CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Átadták a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központot

A kultúra fényénél
    "A Kaszinó már megalakulásakor a nagy Széchenyi célkitűzéseit tartotta szem előtt, amikor tagjainak soraiba hívta a város művelt társadalmi rétegeit, ledöntötte a társadalmi válaszfalakat, nyelvi és egyéb különbségeket, gazdagon felszerelt olvasótermével és nagy könyvtárával terjesztője volt a művelődésnek, középpontja és sokszor irányítója lett a hazafias, társadalmi megmozdulásoknak, szóval a város kulturális életének" - írja Deszkássy Boldizsár másfél éves kutatómunkája eredményeképpen kiadott A soproni kaszinó 100 éve című könyvében, amely 1944-ben hagyja el Rötting-Romwalter Nyomdáját.

Az új Kaszinó-épület a múlt század hetvenes és nyolcvanas éveiben
(A soproni Kaszinó száz éve (Röttig-Romwalter Ny. Rt. Sopron 1944)

    A kaszinó száz éves története "nyomot hagyott magának Sopron városának kulturális történetében is. Ez a múlt gazdag szép emlékekben, tapasztalatokban és eredményekben is. Mireánk, utódokra most az a feladat hárul, hogy amit elődeink oly szépen megalapoztak, fejlesztettek, ne hagyjuk elsorvadni, hanem tartsuk fenn és fejlesszük tovább egy újabb évszázadra." - mai utódok – a 130 éve épült, és 2002-ben megújult ház avatóján – jóleső elégedettséggel olvashatják mindezt, hiszen megtették azt, amit tenniük kellett.

Liszt Esz-dúr zongoraversenyét a Liszt Ferenc Szimfonikus Zenekar és Székely József zongoraművész adta elő
    "A várost nem a házak beláthatatlan tömege teszi, nem az utcák, terek, emeletek száma, hanem alkotóelemeinek különleges minősége, tömörebb összhangja és polgárainak csiszoltabb szelleme, amely a kultúra fényeivel ékesíti és a kultúra árnyaival felhősíti a házak és emberek szövetségét." - írja Becht Rezső, figyelmeztetve az érték maradandóságára és állandóságára, és mindarra, ami igazi értéket ad a háznak, tartást egy városnak, nemzetnek: a hit, tudomány és művészet.
Walter Dezső polgármester átveszi a ház kulcsát Nyerges Ferenc ügyvezető igazgatótól

    S ahol az értéket, az értékteremtő szellemet és a tudást együtt akarják befogadni és művelni, ott a küllemnek, a tárgyaknak is változniuk kell, mert úgy hat egymásra cél és eszköz, ha a jó érdekébe állítják mindkettőt. A változás igényét pedig az arra rezonáló emberek, mi magunk, a hagyományokra épülő újat teremtők ismerhetjük fel.
    Ennek a felismerésnek következtében újult meg a Liszt Ferenc Konferencia és Kulturális Központ, amelynek október 25-ei hivatalos megnyitójára több százan fogadták el a Pro Kultúra Sopron Kht. meghívását.

A terv valósággá vált:
- Sopron történelme, kultúrája, közművelődése jelentős helyszínének megújulásáról még csak álmodni sem mertünk - szólt az ünneplőkhöz Nyerges Ferenc ügyvezető igazgató. Az hogy ma itt lehetünk egy hat éves, önkormányzati ciklusokon is átívelő közös munka és összefogás eredménye, amely a nehéz pillanatokon is átsegítette a konferenciaközpontot építőket. A kezdeti szerényebb elképzelések egyre igényesebbé váltak. A több mint másfél milliárd forintos beruházáshoz 335 milliót Sopron városa, 330 milliót a Phare CBC, 400 milliót a Gazdasági Minisztérium Széchenyi terve biztosított, további 105 millió forint állami támogatásból származik.
Pál Béla államtitkár: A térség vonzerejét növeli a Konferencia és Kulturális Központ

    Személyes emlékeit felidézve meghatódottsággal köszönte meg Walter Dezső polgármester mindazoknak a fáradozását, akiknek munkája révén megvalósult Sopron legnagyobb és legkorszerűbb kulturális létesítménye, amely méltó körülményeket biztosít majd a soproniakat és ideérkezőknek egyaránt; ígérte, hogy polgármesterként mindent megtesz annak érdekében, hogy a város kulturális élete, idegenforgalma jövőbeni fejlődése hasznára váljék a kulturális és konferenciaközpontnak. A polgármester külön is megköszönte Nyerges Ferenc ügyvezető igazgató munkáját, akitől ünnepélyesen átvette a ház kulcsát, majd vissza is adta azért, hogy ő jó gazda módjára továbbra is a Pro Kultúra Kht. élén a ház életét a köz érdekében szervezze és vezesse.
    Dr. Pál Béla, a Miniszterelnöki Hivatal politikai államtitkára köszöntő beszédében az értékmegőrzés jó példájának nevezte a konferenciaközpont újjáépítését, amely Sopron, az ország idegenforgalma számára egyaránt érték és egyben az összefogás példája is.
- "Tudomány és művészet mély gyökerekkel forrott össze a soproni földdel" -idézte Becht Rezsőt Dr. Szájer József Sopron országgyűlési képviselője, az Országgyűlés alelnöke, aki mint minden soproni személyes emlékekkel is kötődik az épülethez.

Dr. Szájer József országgyűlési képviselő, a Magyar Országgyűlés alelnöke:
Kellő akarattal, együttgondolkodással mindent véghez lehet vinni

 Genius loci
Sopron szelleméhez tartozó, az azt meghatározó sajátságos atmoszférát jellemző módon Liszt Ferenc, Petőfi Sándor, Berzsenyi Dániel emlékezetét idéző épületek, helyek egy 100 méteres sugarú körön belül mind megtalálhatók itt, és ennek a centruma, a Központja, talán geometriai értelemben is, de szellemileg éppen a most felavatott Konferencia és Kulturális Központ.

    Széchenyi István tekintélyt parancsoló szobra 1897 májusától áll rendíthetetlenül, innen pár száz méterre, annyira rendíthetetlen és határozott testtartással, ahogyan ő maga Magyarország egész arculatán ott hagyta alkotó keze nyomát, ahogyan az egész magyar gazdaság fejlődését meghatározó intézkedései nyomán nemzeti jövőnket megalapozó megállíthatatlan gazdasági és társadalmi folyamatokat indított be. Nemzeti jövőnket formáló munkásságának Sopron is számos hasznát látta.
- Nézzenek körül a Liszt Ferenc Konferencia- és Kulturális Központban: a Széchenyi- a Liszt- és a Petőfi teremben, a folyósón, az előtérben és érezni fogják: itt is hat a genius loci!
A terv valósággá vált: Kellő akarattal, együttgondolkodással minden sikerülhet - erről is szólt a Széchenyi és az ő szellemében kidolgozott Széchenyi Terv. S hogy a szándéka és elgondolás helyénvaló volt, arról tanúskodik ez a kulturális és konferencia központ is. - mondta Sopron országgyűlési képviselője.
    Dr. Kubinszky Mihály a soproni Városszépítő Egyesület elnöke a korabeli kaszinó modernségét is méltatta abban az áttekintésében, amely a soproni Kaszinó, majd a Magyar Művelődés Háza történetének az 1843-as Kaszinó-egyesület alapításától napjainkig ismertetett. Tisztviselők, katonák, tudósok, szerzetesek, tanárok, orvosok, vasutasok, mérnökök és postások rendi, felekezeti és nemzetiségi hovatartozástól függetlenül barátságban találkoztak itt, hogy saját életük maguk teremtette függetlenségének keretében közösségi életet éljenek, a város szellemi és gazdasági irányát meghatározva.
 

Dr. Kubinszky Mihály 
    Bejárjuk a házat. A huszonegyedik század technikájával felszerelt Széchenyi terem 800 főt, a Petőfi terem háromszázat, a Liszt terem négyszázötvenet fogad be. Az exkluzív szépségű termek sorában a Soproni Kisszínház, a Hungária Serház és a Kávézó is várja látogatóit.
Tóth Anita a ház történetét, a kezdetektől napjainkig bemutatott filmjében pedig a múlt és jelen köszön egymásnak.
    Genius loci. Megérinti a belépőt. Akár Liszt Ferenc – a névadó muzsikája, melyet ezúttal a soproni Liszt Ferenc Szimfonikus zenekar és Székely István zongoraművész adott elő. Liszt 1820 őszén a szomszédból indult világhódító útjára, hogy majd húsz év múlva visszatérve éppen a Casino zsúfoltságig telt nagytermében játsszon újra a soproniaknak.
    Újból koncertek, irodalmi összeállítások, színdarabok – művészetek – helye és a konferenciák – a tudomány – helye lesz ez a ház. Nézőket, látogatókat vonz, olyanokat, akik gondolataikat, tapasztalataikat egymással megosztják, kicserélik, akik jó hírét viszik a háznak és a városnak, az országnak egyaránt, akárcsak mindazok – kicsik és nagyok –, akik szombaton és vasárnap  birtokba vehetik a "Lisztet", ezen a két napon a Nyitott Házat.

Tóth Éva2002. oktĂłber 26., szombat 01:30


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület