CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. jĂşlius 16., kedd, Valter napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Kiállítást avatott  Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter a Károly-magaslaton

    Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter részvételével a Károly-magaslati kilátó újabb, – Csapody-Roth-Winkler – állandó emlékkiállításának megnyitójára került sor március 26-án.
Az ünnepi rendezvényen részt vett dr. Szájer József Sopron országgyűlési képviselője, dr. Gimesi Szabolcs polgármester, valamint a Csapody István, Roth Gyula és Winkler Oszkár családjainak tagjai és soproni polgárok.


Dr. Jámbor László, Dr. Gimesi Szabolcs, Dr. Turi-Kovács Béla miniszter, Dr. Szájert József és Andrássy Péter

    A Károly-kilátó lábánál Dr. Jámbor László a Tanulmányi Erdőgazdaság Rt. igazgatója köszöntötte a megjelenteket. A Soproni Parkerdő évszázados múltját és a Károly-magaslati kilátó történetét ismertetve, beszélt Romwalter Károlyról, a soproni nyomdászról, aki 1876-ban saját költségén építette fel a később városnak ajándékozott, fából épített kilátótornyot, amelynek helyén 1935 őszére épült fel a három zárt emelettel és két kilátószinttel rendelkező, Winkler Oszkár tervezte kőből épített torony. Az igazgató hangsúlyozta: 1998-ban indult el az a máig töretlenül tartó fejlődési folyamat, amelynek eredményeképpen nagyszabású – a kor igényeinek megfelelő fejlesztéseket célzó – beruházási program vette kezdetét. Sopron idegenforgalmi koncepciójának fontos részét képezi a természeti értékek megőrzése, amely érdekében a város és a Tanulmányi Erdőgazdaság között egy, az ügyet előre vivő érdekszövetség teremtődött meg. A Nyugat-magyarországi Egyetem, a város és a szakhatóságok együtt vállvetve érték azt el, hogy a közcéloknak alárendelten működjön a parkerdő, a meglévő természeti és épített értékek bemutatása és megőrzése mellett.

- Azoknak az elődőknek állítanak emléket a Károly-magaslati kilátó termeiben, akik munkájukkal hozzájárultak ahhoz, hogy a soproni erdő értékei felszínre kerüljenek és megmaradjanak - mondta dr. Jámbor László.

A továbbiakban Andrássy Péter a Soproni Erdőkért Környezetkultúra Alapítvány elnöke, a Soproni Városszépítő Egyesület tagja köszöntötte az ünnepség résztvevőit:

- Egy év után ismét válaszolnom kell arra a kérdésre, hogy: nem foglalkozik-e túlságosan sokat alapítványuk és a Kitaibel nevét viselő oktatóközpont túlságosan sokat a múlttal, amikor oly sok új feladat van?
    A mai - kissé hüvős tavaszi nap- itt a kilátónál megkönnyíti helyzetemet, hiszen egyértelműen bizonyítja azt, hogy mi értékeket szeretnénk felmutatni, követendő példaként megismertetni, megbecsülést kérni a veszélyeztetett természet és a tudást, a becsületes, szorgalmas munkát végző emberi alkotásoknak.
    A múltat végkép eltörölni akaró évtizedeket lassan felváltó: csak magaddal, a saját szabadságoddal törödő, hazug liberalizmussal szemben, más elvet szeretnénk szolgálni. Azt, amelyet Gombocz Endre így fogalmazott meg:
    "A jövőnk ígérete múltunkban van" a kilátó 1936. évi avatásához kapcsolódó írásában Heimler Károly a Soproni Városszépítő Egyesület elnöke ugyancsak előrelátó ember volt, amikor - az akadékoskodó kérdésfeltevőknek, a következőket írta: "a létesítménynek etikai jelentése van. Innen messzire látva szemlélhetjük és mutathatjuk meg barátainknak az Isten ajándékaként kapott szép tájat, erdőségeit, a nagy tavat és az évszázados emberi munka alkotásait." Okos és a jövőbe látó volt, mert érzékelte, hogy az ember magatartása a döntő abban, hogy miként sáfárkodunk az ajándékokkal, a természettel és más értékeinkkel. Tudjuk, hogy ő vetette fel először a soproni kötődésű természetkutatók bemutatását a kilátóban. Javaslatát azonban a II. világháború és az azt követő felejthetetlen évtizedek elodázták. Örüljünk most annak, hogy a Városszépítő Egyesület a visszakapott tulajdonában - az alapítvány által megteremtett összefogással - az 1999-ben el-kezdett szellemi-, tárgyi építkezést rövidesen sikeresen valósítja meg. Nem ünneprontás az, ha azt is megemlítjük, hogy éppen az értékmegbecsülő, értékvédő magatartásban, ez csak kis lépést jelent, hiszen a rombolással állandó küzdelmet kell folytatnunk és ezekben az órákban autósok, motorosok taposnak el vizekhez vonuló kétéltűeket, nem is olyan távol innen.

    Két állandó kiállításunk, a mai naptól már 5 olyan természettudós értékteremtő munkásságáról ad átfogó tájékoztatást, akikről az alábbiakat emelhetjük ki:
 kiemelkedő tehetségűk már diákéveikben megmutatkozott és vezetett el európai elismertséghez, nehéz helyzetekben, haza-, város- és közösségszeretetüket, a fiatalokkal való kapcsolatukat, az önzetlenség a szolgálat, a szerénység jellemezte, aligha lehet véletlen, hogy nemcsak ők, hanem azon társaik is, akiket csak egy-egy lapon tudunk bemutatni - pl. A Romwalterek Muck Endre, Winkler Oszkár, Csapody Vera és mások - keresztény családban, kitűnő iskolákban váltak, hittel élő emberekké.


Nemzeti színű szalag átvágásának pillanata

Máig ható aktivitásuk érzékeltetésére egy-egy - talán kevéssé ismert - hivatkozás:

- Kitaibel Pál - akinek édesapja a szomszédos Nagymartonban (Mattersdorfban) szőlősgazda és vendéglős volt - 1796-ban átfogó képet adott a Kárpát-medence szőlő és borgazdálkodásáról, Tokajtól, a Fertővidékig, Rusztot kűlön kiemelve. Nem véletlen tehát, hogy itt üdvözölhetünk olyan soproni, fertőrákosi és ruszti borászokat, olyanokat, akik értékterem-tő, igényes munkájukkal az európai, a kitaibeli örökséget képviselik és mutatják be vendégeiknek pincészetükben.
- Gombocz Endre a királyi magyar természet-tudományi társulat tikáraként írta meg a társulat 100 éves történetét. Könyvében a tanács-köztársaságról ezt olvashatjuk: "a népbiztosság és a direrktórium mélyreható átalakításokat tervezett. Szerencsére gyökeres reformjaikat nem volt idejük megvalósítani a rettenetes idők okozta rombolások helyreállítását, hamarosan sikerült elérnünk."
- Csapody István - a Kitaibel nevét viselő középiskolai tanulmányi verseny nemzetközi döntőjéről, az alábbiakat írta: a természet védelme hazafias kötelességünk is. Elemi feltétele az, hogy ismerjük a bennünket körülvevő élő-világot."
    A valóban meghatározó elv érvényesítését szeretnénk segíteni a kilátó körül kiépülő információs táblákkal, a leggyakoribb erdei növény és állatfajok bemutatásával, a természetismereti ház foglalkozásaival, erdei iskolai és más vezetésekkel, nem megfeledkezve kíváló elődeink munkásságának példájáról.
Munkánk értelmét, valós értékét az jelentheti majd, ha mind többen térnek innen haza a csuszka, a kékcinke, a csarab, a berkenyék látásának élményével; Romwalter Károly, Winkler Oszkár, Roth Gyula, Kitaibel Pál és a kis szobákban ránk figyelő társaik nevének ismeretével.
Köszönöm a miniszter úr és valamennyiük megtisztelő figyelmét, érdeklődésüket, és az önök nevében is a terveket megvalósítók munkáját.


A Károly-magaslati kilátón

- Sopronba jönni mindig öröm - így kezdte beszédét Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, aki utalt arra, hogy az erdészet, a természetvédelem közös akarata, vagy akár egymásnak feszülése, a civisek közreműködésével közös, jó dolgokban teljesedhet ki. Példa erre a soproni parkerdő, a soproni erdőért, a környezetért dolgozók munkásságának emléket állító kiállítás. Roth- Csapody-Winkler - a különböző eredetű nevekre utalva, Turi-Kovács Béla kiemelte: magyar tájra is a biodiverzitás a jellemző és egyúttal az is, hogy polgárai együttműködve, a polgári értékrend szerint összefogással tesznek az érték megőrzéséért.
Roth Mattea, Roth Gyulára, ifj. Csapody István pedig édesapjára emlékezett az ünnepségen, amelynek további részében Turi-Kovács Béla környezetvédelmi miniszter, Szájer József és Gimesi Szabolcs polgármester közösen vágta át a Csapody-Roth-Winkler emlékszoba bejáratánál elhelyezett nemzeti színű szalagot.

A Kitaibel-Gombocz-Kárpáti és Csapody-Roth-Winkler emlékkiállításokat Andrássy Péter tanár mutatta be a látogatóknak, amelyet követően a Gombocz Endre természetismereti házban dr. Szájer József Sopron országgyűlési képviselője beszélt a Soproni Parkerdő jelenéről és jövőjéről. Dr. Szájer József  hangsúlyozta, hogy a város környéki parkerdők állapotának továbbfejlesztése, az ökoturisztikai programokon keresztül megvalósuló természeti értékek megőrzése és bemutatása mindenképpen fontos feladata a kormánynak, amelyet a térség önkormányzataival, idegenforgalmi szervezeteivel, a Fertő-Hanság Nemzeti Parkkal és a környezetükért felelősséget érző soproni polgárokkal összefogva a közcélokat figyelembe véve, a térség EU csatlakozás utáni turisztikai vonzerejét a bevásárló-turizmusénál ezáltal sokkal inkább növelve szeretné megvalósítani.2002. március 27., szerda 01:35


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület