CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2020. jĂşlius 11., szombat, Nóra, Lili napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Nyugati Kapu  

Elment egy európai ember

Elment egy európai ember
Dr. Környei Attila emlékére


1940. március 26-án született Győrött. Szülei a közeli Téten tanítottak, ott teremtettek otthont, nevelték két fiúgyermeküket. Környei Attila az evangélikus hagyományokban híres soproni Berzsenyi Dániel Gimnáziumban végezte középiskolai tanulmányait, kitűnő eredménnyel. Tanulmányi versenyen elért helyezése alapján nyert felvételt az Eötvös Lóránd Tudományegyetemre, ahol 1963-ban magyar-történelem szakon tanári oklevelet szerzett. Már középiskolásként Csatkai Endre “tanítványai” közé tartozott. A modern művészetek iránti vonzódását bizonyítja Kassák Lajos avantgarde korszakáról írott diplomamunkája.

Egészségi okok miatt választotta a tanári pálya helyett a Soproni Múzeum történész muzeológusi állását. Ez egyben azt is jelentette, hogy a múzeum újkori történeti, iparművészeti és képzőművészeti gyűjteményei tárgyi gyarapításának gondjai is a vállára nehezedtek. Muzeológusként első erőpróbája 1965-ben, az új helytörténeti kiállítás megrendezése volt, amely nagy szakmai és közönségsikert aratott. E kiállításhoz kapcsolódva készített az iskolai történelemtanításhoz kiegészítő tanmenetet, szervezett a pedagógusoknak szakmai továbbképzést, melynek köszönhetően megszaporodtak az iskolai osztályok látogatásai a múzeumban, a helytörténeti vetélkedőkön pedig rendszeresen 10-15 diákcsoport vett részt. A Soproni Múzeum hosszú távú, életforma bemutatási terveibe brennbergbányai kutatásaival kapcsolódott, aminek eredményeként 1968-ban megnyílt a brennbergi Bányászati Emlékmúzeum.

Életműve részének tekinthető a Széchenyi-kultusz felélesztése. A Magyar Közlekedési Múzeum kezdeményezte nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum előkészítésébe Környei Attila tevékenyen bekapcsolódott, a kastély műemléki helyreállításában már múzeumi kiállítási szempontok is érvényre jutottak.

Az emlékmúzeum állandó kiállítását Környei Attila szervezte az MTA Széchenyi-gyűteményéből, a Közlekedési, a Vízügyi, a Soproni Múzeum és a Storno gyűjtemény anyagából. A kiállítás 1973-ban, Széchenyi István születésnapján nyílt meg, ezrek részvételével. Ez idő óta igazgatója a múzeumnak.

A magyar történettudomány és a magyar múzeumok történetében jelentős eseménynek számított a múzeum megnyitása. Százezrek látogatták évente az elegánsan rendezett, európai színvonalú kiállítást és a cenki kriptában nyugvó Széchenyi István sírját. A nemzeti érzés erősítését szolgálta a Széchenyi nevét viselő brigádok kapcsolatának megszervezése, a Széchenyi életét és munkásságát bemutató vándorkiállítás összeállítása, melyet az ország több városában bemutattak. Meg kell állapítanunk, hogy a magyar múzeumok történetében egyedülálló volt az a magas színvonalon végzett közművelődési munka, az ismeretterjesztés elméleti és gyakorlati összhangja, mely a múzeum köré szerveződött baráti kör működésében megvalósult. A Széchenyi István Egyesület, névadója emlékhelyein tett kirándulásaival (pl. Vaskapu, Bécs-Döbling), a születésének és halálának évfordulóin tartott megemlékezéseivel, a háború előtti Széchenyi-kultuszt tovább szélesítette, s ez napjainkig is töretlenül tart. Ugyanilyen fontos volt a népfőiskolai hagyomáynok felélesztése, melynek fő szervezője a Széchenyi Kör és Környei Attila volt.

1973-ban Summa cum laude doktori vizsgát tett az Eötvös Lóránd Tudományegyetemen, kandidátusi disszertációját pedig 1987-ben védte meg az MTA doktori tanácsa előtt. Számtalan tudományos cikke mellett Környei Attilát Széchenyi életműve egy kötet összeállítására sarkallta, amely a 200. Születési évforduló tiszteletére 1991-ben, "Gróf Széchenyi István gondolatainak gyűjteménye” címmel jelent meg. Az újabb kiadáshoz Kosáry Domonkos az MTA elnöke írt bevezetőt 1998-ban. A válogatást végző Környei Attila máig időszerű és tanulságos, iránymutató Széchenyi gondolatokat adott az olvasó kezébe.

E kiemelkedő, országra szóló eredmények mellett végezte a Soproni Múzeum igazgatását is, 1990 januárja óta. A két intézmény vezetése rendkívüli energiát igényelt. Múzeológusi, múzeumszervezői és közművelődési tevékenységéért számos elismerést kapott, 1991-ben a Magyar Köztársaság Középkeresztjének Polgári fokozatát vehette át - de meg kell említenünk a Soproni Múzeum közösségének adott Pro Urbe Sopron kitüntetést is, amelyet a múzeum nevében, 1992-ben vehetett át Környei Attila.

Környei Attila elvesztése munkatársainak és barátainak mély megrendülést okoz. Emlékét szeretettel megőrizzük.

Dr. Domonkos Ottó2000. március 23., csütörtök 00:00


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület