CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. május 21., kedd, Konstantin, András napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Szomszédvár - Régió  


"...ezek alapján egyenlítette ki a herceg gazdasági hivatala..."


Feljutott az oltár magasára


"A Batthyány-könyv ügyében nyújtott szép közreműködésért szeretettel: Tibola Imre - Szombathely, 2003. március 10."

E kézírásos bejegyzés áll egy szép kivitelű, nemes tartalmat hordozó könyv első lapján immáron néhány napja. A mű címe: Feljutott az oltár magasára. Alcíme: Boldog Batthyány László kanonizációjának története. Aki a kézírásos bejegyzést a mű írójától, Tibola Imre nagyprépost, apát-plébánostól kapta: Mészáros Andrea Éva, a címlap tervezője, aki munkájához felhasználta Simon Gyula festményét a boldoggá avatandó Batthyány Lászlóról.

Dr. Konkoly István szombathelyi megyéspüspök úr előszavából idézek: "Isten szolgája, Batthyány László boldoggá avatásának híre nagy örömmel töltötte el az ő tisztelőit Magyarországon és a szomszédos Ausztriában egyaránt. Példamutató életének, Isten- és emberszeretetének hírét kortársai szívükben őrizték, és szájról szájra adták tovább az utódoknak."

"Aki tudatosan és hősies fokban gyakorolja az Isten és a felebarát szeretetét, azt az Egyház példaképül állítja a hívei elé. Szentté avatja, kanonizálja, azaz lajtsromba veszi. Ha csak egy meghatározott térségben volt ismert, akkor a kanonizáció első fokozata, vagyis a boldoggá avatás történik meg, a szentség hírében meghalt keresztény nyilvános tiszteletének engedélyezésével" - tudjuk meg Tibola Imre könyvéből.

Hogy időben elhelyezhessük, minek lesz végpontja a március 23-i nagy egyházi esemény, Dr. Batthyány László boldoggá avatása, a következőket idézem: "A boldoggáavatás eljárása a herceg 1931-ben bekövetkezett halálát követően nem sokkal megindult. Hosszú volt azonban az út, amíg eljutott az oltár magasára."

Körmenden 1920-ban a hívek vigasztaló angyalként fogadták a nagytudású orvos dr. Batthyány-Strattmann Lászlót, a Herceget, aki hűséges keresztény magyarságáról tett tanúságot azzal a ténnyel, hogy a trianoni békeszerződés megkötése után Körmendet választotta lakóhelyéül, lemondva ezzel az Ausztriához csatolt Köpcsény (Kittsee) jól felszerelt kórházáról. Egy évtizeden keresztül szinte búcsújáró hely lett a hercegi kastély Körmenden is, ahol kórházzá alakította át a várkastély egyik oldalszárnyát. Többezer beteg és szegény fordult meg nála. Gyógyította és segítette őket.

Halálakor a Vasvármegye című napilap 1931. január 24-én így emlékezik meg róla: "A jóság földi fejedelme volt, akinek udvarában békét talált a földi harcokban kifáradt robotos, orvoslást a beteg, és enyhülést az ínséges. Példaképe volt az áldozatos katolikus főúrnak, aki hivatásának fogadta el, hogy vagyonát és tehetségét a haza, az Egyház és a szegények javára használja."

A temetésen Mikes János szombathelyi püspök búcsúztató beszédében azt mondta, hogy inkább hozzá, mint érte kell imádkozni.

Ki volt Batthyány-Strattmann László, akit az Egyház méltónak tartott a boldogok közé emelni, hiszen egyértelmű szentéletűsége mellett halála után közbenjárására bizonyítottan történt csodás gyógyulás (ami feltétel ahhoz, hogy valaki a boldogok, illetve szentek közé emeltessék)? Tizennégy gyermek atyja, orvos, két kórház alapítója, a betegek irgalmas szamaritánusa, akiket személyes nagylelkűséggel és igaz keresztény szeretettel gyógyított és ápolt. Betegeit ingyen gyógyította. Csupán azt kérte: imádkozzanak érte egy Miatyánkot. A rászorulókat nemegyszer komoly anyagi támogatásban is részesítette.

A Szegények Orvosának Kórháza elnéptelenedett a jóságos herceg-orvos halála után. A nagy betegforgalom megszűnt a városban, mégis az ország távolabb eső területeiről is egyre többen látogattak el Körmendre, hogy megismerjék a szentéletű herceg működésének színhelyét.
A Ferences Közlöny c. folyóirat 1933. decemberi számában dr. Hevesi Mária Angelika kalocsai iskolanővér cikket írt Látogatás a körmendi várkastélyban címmel. A bevezetőben megokolja, miért látogatott el Körmendre, mint annyian a szentéletű herceg halála után. "Minden egyéniség hat környezetére... S minél nagyobb egyéniségből, minél kiválóbb lélekből indulnak el a lelki áramlások, annál messzebb, annál több lélekhez gyűrűznek el a lelki energiák hullámverései."

A mély lelkiségű sorok után hadd zárjam e megemlékező írást egy nagyon is gyakorlatias témájú idézettel, ami igazán ékes bizonyítéka annak, hogy dr. Batthyány Lászlót már életében mennyire mélyen tisztelték az emberek, akikkel kapcsolatba került!

"Betegei a tőle kapott emlékeket, imafüzeteket, de még a recepteket is, amiket egykor ő állított ki számukra, nagy becsben tartották. A betegek a gyógyszert is ingyen kapták tőle. A recepteket a gyógyszertárban bevonták a betegektől, és ezek alapján egyenlítette ki a herceg gazdasági hivatala a gyógyszerek árát. Megtörtént azonban, hogy a beteg inkább saját maga kifizette a gyógyszert, csak azért, hogy a recept nála maradhasson, és megőrizze a jóságos herceg kézírását."

- gyöngyös -2003. március 19., szerda 14:56


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület