CyberPress
közéleti magazin
cyberpress@sopron.hu
2024. július 18., csütörtök, Frigyes napja


Irodalmi Kávéház

Intranet Galéria

Apróhirdetések

Képeslapok

Soproni Képindex

Polgármesteri Hivatal

ZÓNÁK
Főoldal
Lapszemle
  Lapszemle
Kultúra
  KultúrVáros
  Lélektől lélekig
  SzínházVilág
  Soproni Ünnepi Hetek
  Borváros
Regionális kulturális programajánló
  Színház
  Kiállítás
  Rendezvények
  Hangverseny-Zene
Cyber Kurír
  Hírek - események
  Szomszédvár - Régió
  Soproni Snassz
Európai Unió
  EU
Cyber hírek
  Közélet
  SopronMedia
  Városháza
  Sport
Szórakozás
  Fesztiválgájd
  HangFal
  Mi1más
  Diákélet - diákszáj
  ViccGödör
Gazdaság
  Kereskedelmi és Iparkamara
Sport - szabadidő
  Sportcentrum
  Száguldó Cirkusz
Tudomány-technika
  Űrvadász
  Egészség
Környezet
  Borostyán
  Egészség

Hírek - események  

Építészeti táj Burgenland - vándorkiállítás Finom, kvalitásos, tájhoz, helyhez illő építészet

    Építészeti táj Burgenland címmel nyílt kiállítás Sopronban, a Központi Bányászati Múzeumban. (Templom u. 4.)
    Az esemény egyaránt  intellektuális élményt nyújt a szakma és a szép iránt fogékony nem szakmabeli látogatóknak, hiszen, amint azt Varga László filmes-újságíró, a kiállítás szervezője mondta: a mai burgenlandi építészet fantáziadús, kreatív, merész és kísérletező.
    A soproni építészek közül a megnyitón igen kevesen voltak jelen, amúgy a vándorkiállításnak szánt tárlat a hónap végéig látogatható.
 


Klaus Jürgen Bauer elnök a Cafe Esterhazy (Kismarton) tervezője

    A bemutatott anyag – amely által a burgenlandi hagyományos építészet és az építészeti kultúra párhuzamai, illetve metszéspontjai egyaránt elemezhetővé válnak – fő célja az időbeli és térbeli (régióbeli) értékrendszerek egymáshoz való közelítése, ugyanakkor a korszerű – a gazdasági, technológiai, szociális és regionális sajátosságokat egyidejűleg figyelembe vevő – a tervezés kérdéseire, a felelősségtudó modern építészet és műemlékvédelem kapcsolatára, a hétköznapi funkcionalitás aktualitására is választ keres.
    A soproni kiállítást Dr. Prof Klaus Jürgen Bauer, a társszervező Architektur Raum Burgenland elnöke nyitotta meg, a jelenlévőket köszöntötte Peter Nemeth, Kismarton (Eisenstadt) polgármestere és Kalmár István soproni alpolgármester. A két elöljáró köszöntőjében hangsúly a testvérvárosok együttműködésének fontosságára esett, amelyet a közös építészeti stílusjegyekben is megjelenő kultúrrégió szintén megerősít.
 


Vendégek és vendéglátók a megnyitón:
Kalmár István alpolgármester, Peter Nemeth polgármester, a rendezvény  tolmácsa, Bircher Erzsébet múzeumigazgató, Winkler Gábor építész, Klaus Jürgen Bauer ARB elnöke

    A tizenkilenc, leporellókon bemutatott alkotás a modern architektúra új szellemét testesíti meg, ahogyan dr. Winkler Gábor professzor, Ybl Miklós-díjas építész, a soproni Nyugat-Magyarországi Egyetem építészeti tanszékének tanára fogalmazott "finom, kvalitásos, tájhoz, helyhez illő " építészet.
    "A kiállítás a legjobb időben és a legfontosabbat mutatja meg a kortárs burgenlandi építészetből, a soproni építészhallgatóknak is tanulságos élményt nyújt" - mondta Winkler Gábor, aki rövid áttekintésben vont párhuzamot a 30-as évek soproni és kismartoni, egyaránt magas színvonalú építészete, majd a hatvanas évekbeli "iparosított" – napjainkig a határ túlsó oldalán az itteninél valamivel jobban korrigált – architektúrája, és azt azt követő 80-as, 90-es évek posztmodern, öntörvényű építészete között.
    "Tiszta, elegáns, öntörvényű – a hallgatók ideálját megtestesítő – építészetet mutat be a tárlat; itt lehet tanulni!" - összegezte a látottakat a professzor.
 
    Az 1993-ban osztrák építészekből, valamint az építészet iránt érdeklődőkből, – annak fejlődési irányát figyelemmel kísérő, különböző szakterületeken tevékenykedőkből – alakult Architektur Raum Burgenland a régió építészete hagyományait felvállaló "érték-lobbicsoport"-ként határozza meg magát.
    Olyan, a modern építészetet igénylők alkotják a csoportot, akik a tartomány építészeti kultúrájában, a jelenkori építőművészet fejlődési irányát figyelembe véve, a helyi értékekre való figyelést, és azok érvényre juttatását tartják fontosnak.
 


Az Esterházyak kismartoni, 1799-ben emelt istállói egy figyelemreméltó gazdasági épületegyüttest képeztek. Az egykori parádés istállóban, a volt kastélypince helyén alakították ki az exkluzív éttermet. (Tervező: Klaus Jürgen Bauer, 1999.)

 

    Klaus Jürgen Bauer szerint a kiállítók egységesen vallják, hogy a korszerű tervezésnek a gazdasági a technológiai, az etikai, a földrajzi szempontokat egyaránt figyelembe kell vennie. A felelősségtudó modern építészetnek ugyanakkor nem kizárólag a széleskörű véleménynyilvánításra és vitára van szüksége, hanem arra a fajta szellemi tapasztalatcserére, amelyre a burgenlandi építészek a kiállítás Sopronban – majd további magyarországi városokban – való bemutatásával a magyar építész-társadalmat invitálják.
    Az eddigi eszmecserék, szakmai utak mellett, a soproni megmutatkozás a korszerű, minőségi regionális építészeti színterének kialakítását hivatott elősegíteni. A kultúrföldrajzi hely tiszteletében fogant szakmai párbeszédet, a régiókra jellemző építészeti elvek kidolgozásának, érvényesítésének lehetőségeit ugyanúgy magában hordozza az együttműködés lehetősége, mint a technológiák területén történő tapasztalatcserét, vagy az egymás kapcsolatrendszereibe való integrálódás lehetőségét.

    2002. júniusában – az Architektur Raum Burgenland ösztönzésére – először adta ki a Burgenlandi Tartományi Hivatal a Burgenlandi Építészeti Díjat, amelynek odaítélésről független zsűri dönt, és amelynek a korszerű és minőségi építkezés tudatosításán túl célja az új kulturális megfogalmazásban (újra)alakuló európai régió – az építészeti alkotások általi – nemzetközi ismertségének növelése.

    Az Építészeti Táj Burgenland tárlaton bemutatott alkotások ugyanakkor a felelősségtudó modern építészet és műemlékvédelem kapcsolatára, valamint a hétköznapi funkcionalitás aktualitására is választ keresnek, ráirányítva arra a nem elhanyagolható szempontra is a figyelmet, hogy az építtető – mint megrendelő – és a tervező "közös munkájaként" megvalósult mű időben és térben is hangsúlyozottan tájformáló szerepet tölt be.

Kismarton, a tartományi főváros egyben falu is, amiből következik, hogy a közigazgatási épületek egyedi később odaillesztettként fogják körül az óváros eredetileg zárt szerkezetét. A régi műemlékvédett városházközpont új épülete jó példája a nagyobb épülettömbök zárt szerkezetbe való sikeres beillesztésének. 
A régi városháza hátoldalán bontás során nyert terület került beépítésre.

A terv 2002-ben elnyerte a Burgenlandi Tartományi Hivatal a Burgenlandi Építészeti Díját. 
(Terv: Fellerer/Vendl)

    Ez utóbbi tény pedig, szintén komoly érvet jelenthet az építészet területén létrehozandó, a határok eltűnésével aktuálissá váló – egy régión belüli – szakmai diskurzus szükségessége, valami a kritikus tudatosság fejlesztése mellett.

    A soproni Központi Bányászati Múzeumban június elsejéig, hétfő kivételével naponta 10-18 óra között látogatható az Építészeti táj Burgenland tárlat, amelyen az Atelier Kaitna/Smetana, Klaus Jürgen Bauer, Alfred Boric, Fritz Brandlhofer, Raimund Dickinger, Tom Fichtner, Hans Gangoly, Dietmar Gasser, Halbritter & Halbritter, Otmar Hasler, Lichtbau Wagner, Anton Mayerhofer, Martin Mostböck, a Querkraft, Westhausser/Biack, Rudolf Szedenik, Wiesner/Dutka, Richard Woschitz, Christine Zwingl munkái láthatók.

A kiállítást rendezte: Erich J. Kugler és Martin Mostböck.
T.É.2003. május 10., szombat 18:14


címlap zóna archívum
© 1999-2007, Internet Sopron Egyesület