CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2023. november 28., kedd, Stefánia napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

KultúrVáros  

Sopron műemlékváros: a város építészeti értékeinek tudományos-művészeti feldolgozása

Drávai István “Sopron műemlékváros” címmel CD-t készített.
Az anyagot elsőként dr. Winkler Gábor, a Nyugat-Magyarországi Egyetem professzora ismerhette meg, aki a munka lektorálását végezte. A soproni építészt véleményéről kérdeztük.
- Drávai István terveivel már korábban megismerkedtem. Kezdetben úgy tűnt, hogy elképzelései nehezen megvalósíthatóak: aztán a kezembe adott CD lemez arról győzött meg, hogy a szerző kitartó munkával, hatalmas szorgalommal és kitartással és nem utolsó sorban jó történeti és művészi érzékkel sikerrel végrehajtotta a maga elé tűzött célokat. Mindez nagy örömömre szolgál. – kezdte mondanivalóját a munka lektora.

- Az általam átnézett anyag gondosan felépített, imponáló munkával és jó arányérzékkel létrehozott alkotás, számtalan új értékkel, esetenként a téma sajátosan újszerű megközelítésével – folytatta mondanivalóját Winkler Gábor.

- A több mint 1600 felvételt tartalmazó anyag  felépítése szómagyarázattal kezdődik, majd a város-vár és a település kultúrájának összefoglaló krónikáját adja.
- Ezután a hagyományos felosztásban – “fertályonként”, itt is utcánként és terenként – csoportosítva, épületenként adja meg a legfontosabb információkat. Végül külön fejezetben mutatja be a helyi védelemre kiszemelt értékes épületeket. Az írott anyagot nagy számú, szép színes digitális felvétel gazdagítja és teszi mindenki számára érthetővé és használhatóvá. A munkát forrásjegyzék zárja. Maga az információs technika kiváló: gyors és jól használható. A kutatást, tájékozódást a város és a képek hangulatához illő, szép muzsika teszi még emlékezetesebbé és a benyomásokat élőbbé.

- Általános véleményem: igen helyes a szómagyarázat szerepeltetése, mindenképpen megkönnyíti az eligazodást az anyagban. A felvett szavak címeit gondosan megtervezte a szerző: így a meghatározások köre valóban a Sopronnal kapcsolatos, legfontosabb építészeti fogalmakat tartalmazza, méghozzá a legkorszerűbb irodalomra támaszkodva, olvasmányos és jól érthető formában. A szógyűjteményt így teljesen mainak érzem, mely valóban megkönnyíti a szöveg megértését, de önmagában is sok tájékoztatást adó, kellemes olvasmány – vélekedett a soproni egyetem professzora.

- Igen érdekes, szépen felépített fejezet a soproni "város-vár" története gazdag illusztrációval. A munka forrásjegyzéke bizonyítja, hogy a szerző a téma új és legújabb irodalmát is jól ismeri. Szövege e kutatásokra támaszkodik, ezért újszerű és friss ismereteket közvetít, jól olvasható formában. Érdekesek és tanulságosak az illusztrációk is, melyekből a dolog természeténél fogva kevesebb jutott a szövegbe, mint a későbbi épületleírásoknál.Nagy élvezettel olvastam a város művelődéstörténetének gazdag tartalmú, részletes ismertetését. A történeti és kultúrtörténeti ismeretek kettébontása nehéz feladat elé állította a munka készítőjét, hiszen gyakran nehéz eldönteni, hogy a város történetének egy-egy izgalmas eseménye a településkrónika vagy éppen a művészettörténeti események körébe tartozik-e. A gondos szerkesztői munka végül elkerülte ezeket az átfedéseket: a szöveg szakszerű, számtalan érdekes adatot közöl és kellemes olvasmány.

- A CD anyagában az építészeti emlékek ismertetése következik.
- A “séták” köre igen szimpatikus" a városszerkezet jó ismeretéről tanúskodik" – vélte a lektor. "A séta sorrendjével egyetértek. A történeti leírások, épület ismertetésének kiindulása természetesen Csatkai EndreDercsényi Dezső soproni topográfiája volt. (Megjegyzem, hogy ez a mű ma is a legidézettebb soproni forrás a hazai és külföldi szakirodalomban. Az 1953-ban papírra vetett értékelésekkel a dolgok természeténél fogva ma már csak részben értünk egyet. Az elmúlt ötven év kutatásai alapvetően új eredményeket hoztak, ezeket Csatkai Endre még nem ismerhette. A század is egyet előre rukkolt, ma már más szemlélettel ítéljük meg a 19. és 20. század teljesítményét, mint a kortársak. (Ez is mutatja, hogy a korában példaértékű munka újabb kiadása előtt alapos javításra és kiegészítésre szorul.). Drávai István nagy érdeme, hogy az új ismereteket mindenben figyelembe vette és a korábbi értékelés szemléletén is korunk új megítélésének megfelelően módosított. Munkája tehát teljes mértékben időszerű és szakszerű.

- A házak leírása előtt a szerző megadja a ház telkének helyrajzi számát és a telek műemléki védettségét is.
- Ezzel a mindennapi használat igényeit is nagyban segíti, hiszen a város polgárai bármilyen időben hiteles tájékoztatást kapnak a birtokukban lévő illetve megvásárolandó épület legfontosabb adatairól. Ha az anyag a Internetre felkerül, közvetlenül is szolgálja a város polgárainak tájékoztatását, így a hatósági és várospolitikai munka nagy segítője is lehet. A munka a város határában található szobrászati emlékekkel is részletesen foglalkozik. A Lőverekről is jó lenne, ha készülne anyag, annak megbízható alapjául szolgálhatna a “helyi védettségű” épületek jegyzéke és leírása, melyeket a közgyűlés rendeletének első melléklete tartalmazza.

- Csak a védett műemlékekkel foglalkozik a tanulmány?
- A munka készítése során átadtam a szerzőnek az általam korábban összeállított “Helyi építészeti emlékek” listájának első változatát – mondta dr. Winkler Gábor. A szerző nagy érdeme, hogy minden késlekedés nélkül elvégezte ennek az anyagnak a feldolgozását is. Várospolitikai szempontból is példamutató érdem lenne, ha az összeállítás alatt álló városi lista már készülő formájában gondos feldolgozásban rákerülhetne az Internet oldalaira. Az épülettulajdonosoknak időben ráirányítaná figyelmét a birtokukban álló épületek kivételes értékeire. Ugyanakkor teendőikre is felhívná figyelmüket. Egyben az épületek “népszerűsítésére” is fel lehetne használni ezt az anyagot, mely a helyi védelemről meghozandó helyi rendelet hatásosságát is nagyban növelné. Mindenek mellett pedig a demokratikus városi közélet mintaadó gesztusa is lehetne a jó időben történő, szakszerű és meggyőző tájékoztatás.

- Mennyire naprakészek a CD tájékoztatásai?
- A szerző igen nagy és jó forrásanyaggal dolgozott – vélte a lektor. A “Csatkai – Dercsényi” könyv forrásértékére illetve felhasználásának kritikus pontjaira már felhívtam a figyelmet. E köteten túl a felsorolt munkák egytől-egyig új közlemények a legfrissebb adatokkal. A forrásjegyzék kezelését megkönnyíti következetes felépítése és a forrásadatok pontosságához sem fér kétség.

- Összegzésképpen mi mondható az Internet-Sopron Egyesület kiadásában megjelent CD-ről?
- Drávai István nagy teljesítményre vállalkozott – összegezte véleményét a soproni professzor.
    Munkastílusa, igényessége és fáradhatatlan munkakedve egyaránt példamutató. Az anyag legfontosabb erénye, hogy jól kezelhető, ugyanakkor hiteles információk forrása. A város történetének és művészeti értékeinek mélyebb összefüggéseire is felhívja a figyelmet. A szépen szerkesztett, világosan tördelt, jól működő anyag egyik legnagyobb értéke a város mai arculatát bemutató friss fotóanyag, mely néhány év múlva már dokumentum értékű is lesz.

A munka nagy előnye, hogy a tudományos-művészeti feldolgozás mellet a város polgárainak gyakorlati tájékoztatását is szolgálja, segítve őket a mindennapi életben és az építésügy bonyolult világában való eligazodásban. Közzétételét minden bizonnyal nagyra értékeli majd minden soproni polgár.

    Végül az anyagban rejlő legnagyobb lehetőségek egyikére hívnám fel a figyelmet: ez a közlési technika nyitottsága. A Sopron műemlékváros anyaga akár naponta kiegészíthető. A CD így szellemében és technikájában is igazi 21. századi alkotás, melynek elkészítéséhez tiszta szívvel gratulálok. - fejezte be értékelését a lektorálást végző soproni építész.

A Sopron műemlékváros című CD, – amelyet az Internet-Sopron Egyesület Sopron szabad királyi várossá nyilvánításának 725. évfordulója tiszteletére adott ki – bemutatója szeptember 13-án, 17 órakor lesz, a Berzsenyi Dániel Evangélikus Gimnázium (Líceum) dísztermében.2002. szeptember 03., kedd 23:32


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület