv 65. oldalán kezdődik A sóhivatal című fejezet. Lássuk.

**** Az egykori sóház, ma a szolgabírósági épület, alapjában nem változott; boltíveinek ódonsága, majdnem rideg egyszerűsége első tekintetre elárulja a régi kincstári épületet. Az apátság építtette 1768-ban, s a nagy telekkel együtt ingyen használatra engedte át a kincstárnak, melytől aztán nem is kerül vissza soha. A rend feloszlatása idején államtulajdonba ment át, s később készpénzzel kártalanították az apátságot.
A só, a legrégibb állami egyedáruság kezelését és forgalombahozatalát intéző hivatal elnyerésével anyagi és erkölcsi tekintetben egyaránt emelkedett a földből alig kinőtt új telep. A "sóház" tisztjei iskolázott nemes emberek, tekintélyes polgári tisztviselői a letűnt századok pénzügyi kormányzatának, 3-4-en már maguk hasznot jelentettek egy kezdetleges kis helység életében, 6-10-ed magukkal a sókatonák szintén itt költötték el fizetésüket.
De a főjövedelmet a fuvarosok hajtották. Győr és Szombathely között legnagyobb sótelepe Kiscellnek volt, ahova és ahonnét hosszú kocsisorok szállították majdnem szüntelen a ponyvával letakart nehéz sókockákat. A pápai országút és a Mesteri utca mentén állandóan szekeresek tanyáztak, meglakták a kocsmákat, és felkeresték a csizmadia műhelyeket is. Szóval: pénzt hoztak.
Fogalmat nyújt a sóhivatal forgalmára Vasvármegye 1842-ik évi "rendelése". "Az adóval oly tetemesen hátralévő helységek: M.Gencsnek 400, Pápocnak 400, Sz.Péternek 300, Egyh.Keszőnek 200, Várkeszőnek 100, Mihályfának 200, Sömjénnek 100 mázsa sónak Győrből Kiscellbe oly móddal leendő szállítása elhatároztatott, hogy a helységeknek ismét újabb mód nyújtassék az adónak könnyebb behajtására."
Bölcs emberek voltak a régiek; ha így nem, hát úgy, de menni kellett a dolognak emberségesen és célirányosan.
A sóház tisztjei és katonái idővel úgy hozzátartoztak Kiscell életéhez, akár a búcsúsok, vagy ma a vasutasság. A tisztek többnyire németek, német a polgárság is, az intelligensebbjével összebarátkoznak, együtt ülik meg az ünnepeket, és megjelennek a községi ügyek tanácskozásain. Szívesen keresik a szomszédos Nagydömölk nemesurainak társaságát, sőt egyik másik ott is lakik. 1787: Várdonyi Antal, a sóhivatal főnöke egyben császári biztosként működik közre a bencésrend feloszlatásánál, később Lamm, Frits, Pauer, Poppel, Petz, Sarlay "királyi sóházbéli tisztek"-ről tudunk. 1836: Seegner Keresztély perceptor, Simonsits József a kontrolor, Madarász József a mázsamester és Lyubibradits Márkus a mázsáló.
A sókatonák - rokkantak és obsitosok - a hivatal őrségét, munkás- és szolgateendőit látták el; a feketesárga faköpönyeg, melyből felváltva figyelték a Máramaros féltett kincsét szállító szekereket, egész a hatvanas évekig ott díszelgett a Mesteri utca sarkán. Mondják, Vidos Kálmán szolgabíró tüzeltette el sok más kétfejűsasos emlékkel együtt. A királyi sóház őrsége mellékesen a város őrségét is képezte, a helybeli polgárság soraiból 23 főre egészítve ki magát. Szerepe főként mint díszőrségnek ünnepélyek alkalmával volt.
A sókatonák laktanyája szemben az emeletes hivatali épülettel, a jelenlegi ipartestületi székházzal szomszédos rendőrlakással azonos helyen állt. Eredeti ormóstetős, alacsony falú külseje megélte századunkat, pár éve csak, hogy még formátlanabbá tették. Az 1870-es években benne helyezték el a kórháznak címzett szegényházat.
A szolgabíróság épülete - a tulajdonképpeni sóház - melletti Radó-féle magtár mutatóba maradt napjainkra a sótár raktárai közül. Ehhez hasonló kő- és fából épült raktárak sorakoztak a nagy telepen, melyet a sóhivatal megszűntével telkestől, házastól, mindenestől a Bach-korszak végén dobra ütött a kincstár, s 10.000 forintért eladott Weisz Benjamin kereskedőnek. Potom pénz volt ez érte; keresztény magyar ember nem árverezett - hazafiságból. Néhány évre rá egyedül Raffel Mihály fizetett ennyit azért az üres telekért, melyen kertje van és háza áll. ****

Remélem, kedvükre volt ez a kis visszacsusszanás a múltba. Holnap a celldömölki zsidósággal kapcsolatos részekre kerítek majd sort - véleményem szerint nem kevésbé érdekes, mint ez volt.

- gyöngyös -

Anyagaink a LAP Stúdió támogatásával készülnek.2001. jĂşnius 12., kedd 19:34


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület